UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCATIONALE - EDITIA 2021

EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE - EDITIA 2020

Displaying 41 - 60 of 1774

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. ÎN ÎNV. PREȘCOLAR: AVRAM ANCUȚA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINTEA MARE / GRADINIȚA PP SINTEA MARE JUDEȚUL ARAD

 Trecem printr-o perioada memorabilă, o experiență prin care nu am mai trecut niciodată. Pentru fiecare dintre noi, este mai mult decât o provocare obișnuită – întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate părțile, iar izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere. Procesul de învățământ a suferit modificări, iar cele trei componente esențiale, predarea, învățarea și evaluare trebuie adaptate noilor cerințe.

SCURTA ANALIZA A INSTRUMENTELOR ȘI PLATFORMELOR DE EVALUARE ONLINE

SCURTA ANALIZA A INSTRUMENTELOR ȘI PLATFORMELOR DE EVALUARE ONLINE

Autor: 
PROF. AVRAM MIHAELA LICEUL TEHNOLOGIC ,,ELENA CARAGIANI,, TECUCI

 Conform Legii Educatiei Nationale 1/2011, Art. 71.

 ,,Scopul evaluării este acela de a orienta si de a optimiza invatarea. ,,

Experiența actuală ne arată că tehnologia ne oferă o serie de instrumente prin platforme și aplicații disponibile online.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROFESOR OLTIŢA AVRAMESCU LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA, JUD.OLT

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVĂŢĂMȂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVĂŢĂMȂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. ÎNV. PRIMAR ACHIM NICOLETA IONICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135, BUCUREŞTI

 Evaluarea are un rol important în procesul de învăţămȃnt. Ea însoţeşte activitatea de predare – învăţare. Scopul evaluării este de a măsura nivelul de îndeplinire a obiectivelor propuse, dar şi pentru reglarea şi îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA DISCIPLINA INFORMATICA

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA DISCIPLINA INFORMATICA

Autor: 
PROF. ADAM DOINA IOANA LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
AGOP ANA-MARIA PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, BACĂU

Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, învăţare şi evaluare. Dacă pedagogiile tradiţionale păstrau în umbră evaluarea, considerând că predarea şi învăţarea depăşesc cu mult importanţa acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea capătă valenţă de instrument corector, de indice al calităţii predării şi învăţării prin funcţiile ei de control, reglare şi predicţie.

EVALUAREA ONLINE PROVOCARE PENTRU PROFESOR ȘI PENTRU ELEV

EVALUAREA ONLINE PROVOCARE PENTRU PROFESOR ȘI PENTRU ELEV

Autor: 
PROF. ALBU DOINA LICEUL TEHNOLOGIC ,,CLISURA DUNĂRII” MOLDOVA NOUĂ

Dintre multiplele provocări la care este supus profesorul zilelor noastre, învățarea online este cea care a necesitat eforturi deosebite, atât în ceea ce privește asigurarea suportului digital pentru a putea fi realizată, cât și referitor la adaptarea demersului didactic la noile condiții.

LIMITELE EVALUĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE – PROIECTUL ”METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE” -EDIȚIA 2020 –

LIMITELE EVALUĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE – PROIECTUL ”METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE” -EDIȚIA 2020 –

Autor: 
INST. ALDEA IONELA (ȘCOALA GIMNAZIALA ”EROU SERGENT GRIGORE IOAN”, COMUNA DUMBRAVEȘTI – PRAHOVA)

Odată cu apariția noului coronavirus și cu instalarea pandemiei, școala din întreaga lume s-a lovit de nevoia de instrumente noi pentru facilitarea lucrului cu elevii în mediul online.

EVALUAREA ONLINE

EVALUAREA ONLINE

Autor: 
ALECU-POIENARIU MIRUNA-IULIANA

 Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare.

