UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCATIONALE - EDITIA 2021

EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE - EDITIA 2020

Displaying 161 - 180 of 1774

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
BALȚATU LAURA, PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR, ȘCOALA GIMNAZIALA COMUNA FRANCEȘTI CENTRU FRANCEȘTI, JUD. VALCEA

Trăim într-o perioadă a exploziei informaţionale, a calculatoarelor şi internetului, perioadă în care volumul cunoştinţelor şi gradul de perisabilitate al acestora a crescut într-o măsură greu de stăpânit. Omul este, fireşte, parte integrantă a acestui sistem informaţional ceea ce creează necesitatea ca el să se adapteze acestui ritm al schimbărilor şi solicitărilor diverse care îi sunt adresate.

MODALITĂŢI DE EVALUARE ON LINE

MODALITĂŢI DE EVALUARE ON LINE

Autor: 
BALULESCU-DOBRE ANAMARIA ROXANA, GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19, DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă.

USING KAHOOT! TO EVALUATE STUDENTS' KNOWLEDGE

USING KAHOOT! TO EVALUATE STUDENTS' KNOWLEDGE

Autor: 
PROF: BAMIOPOL LAURA EMILIA SCOALA GIMNAZIALA AL. I. CUZA, BRAILA

Kahoot is an online learning game used to review students’ knowledge and it is a break from the traditional classroom activities. The quizzes called “kahoots” are best played in a group of students. Players are displayed on a share screen. The teacher can also send kahoot challenges to students to complete at their own pace, as homework.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR GEORGIANA-ANA BĂNCUȚĂ

În perioada preșcolară, întreg procesul instructiv-educativ este centrat pe crearea unor situații care să conducă la formarea și însușirea de către preșcolari a competențelor, cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor necesare evoluției lor ulterioare și care sunt indispensabile pentru următoarele etape de formare.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

Autor: 
PROF. BANDAC LACRAMIOARA-DANIELA

Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului este o formă de organizare a procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învățare-evaluare, care presupun prezența fizică a elevilor în sala de curs, cu activității de studiu individual și activității didactice în sistem online. Activitatea este organizată de către cadrele didactice, acestea asigurând continuitatea procesului didactic prin intermediul tehnologiei și al internetului.

EVALUAREA ONLINE

EVALUAREA ONLINE

Autor: 
PROF. ING. BANDI ANDREA MONICA COLEGIUL TEHNIC ,,ANGHEL SALIGNY” BAIA MARE

Învăţământul modern solicită conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referinţă care să aibă la bază formarea competenţelor elevilor. Multe sisteme de învăţământ, inclusiv cel românesc din ultimii ani, îşi propun să dezvolte activitatea instructiv-educativă având ca referenţial competenţele generale şi specifice pe care trebuie să le dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi la finalul unui ciclu de instruire, al unui an de studiu etc.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR REALIZATE ON-LINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR REALIZATE ON-LINE

Autor: 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÎNT PREŞCOLAR BANU MARIOARA G.P.N ORIZONT, RM. SĂRAT, BUZĂU

Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă! ( R. Ausubel , 1981)

CADRE DIDACTICE ALFABET

CADRE DIDACTICE ALFABET

Autor: 
PROF. CONSILIER ȘCOLAR, BAR ANDREEA, CJRAE BIHOR

Tehnologia este peste tot în jurul nostru. Anul 2020 a ajuns să fie anul în care am fost nevoiți, de la mic la mare, să ne adaptăm și să învățăm cât mai multe despre mediul online. Să descoperim cum să structurăm activitățile didactice utilizând, prin modalități eficiente, resursele digitale și adaptându-le la obiectivele pe care ni le propunem și bineînțeles, la particularitățile elevilor noștri.

LEARNING APPS.ORG – O APLICAȚIE UTILĂ ÎN PROCESUL DE EVALUARE DIN MEDIUL ONLINE

LEARNING APPS.ORG – O APLICAȚIE UTILĂ ÎN PROCESUL DE EVALUARE DIN MEDIUL ONLINE

Autor: 
PROF. ÎNV. PREŞC. BAR IOANA-DANIELA

LearningApps.org este un proiect de cercetare și dezvoltare al Școlii Superioare Pedagogice PH Bern, în colaborare cu Universitatea din Mainz (Prof.Dr. Franz Rothlauf) și cu Școala superioară Zittau/Görlitz (Prof.Dr. Christian Wagenhaft).

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. INV. PRIMAR BARBOI ALINA ŞCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE POPOVICI" LOZNA, JUDETUL BOTOSANI

Cu ajutorul tehnologiei digitale s-a reuşit continuarea unor activități didactice la distanță, în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, activitatea didactică realizată online are un impact nu tocmai pozitiv asupra predării, învăţării şi evaluării

DE CE APLICAȚIA PLICKERS?

DE CE APLICAȚIA PLICKERS?

Autor: 
PROF. INV. PRIMAR BARBU DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALA VADENI, BRAILA

Experiența și situația actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.

EVALUAREA ONLINE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE LA LIMBA FRANCEZA

EVALUAREA ONLINE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE LA LIMBA FRANCEZA

Autor: 
PROFESOR BARBU MARCELA COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BATRAN, RAMNICU-VALCEA

Una dintre cele mai mari provocări ale etapei pe care o traversăm începând cu luna martie este evaluarea elevilor. O majoritate impresionantă a profesorilor au descoperit platformele de videoconferință, au învățat să creeze conținut și să îl transmită elevilor, în mod cât mai atractiv și eficace, dar evaluarea a fost și rămâne piatra de încercare, mai ales pentru cei care o asociază doar cu notarea.

PROIECT DE LECȚIE

PROIECT DE LECȚIE

Autor: 
ÎNV. BARBU MARIA NICOLETA

Tema: Anul, luna, săptămâna

Clasa: a II-a

Scopul: consolidarea cunoştinţelor despre unităţile de măsură a timpului (anotimpuri, lunile anului, zilele săptămânii);

formarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele de matematică în rezolvarea problemelor pe care le pune viaţa de toate zilele;

Obiective operaționale:

Elevii vor fi capabili să:

EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE

EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE

Autor: 
PROFESOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT BARBU MIHAI ADRIAN, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 188 BUCUREȘTI

Începând cu luna martie a anului 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ s-a reorientat către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Profesorii și elevii sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, sociale și de petrecere a timpului liber.

PLATFORME ȘI APLICAȚII ONLINE. TEHNICI DE EVALUARE

PLATFORME ȘI APLICAȚII ONLINE. TEHNICI DE EVALUARE

Autor: 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ ȘTEFAN CEL MARE „ MASTACĂN, NEAMȚ PROPUNATOR: ÎNV. BÂRDAHAN ALINA ELENA

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE

Autor: 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BARNA RUXANDRA-MARIA UNITATEA: G.P.P NR.53, STRUCTURA G.P.P NR. 19

Evaluarea întregului proces desfășurat on-line se poate realiza în momentul în care educatoare sesizează că a reușit să transmită cu ajutorul tehnologiei toate informațiile utile despre o anumită temă. Scopul evaluării este de a stabili modul în care copiii și-au însușit cunoștințe, priceperi și deprinderi și pe care le vor aplica în situații variate.

GOOGLE CLASSROOM-O METODĂ EFFICIENTĂ ÎN EVALUAREA ONLINE

GOOGLE CLASSROOM-O METODĂ EFFICIENTĂ ÎN EVALUAREA ONLINE

Autor: 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: BARTUS ÉVA TÜNDE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂRȘOLȚ, JUDEȚUL: SĂLAJ

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită.

Pages