UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCATIONALE - EDITIA 2021

EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE - EDITIA 2020

Displaying 21 - 40 of 1774

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE

Autor: 
PROF. ANTON ANILENA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAILA

Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev. De cele mai multe ori, predarea se rezumă la un proces unidirecțional, chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă interacțiunea, care presupune o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevului de a reține, înțelege și aplica ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN MEDIUL ON-LINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN MEDIUL ON-LINE

Autor: 
PROF. ÎNV. PRIMAR DANIELA ANTON ȘCOALA GIMNAZIALA SASCUT

 Săli de clasă inteligente, laboratoare de înaltă tehnologie și, cel mai important, sistemele de examinare a hârtiei online determină o transformare digitală în sectorul educațional. Școlile, colegiile, universitățile și centrele de excelență trec treptat de la evaluările tradiționale pe suport de hârtie la sistemele de evaluare online.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
AUTOR: ANTON IRINA, PROF. LIMBA FRANCEZA

Evaluarea învățării la distanță prezintă multe provocări pentru profesori. Este posibil ca această evaluare să fie foarte dificil de realizat la elevii cu dificultăți de învățare . Fără a uita problemele tehnice care pot apărea!

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. APETRACHIOAEI ALINA LILIANA ȘCOALA GIMNZIALA NR. 1 GORBANEȘTI JUD. BOTOȘANI

În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ. Acest lucru presupune și domeniul evaluării. Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare, evaluarea sumativă şi formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor.

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVǍŢǍMȂNTUL ONLINE

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVǍŢǍMȂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. APETRIA GABRIELA ŞCOALA PROFESIONALǍ SPECIALǍ „ION PILLAT” DOROHOI

Calitatea unei lecţii, fie că este tradiţională sau desfăşurată online, depinde atât de o proiectare riguroasă, cât şi de stilul profesorului. Aici intervine capacitatea profesorului de a se adapta în permanenţă la diverşi factori dar şi la condiţiile specifice. Platformele și aplicațiile disponibile online, reprezintă instrumente utile în predare și evaluare, iar utilizarea tehnologiei ȋn demersul didactic trebuie făcută cu atenție și în mod adecvat.

CÂND ESTE BUNĂ EVALUAREA ONLINE

CÂND ESTE BUNĂ EVALUAREA ONLINE

Autor: 
APOSTOL ANIŞOARA

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţare. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din experienţa învăţării.

METODA MODELĂRII FOLOSTĂ PENTRU A EVALUA ELEVII ÎN MEDIU ONLINE, HIBRID DAR ȘI ÎN MEDIUL FIZIC

METODA MODELĂRII FOLOSTĂ PENTRU A EVALUA ELEVII ÎN MEDIU ONLINE, HIBRID DAR ȘI ÎN MEDIUL FIZIC

Autor: 
PROFESOR APOSTU AURA ȘCOALA GALA GALACTION, MANGALIA ȘI ȘCOALA ION CREANGA ALBEȘTI

Galperin susţinea că “Una şi aceeaşi cunoştinţă trebuie să treacă printr-o serie de forme, de la cea iniţială, externă şi obiectuală, la una finală, mintală, raţională, ce corespunde accepţiunii ei ştiinţifice”.

EVALUAREA ELEVILOR CU CERINŢE SPECIALE -PROCES CONTINUU ŞI COMPLEX-

EVALUAREA ELEVILOR CU CERINŢE SPECIALE -PROCES CONTINUU ŞI COMPLEX-

Autor: 
PROF. ITINERANT MIHAELA APOSTU ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ”SF. STELIAN” BOTOȘANI

Definiţie: evaluarea reprezintă un proces complex, continuu, dinamic, de cunoaştere şi estimare cantitativă şi calitativă a particularitătilor dezvoltării şi a capacităţii de invăţare a copilului, de planificare şi programare care orientează elaborarea planului de servicii personalizat.