EVALUARE ÎN ON-LINE

EVALUARE ÎN ON-LINE

Autor: 
ÎNV. ALEXANDRU ANTONETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” ORAȘ TITU, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Nu m-am gândit niciodată că vom fi puşi în situaţia de a lucra on-line cu elevii. Nu m-am gândit niciodată că se pot face ..altfel” de activităţi într-o altfel de predare. Am fost pusă în situaţia de a gândi activităţi la care să poată participa toţi elevii. Nu a fost uşor având în vedere vârsta mică a elevilor mei. Am avut nevoie de susţinerea părinţilor deoarece un copil de clasa pregătitoare are nevoie sprijin pentru a putea desfăşura activităţile didactice.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROFESOR ALEXANDRU-GRUIA FLORIANA, CN MIRCEA CEL BĂTRÂN, RM. VÂLCEA

Modul în care profesorii furnizează informații, interacționează cu elevii și evaluează învățarea este mult diferit într-un mediu virtual de învățare. Educația online necesită mai multă independență, astfel încât elevii trebuie să poată învăța cel puțin o parte din material atunci când profesorii sunt indisponibili.

EVALUAREA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ ONLINE, UTILIZÂND INSTRUMENTELE GOOGLE

EVALUAREA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ ONLINE, UTILIZÂND INSTRUMENTELE GOOGLE

Autor: 
PROF. ALEXANDRU LAURA-MIHAELA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂRPINIȘ, COMUNA CRASNA, JUD. GORJ

 

 Învățarea în mediul virtual necesită resurse suplimentare pentru eficientizarea timpului și pentru fixarea cunoștințelor mai rapid, astfel încât elevul să nu fie afectat pe termenul lung din cauza timpului petrecut în fața ecranului. Pentru activitatea de evaluare și fixare a cunoștințelor am ales a detalia instrumentul pus la dispoziție de compania google, accesibil prin intermediul Google Drive.

EVALUAREA ONLINE – ÎNTRE PROVOCARE ȘI NECESITATE

EVALUAREA ONLINE – ÎNTRE PROVOCARE ȘI NECESITATE

Autor: 
PROF. CLINCIU SIMONA-VIOLETA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ GREBĂNU, JUD. BUZĂU PROF. AMARFEI NADIA-MARIA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ GREBĂNU, JUD. BUZĂU

Zi de zi, în online, ne străduim cu toții, elevi și profesori deopotrivă, să ducem la bun sfârșit misiunea nobilă de a educa tânăra generație, adică școlarii acestui secol al vitezei, al Internetului, dar și al provocărilor medicale, sociale și profesionale, datorate unui virus mic, foarte "activ", necruțător și nevăzut.

EVALUAREA ONLINE

EVALUAREA ONLINE

Autor: 
PROF. AMARIEI MIHAELA LICEUL TEHNOLOGIC ,,ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU” VÎNĂTORI-NEAMŢ

Platformele educaționale online facilitează comunicarea în timp real între profesor și elevii săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE -NIVEL PREȘCOLAR-

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE -NIVEL PREȘCOLAR-

Autor: 
ED: AMĂRINEI ALISA-PETRONELA

Primii ani din viața copilului sunt despre atașament, afecțiune, dragoste necondiționată, siguranță și explorare. Știm deja că fiecare copil este unic în felul său și că el este cel care ne ghidează întotdeauna în procesul lui de învățare. Ținând cont că o parte considerabilă din viața copilului se va desfășura în grădiniță, esențială în dezvoltarea celui mic este armonia dintre cele două medii, familial și cel educațional.

 

EVALUAREA ON-LINE

EVALUAREA ON-LINE

Autor: 
PROF. MIHAELA AMARIȚEI ŞCOALA GIMNAZIALà “BOGDAN VODÔ RÃDÃUȚI, JUD. SUCEAVA

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.

EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREPRIMAR

EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREPRIMAR

Autor: 
AMARIUȚEI MARINICA

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile, profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent.

Pages