UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCATIONALE - EDITIA 2021

EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE - EDITIA 2020

Displaying 61 - 80 of 1774

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. ANDRAS VICTORIA ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 7 RESITA, ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 8 RESITA, COLEGIUL NATIONAL „DIACONOVICI-TIETZ” RESITA

 Evaluarea reprezintă cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire şi au fost eficiente metodele de predare/învăţare.

 Formele evaluării sunt: evaluare iniţială, evaluare formativă (continuă). evaluare sumativă (cumulativă).

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. INV. PREȘCOLAR ANDONE VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 308, BUCURESTI

Evaluarea preșcolară reprezintă un ansamblu de activității dependente de anumite intenții. Acestea transcend datele imediate și contingente, raportându-se la o serie de funcții și scopuri bine determinate. Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecționa procesul educativ.

EVALUAREA ONLINE UN ELEMENT FARĂ DE CARE NU PUTEM CONTINUA

EVALUAREA ONLINE UN ELEMENT FARĂ DE CARE NU PUTEM CONTINUA

Autor: 
ANDREA DANA ARDELEAN, PROF. LIMBA ENGLEZA COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU, BAIA MARE, MARAMUREȘ

Evaluarea este unul dintre, dacă nu cel mai important element al procesului de predare – învățare. Asta deoarece ea este cea care reglează întreg procesul impunând ritmul de introducere al elementelor noi precum și frecvența necesară alternării acestora cu noțiunile prezentate și exersate anterior. Evaluarea identifică conceptele care au fost înțelese de elevi, elementele care necesită exersare suplimentară precum și momentul la care învățăcelul este pregătit pentru a face față unor noțiuni noi.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

Autor: 
AUTOR PROF. PT. ÎNV. PREȘC. ANDREEA CREȚIȘTEANU-SOARE

Tehnologizarea informației din ultimul deceniu ne-a ajutat foarte mult pe toate planurile, dar în mod special în educație. Informațiile sunt la îndemâna oricui, iar modalitățile de transmitere a acestora se poate realiza foarte rapid. Dar abia de curând am observat, cu adevărat, ce impact imens are tehnologia asupra vieții noastre.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROFESOR EDUCATIE TIMPURIE - ANDREI ELENA NICOLETA GRADINITA CASUTA COPILARIEI BUFTEA, JUDETUL ILFOV

 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate; reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
ANDREI FLORENTINA DORINA, SCOALA GIMNAZIALA NR. 188 BUCURESTI

În proiectarea și desfășurarea activităților didactice, profesorii trebuie să pornească de la o bună cunoaștere a programei școlare, a resurselor materiale și umane (nivelul clasei, aptitudinile și cunoștințele elevilor) de care dispune.

ÎNVĂȚAREA ONLINE – EVALUAREA ONLINE

ÎNVĂȚAREA ONLINE – EVALUAREA ONLINE

Autor: 
PROF. ANDRONIC GHEORGHE NELU ȘCOALA GIMNAZIALĂ CACICA

În anul școlar 2019 – 2020, începând cu 11 martie 2020, Ministerul Educației și Cercetării a luat decizia de a suspenda cursurile față-în-față, iar o primă urmare a fost faptul că sistemul de învățământ a trebuit să se reorientează către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. În acel moment măsurile instituite prin starea de urgență ne-a relevat maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE

Autor: 
PROF. ANGHEL ADINA CLAUDIA CȘN ,,EMIL RACOVIȚA”, BRAȘOV

 Alături de învățare și predare, evaluarea este o componentă importantă a pocesului educațional care furnizează informații despre calittaea și funcționalitatea acestuia. Prin implicațiile ei, evaluarea depășește cadrul strict al procesului de învățământ și al școlii. Astfel, evaluând elevii, evaluăm în același timp (direct sau indirect) profesorii, calitatea activității didactice, a instituției școlare și în cele din urmă a sistemului educativ în ansamblu.

METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. ANGHEL DANIELA COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” BACĂU

Evaluarea este o componentă esențială în procesul educativ, ea având rolul de a regla, optimiza, eficientiza activitățile de predare-învățare. Procesul de evaluare trebuie să cuprindă 3 etape: verificarea (colectarea informațiilor), măsurarea (interpretarea și aprecierea performanțelor prin raportare la indicatori / standarde / sisteme / criterii de referință) și notarea (emiterea unor judecăți de valoare).

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. ANGHELOIU ADRIAN, CULTURA ȘI CIVILIZAȚIE ENGLEZA, CLUBUL COPIILOR NOVACI (PALATUL COPIILOR TÂRGU-JIU), JUD. GORJ

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. ÎNV. PRIMAR ANTAL ANDREEA LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI CORVIN” HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA

Procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce oferă atât oportunități, cât și pericole. Într-o perioadă de timp scurtă s-a făcut tranziția de la o societate relativ stabilă la o societate definită de schimbări și discontinuități, astfel că cunoașterea noii paradigme educaționale este o exigență stringentă. Învățarea online este educația care are loc pe internet. Este adesea denumită elearning.

NOUĂ PROVOCARE - EVALUAREA ON-LINE

NOUĂ PROVOCARE - EVALUAREA ON-LINE

Autor: 
ANTAL GABRIELA LUCIANA GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 TARNANENI/ MUREȘ

"Copilul trebuie învăţat să-şi folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi pentru a privi; urechile, nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a asculta cu atenţie; mâinile, nu numai pentru a apuca obiectele, ci şi pentru a pipăi şi a le simţi". Lonwenfeld

 

METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE LA ORELE DE FIZICA

METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE LA ORELE DE FIZICA

Autor: 
PROF. ANTAL IMOLA, COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC ”REMUS RĂDULEȚ” BRAȘOV

În procesul de predare-învățare-evaluare în mediul online, consider că evaluarea este cel mai greu de realizat. Evaluarea trebuie să respecte cele 3 caracteristici: continuă, completă și corectă.

 Etapele evaluării sunt: verificarea, măsurarea și notarea.

TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE PENTRU NIVELUL PREȘCOLAR

TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE PENTRU NIVELUL PREȘCOLAR

Autor: 
PROF. ANTOCI ANDREEA-DENISA GRĂDINIȚA P.P. GRĂDINIȚA PRIETENIEI, ARAD

Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic).

 

EVALUAREA ONLINE A ELEVILOR, PE PLATFORMA EDUCAȚIONALĂ GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE MEET ȘI ZOOM

EVALUAREA ONLINE A ELEVILOR, PE PLATFORMA EDUCAȚIONALĂ GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE MEET ȘI ZOOM

Autor: 
PROFESOR ANTOHI MIRELA-SIMONA

Google Classroom este o platformă web gratuită, pentru educatie, cu o interfață disponibilă în limba română. Orele se pot organiza într-un mod eficient. ajutându-i pe profesori să comunice mai ușor și în timp real cu elevii și părinții.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

Autor: 
REDACTAT, PROF. ING. HORTI. ANTON DORU - RELU

Pe perioada pandemiei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea elevilor a fost cu siguranță cea mai afectată.

În cadrul învățământul liceal, conectarea online a avut ca obiectiv principal în organizarea învățământului de la distanță, nu doar transmiterea unor conținuturi, cât organizarea și verificarea învățării, evaluării.

INSTRUIREA ASISTATᾸ DE CALCULATOR

INSTRUIREA ASISTATᾸ DE CALCULATOR

Autor: 
PROFESOR PSIHOPEDAGOG: ANTON ELENA PROFESOR EDUCAŢIE SPECIALĂ: SANDU MARCELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1 CĂLĂRAŞI

Instruirea asistată de calculator reprezintă o metodă didactică ce valorifică principiile de modelare şi de analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, caracteristice societăţii de tip postindustrial.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. ÎNV. PRIMAR, ANTONACHE GEORGIANA SIMONA

Ce este evaluarea?

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural și funcțional în activitatea instructiv-educativă, care în ultimii ani a beneficiat de o atenție specială ca instrument de cunoaștere a efectelor acțiunii desfășurate și de reglare a acestora.

Pages