EVALUAREA INIȚIALĂ A PEȘCOLARILOR ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE

EVALUAREA INIȚIALĂ A PEȘCOLARILOR ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE

Autor: 
ED. ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT GRĂDINIȚA PP NR. 12, IAȘI

În contextul pandemiei care a cuprins întreaga lume în ultimul an, învățământul a fost nevoit să se adapteze. Această adaptare a însemnat pentru majoritatea statelor trecerea de la clasic la modern, de la tradițional la inovativ, de la lecții și activități desfășurate față în față, la întâlniri online. Odată cu învățământul online, procesul de predare-învățare-evaluare a cunoscut, în mod firesc, modificări dictate de schimbările produse în sistemul educațional.

EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

Autor: 
PROFESOR: ARDEI LACRAMIOARA ȘCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN POPOVICI”, LOC. BUHOCI, JUD. BACAU

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tuturor disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
ARDELEAN DANIELA COLEGIUL TEHNIC «ALESANDRU PAPIU ILARIAN» ZALĂU

Sistemele educaționale din întreaga lume trec în această perioadă prin nevoia de a se reinventa, dată fiind situația în care majoritatea elevilor își petrec zilele în casele lor, la fel și profesorii lor. Ce putem face însă în aceste vremuri ca să continuăm să învățăm și actul educațional să se întâmple? Cum ne adaptăm la predarea on-line? Cum ne poate ajuta tehnologia acolo unde ea există și cum influențează aceasta procesul de învățare?

METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII

METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII

Autor: 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ARDELEAN REGHINA RAMONA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, VALEA CERULUI

 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă.

MODALITĂȚI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ONLINE

MODALITĂȚI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ONLINE

Autor: 
AREȘ GINUȚA, GRĂDINIȚA P.N.”SF.NICOLAE”VÎNĂTORI, JUD. GALAȚI

Situația actuală provocată de pandemia Covid 19 a adus o schimbare radicală a sistemului educational. Cadrele didactice trebuie să se adapteze la schimbări și trebuie să devină mai conștiențe mai flexibile și mai bine pregătițe pentru viața de mâine cu surprizele ei. Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația copiilor.

EVALUAREA ON –LINE – O NECESITATE A CONTINUĂRII EDUCAȚIEI

EVALUAREA ON –LINE – O NECESITATE A CONTINUĂRII EDUCAȚIEI

Autor: 
PROF. ARON NICOLETA COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE

 Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.

RESURSELE WEB ÎN PROCESUL DE EVALUARE

RESURSELE WEB ÎN PROCESUL DE EVALUARE

Autor: 
LIC. TEHN ,,ION CREANGA ,,PIPIRIG PROF. INV. PRIMAR ARON VASILICA

„Informatica nu are limite. Iată un calculator capabil să scrie cărţi. Iată un altul, dispus să le citească.” (aforism de Vasile Butulescu din « Imensitatea punctului »)

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

Autor: 
PROF. ASANDEI SIMONA-BIATRIS ȘCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU SEVER MOINEȘTI, BACAU

 Toată lumea traversează o perioadă dificilă și suntem supuși la noi încercări. Sistemul educațional a suferit și suferă mari transformări. Atât elevii cât și cadrele didactice sunt provocați la noi încercări. Studiul de acasă a făcut pe mulți să se plângă și să ceară ajutor de specialitate. Unii mai greu, alții mai repede ne-am adaptat din mers la cursurile online.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROFESOR, ASAVETEI LĂCRĂMIOARA-ELENA

 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită.

Evaluarea presupune cuantificarea măsurii în care se ating obiectivele propuse și cât de eficiente au fost metodele de predare-învățare utilizate în desfășurarea lecțiilor online.

DE CE AVEM NEVOIE DE EVALUARE?

DE CE AVEM NEVOIE DE EVALUARE?

Autor: 
PROF. MELANIA- CARMEN AUGUSTIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC BAIA MARE

 O întrebare a cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte întrebări, dar mai ales în funcțiile procesului de evaluare a mediului educațional în complexitatea sa. Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie:

Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)?

În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)?

Pages