UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCATIONALE - EDITIA 2021

EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE - EDITIA 2020

Displaying 81 - 100 of 1774

TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE ÎN EVALUAREA ONLINE

TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE ÎN EVALUAREA ONLINE

Autor: 
PROF. DR. ING. APARASCHIVEI OVIDIU LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC ”DR. NIVCOLE RUCĂREANU” BRAȘOV

Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elevi. De cele mai multe ori, predarea se rezumă la un proces unidirecțional, chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă interacțiunea, care presupune o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevilor de a reține, înțelege și aplica ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare.

MODELE DE LUCRU PENTRU EDUCAŢIA FIZICĂ ONLINE

MODELE DE LUCRU PENTRU EDUCAŢIA FIZICĂ ONLINE

Autor: 
PROF. APĂTEAN ADRIAN- ROMEO LIC.TEOR. A.M.GUTTENBRUNN, ARAD

Orele se mută de pe terenul de sport în online. Chiar daca profesorii încă învaţă cum să facă orele atractive, școala online este o provocare pentru elevi şi profesori deopotrivă. Pentru profesorii de educaţie fizică lucrurile sunt mai complicate decât şi-au imaginat.

INSTRUMENTE DE EVALUARE ON-LINE ÎN PREȘCOLARITATE

INSTRUMENTE DE EVALUARE ON-LINE ÎN PREȘCOLARITATE

Autor: 
PROF. APETREI LUIZA-ELENA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26, IAȘI

Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online, crearea și utilizarea instrumentelor de evaluare aplicabile online, utilizarea aplicațiilor online, crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale, organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul online ar trebui să reprezinte pentru fiecare cadru didactic o provocare și o oportunitate de a evolua, de a ne perfecționa.

INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE

INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE

Autor: 
APOSTU VALENTINA, COLEGIUL NATIONAL „C. D. LOGA”, CARANSEBES

Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. ÎNV. PREȘ. ARAMĂ ELENA-ADELA ȘCOALA GIMNAZILĂ NOVACI JUDEȚUL GORJ

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.

,,METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE”

,,METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE”

Autor: 
PROF. ÎNV. PRIMAR, ARDELEAN MARICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRAND

Predarea este componența prin care transmitem conținut către elev. De cele mai multe ori, predarea se rezumă la un proces unidirecțional, care presupune o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevului de a reține, înțelege și aplica ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare.

METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. ÎNV. PRIMAR: ARGATU SIMONA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCOBINȚI PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MOCANU DELIA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT HÎRLĂU

Evaluarea ne ajută să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic).

EVALUAREA ONLINE

EVALUAREA ONLINE

Autor: 
ARTICOL REALIZAT DE ARHIP MARIANA

Forma de lucru online este o provocare a zilelor noastre. Desigur că socializarea joacă un rol important în viața preșcolarului, dar activitatea online poate avea beneficiile ei. Noul curriculum vizează dezvoltarea copilului astfel încât acesta sa fie pregătit pentru parcursul său in viața de adult și în școlaritatea mică.

EVALUAREA ON-LINE

EVALUAREA ON-LINE

Autor: 
PROF. ARSENE LIVIA IONELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ORIZONT,, BUCUREȘTI

 Învățământul românesc traversează o perioadă în care trebuie regândită întreaga strategie de predare-învățare-evaluare pentru ca actuala generație de elevi să nu rămână cu lacune de ordin științific și, nu în ultimul rând, de natură psihologică.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

Autor: 
ÎNV. ASOFRONIE DOINIȚA ȘC. GIMNAZIALA „GH. POPOVICI”LOZNA

 Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii școlii noastre, o experimentează cu succes de aproape trei sӑptӑmȃni în prezent și trei luni și jumătate la începutul perioadei pandemice. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online.

MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ PENTRU EVALUAREA FOLOSIND PLATFORMA MOODLE

MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ PENTRU EVALUAREA FOLOSIND PLATFORMA MOODLE

Autor: 
PROF. SORIN ATODIRESEI COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” GALAȚI

După cum probabil este bine cunoscut, Moodle reprezintă o platformă de e-learning, un spațiu de învățare virtual care permite profesorilor să desfășoare activități cu elevii diverse folosind tehnologii de comunicare compatibilă cu toate dispozitivele conectate la Internet.

EVALUAREA ONLINE LA CLASELE PRIMARE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI

EVALUAREA ONLINE LA CLASELE PRIMARE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI

Autor: 
PROF. ÎNV. PRIMAR AVIRVAREI MIHAELA-MARIA ȘCOALA GIMNAZIALA „ALECU RUSSO” BACAU

În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare– învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat.

EVALUAREA ONLINE: METODE APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII

EVALUAREA ONLINE: METODE APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII

Autor: 
AUTOR: AVRAM CARINA-ANDREEA

Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a procesului de învăţământ. În perspectiva corelaţiilor sistemice dintre predare-învăţare-evaluare, evaluarea ne informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor, de predare-învăţare dar în acelaşi timp asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor operaţionale şi a măsurii în care acestea se regăsesc în rezultatele şcolare (1).

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
CLUB SPORTIV ȘCOLAR UNIREA IAȘI PROFESOR IOANA BABIUC

Pentru a identifica răspunsuri adecvate la intrebarea "De ce este necesară evaluarea?" trebuie să ne orientăm reflecţia asupra metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ, astfel încât şi acesta (nu numai actul predării şi al învăţării) să se poată caracteriza prin atributele: atractiv, incitant, stimulativ, eficient.

EVALUAREA ONLINE – PROVOCARE PENTRU PROFESORI

EVALUAREA ONLINE – PROVOCARE PENTRU PROFESORI

Autor: 
PROF. BABOI-DRAGAN LUMINIȚA ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA „ION PILLAT” DOROHOI, JUD. BOTOȘANI

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea.

În mare parte, în literatura de specialitate, formele de evaluare sunt structurate în:

METODE, TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE

METODE, TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE

Autor: 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR BADAR ANNAMARIA ȘCOALA GIMNAZIALA „DR. BALASI JOZSEF” CURTUIȘENI

Evaluarea este o componentă de bază a procesului de învățământ. Poate fi definită ca o acțiune de măsurare, apreciere care vizează rezultatele învățării. Evaluarea permite monitorizarea și verificarea stadiului atins în învățare și cunoaștere. În funcție de momentul realizării, evaluarea poate fi: inițială, continuă și finală.

EVALUAREA UTILIZÂND SOFTURILE DE TESTARE ȘI EVALUARE

EVALUAREA UTILIZÂND SOFTURILE DE TESTARE ȘI EVALUARE

Autor: 
PROF. BĂDĂUȚĂ CAMELIA CORINA LICEUL TEHNOLOGIC ”VIRGIL MADGEARU” ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces.

Pages