UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCATIONALE - EDITIA 2021

EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE - EDITIA 2020

Displaying 121 - 140 of 1774

EVALUAREA ONLINE

EVALUAREA ONLINE

Autor: 
PROFESOR VIOLETA BĂRBOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN SĂVOIU” TG-JIU

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învățare – atât evaluarea sumativă cât și cea formativă oferă informații despre progres și ghidează învățarea. Aprecierea gradului de reușită este esențială pentru procesul de certificare iar rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluția și succesul elevilor și profesorilor.

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE IN INVĂŢĂMÂNTUL ONLINE

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE IN INVĂŢĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
BARBOSU EUGENIA SCOALA GIMNAZIALA GURA PADINII, OLT

Evaluareaa reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional.

EVALUAREA COMPETENȚELOR DEZVOLTATE DE ELEVI ÎN INVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

EVALUAREA COMPETENȚELOR DEZVOLTATE DE ELEVI ÎN INVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. INV. PRIMAR, BĂRBULESCU DANIELA- IONELA ŞC. GIMN. ,,VINTILA BRATIANU “ , ŞTEFANESTI, ARGES

Experiența actuală în contextul pandemiei de COVID ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.

MUZICA VOCALĂ – METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

MUZICA VOCALĂ – METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
CAMELIA BĂRBUȚĂ – LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” – TÂRGOVIȘTE

Muzica este arta sunetelor. Structura ei este bazată pe anumite legi. În cântul artistic (muzica vocală) intervin cuvintele, deci o nouă structură specifică cântului. În cânt, structura muzicală propriu-zisă se îmbină cu structura vocalică. Din moment ce muzica vocală are o asemenea structură, principala preocupare a cântărețului (profesor - elev) trebuie să fie munca asupra sunetului, lucru ce pare foarte evident. Educația vocală nu poate fi realizată complet numai prin simpla aplicare a principiilor tehnice, ci prin îmbinarea lor permanentă cu practica însăși a cântului.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

Autor: 
BARDA ADELINA LICEUL TEHNOLOGIC „PANAIT ISTRATI” BRAILA

În practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii eficiente între predare-învăţare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalităţii autonome, libere şi creatoare. Acţiunea de evaluare instrumentează o serie de “metode variate după obiectul de studiu”

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
ED. BÁRDI GYÖNGYI ÁGNES LIT. ,,HORVÁTH JÁNOS’’-MARGHITA

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce ur-mărește măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele, și eficiența acestora la un moment dat, oferind soluții de perfecționare a actului didactic.

EVALUAREA ON-LINE

EVALUAREA ON-LINE

Autor: 
PROF. ÎNV. PREŞC: BARON OANA MARIA GRĂDINIŢA NR.94 DIN SECTOR 6, BUCUREŞTI

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor.

EVALUAREA ONLINE LA START

EVALUAREA ONLINE LA START

Autor: 
PROF. ÎNV. PRIMAR BARTHA ADELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ʺIOAN OPRIȘʺ TURDA

Provocarea adusă de aceste momente de ajustare a învățării, precum și a evaluării în varianta online, trebuie să ne conecteze la ceea ce nu putem pierde din vedere: profesorii pot apela la tehnologia ce permite elevilor să devină autonomi în învățare , dar care tehnologie asigură și forme de feed back dinspre elev.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. BATRANEANU MIHAELA MIRELA, ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 99, SECTOR 4, BUCUREȘTI

Educația online reprezintă pentru toți partenerii educaționali o mare provocare. Cu mic, cu mare am descoperit peste noapte cum să folosim diverse platforme educaționale, cum să creăm teste, lecții, cum să facem orele online cât mai atractive și mai interactive, prin care să le trezim elevilor interesul pentru învățare.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. BAUMAN CRISTIAN – COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA

Evaluarea reprezintă un element fundamental în orice activitate umană cu obiective bine precizate, rezultatele acesteia stând la baza dirijării şi optimizării activităţii evaluate. În procesul de învăţământ evaluarea generează informaţii cu funcţii de autoreglare pentru creşterea eficienţei, actul evaluării asigurând feed-back-ul pentru sistemul respectiv.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. CRISTINA BAUMAN – COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA

Măsurarea și aprecierea gradului de atingere a competențelor specifice vizate se realizează prin evaluare, prin intermediul criteriilor şi al indicatorilor specifici. Evaluarea are sensul de atribuire a unei note sau a unui calificativ unor prestații ale elevilor.

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE

Autor: 
BAZBANELA AURELIA COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET”, TULCEA

Închiderea școlilor, suspendarea orelor și întreruperea activităților sportive pe termen mediu au generat o problemă majoră cu care a trebuit sa se confrunte societatea: cum asigurăm continuarea procesului de învățare? Cum asigurăm dreptul la educație în mediile defavorizate? Se poate dezvolta învățământ online și care vor fi consecințele acestei schimbări? Cum se poate realiza o evaluare obiectivă cu riscuri cât mai reduse de fraudă?

CÂTEVA MODALITĂȚI DE EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

CÂTEVA MODALITĂȚI DE EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PIP. MARIANA BECHERESCU ȘCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU MACEDONSKI CRAIOVA

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învățare, oferă informații despre progres și ghidează învățarea. Ea cuantifică măsura în care au fost atinse anumite obiective propuse în cadrul unei acţiuni de instruire, dar şi eficienţa strategiilor folosite.

EVALUAREA ONLINE

EVALUAREA ONLINE

Autor: 
PROF. ÎNV. PRIMAR BECIU FELICIA CRISTINA LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI CORVIN” HUNEDOARA

Scopul principal al evaluării este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare. Dacă ne referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Autor: 
PROF. INV. PREȘC. BERARU MARIA GRADINIȚA ,,MICII CERCETAȘI” BOTOȘANI

Sunt păreri diferite în ceea ce priveşte modul de utilizare a metodelor de evaluare, însă soluţia cea mai potrivită este îmbinarea cât mai eficientă a acestora şi nu folosirea în exces a unora în detrimentul altor metode. Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, proiectarea şi executarea programului, măsurarea rezultatelor, aprecierea lor.

UTILIZAREA PLATFORMEI KAHOOT ÎN EVALUAREA LA GEOGRAFIE

UTILIZAREA PLATFORMEI KAHOOT ÎN EVALUAREA LA GEOGRAFIE

Autor: 
PROF. BERARU MIHAELA, LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA

Generațiile mai vechi au foste nevoite să se adapteze provocării digitale pe când copiilor nostri le este foarte simplu acest lucru. În schimb, noi dascălii la școală trebuie sa îi învațăm să utilizeze selectiv și critic mijloacele electronice, să poată selecta informația corectă și utilă, să respecte norme și reguli privind utilizarea conținutului virtual.

METODE MODERNE DE EVALUARE APLICATE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

METODE MODERNE DE EVALUARE APLICATE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

Autor: 
AUTOR: OANA BEZNEA, LICEUL TEORETIC „ȘTEFAN ODOBLEJA”

În perioada în care școala se desfășoară online, metodele moderne de evaluare se pot adapta cu succes acestei perioade în care, de multe ori, elevul este asistat și de către părinte atunci când participă la activitățile școlare, mai ales la clasele mici. Prin urmare alegerea unei metode moderne de evaluare pare a fi varianta cea mai potrivită pentru a evalua, în mod real progresul copilului.

PREDAREA ȘI EVALUAREA ONLINE

PREDAREA ȘI EVALUAREA ONLINE

Autor: 
PROF. ÎNV. PRIMAR: BIANCHI CORINA ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,C-TIN BRÂNCUȘI” TG-JIU

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.

Pages