UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCATIONALE - EDITIA 2021

EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE - EDITIA 2020

Displaying 1761 - 1774 of 1774

EVALUAREA ÎN CLASA VIRTUALĂ

EVALUAREA ÎN CLASA VIRTUALĂ

Autor: 
PROF. INV. PRIMAR, SEMEȘ ANA CARMEN ȘCOALA GIMNAZIALA ”SCARLAT LONGHIN” DOFTEANA, BACAU

Se pare că vremurile în care trăim dar și viitorul în educație impun adaptarea alertă a tuturor resurselor și mijloacelor didactice. Dacă ar fi să analizăm perioada pandemică, din primăvara anului 2020 și până acum, putem observa schimbări radicale în modul de abordare al conținuturilor. Nu-mi imaginam o evoluție personală în formarea competențelor de gestionare și implementare a multor aplicații necesare unei învățări active.

EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ONLINE

EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ONLINE

Autor: 
PROF. ÎNV. PRIMAR: ȘENDROIU MARIA-MĂDĂLINA LICEUL TEHNOLOGIC ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PEȘTIȘANI, GORJ

Educaţia digitală este una din preocupările de bază ale învățământului românesc, prin formarea culturii informaţiei şi comunicării digitale la nivelul oricărui cetăţean. Fără o populaţie educată, doritoare să folosească tehnologiile informaţiei şi comunicării, nici o comunitate nu poate participa în mod real în reţeaua globală. Integrarea computerului în procesul de învăţământ nu mai este privită ca o mişcare avangardistă, ci ca o necesitate.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

Autor: 
AUTOR: PROFESOR ȘERBAN DANIELA COAUTOR: PROF. PEIU DORU ȘCOALA GIMNAZIALA ,,NICHIFOR LUDOVIG” NICULIȚEL, JUD. TULCEA

Evaluarea este actul didactic complex, integrat procesului de predare- învățare, care asigură evidențierea cantității cunoștințelor dobândite și valoarea, nivelul, performanțele și eficiența acestora la un moment dat (în mod curent, periodic, final).

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE TOTUL VA FI BINE!...CHIAR ȘI DE ACASĂ?!

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE TOTUL VA FI BINE!...CHIAR ȘI DE ACASĂ?!

Autor: 
PROF. ÎNV. PREȘC. ȘERBAN MARUSIA MIHAELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMȚ

 Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ, în cadrul căreia se asigură continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, prin intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. SABAU ELENA-ROXANA ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 PUSTA, ȘIMLEU SILVANIEI

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți activitatea didactică.

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE IN INVATAMANTUL ONLINE

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE IN INVATAMANTUL ONLINE

Autor: 
P.I.P SABO IONELA MIRELA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GHERLA/ CLUJ

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.

ADAPTAREA EVALUARII LA TEHNOLOGIA MODERNA

ADAPTAREA EVALUARII LA TEHNOLOGIA MODERNA

Autor: 
PROFESOR: SAFTA MARIANA ALINA ȘCOALA GIMNAZIALA TUDOR VLADIMIRESCU, TARGOVIȘTE

Capacitatea de adaptare a unui curriculum, ce constituie un corolar al flexibilității sale, este fundamentală și se justifică prin ansamblul de mutații determinate de o societate în schimbare care tinde să se încline mai mult spre utilizarea tehnologiei.

IMPORTANŢA EVALUĂRII ON-LINE ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL GIMNAZIAL

IMPORTANŢA EVALUĂRII ON-LINE ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL GIMNAZIAL

Autor: 
SĂFTOIU ELENA ŞCOALA GIMNAZIALĂ VADU PAŞII, JUDEŢUL BUZĂU SECTIUNEA INVATAMANT GIMNAZIAL DISCIPLINA EDUCAȚIE TEHNOLOGICA

 Dealungul timpului activitatea didactică a suferit modificări permanente. Datorită acestui lucru, atat noi, cadrele didactice cât și elevii /studenții a trebuit să ne adaptăm continuu vremurilor și situațiilor de față. Activităţile de predare-învăţare-evaluare s-au mutat la elev sau la profesor acasă în sistem on-line.

METODE DE EVALUARE ON-LINE PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

METODE DE EVALUARE ON-LINE PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

Autor: 
PROF. VIERU DIANA MANUELA LICEUL TEHNOLOGIC ʺSIMION MEHEDINȚIʺ, GALAȚI

Evaluarea în sistemul de învățământ este o problemă, care deși pare veche, are întotdeauna valențe noi. Ea poate fi generatoare de stres mai ales că, de cele mai multe ori, realizează ierarhizarea elevilor în baza notelor obținute. Terry Tenfrik, consideră că evaluarea în învățământ  este un proces de obținere a informațiilor referitoare la elev, profesor,  programul educativ, toate acestea ducând în final la adoptarea unor decizii, în baza aprecierilor obținute.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. PT. ÎNV. PREȘC. URSACHE ALEXANDRA-PAULA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘOMOȘTELNIC

   Procesul de învățământ, acel ansamblu alcătuit din acțiuni practicate în mod conștinent asupra copiilor de către profesor, într-un cadru organizat, având ca scop formarea personalității acestora pe viitor are ca activități de bază : predarea (ca aspect logic), învățarea (ca aspect psihologic) și evaluarea. Evaluarea reprezintă elementul cheie din acest trio, întrucât este indispensabilă ambelor activități mai sus menționate. Profesorii conștientizează în acest fel corectitudinea și eficacitatea informațiilor transmise,

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. INV. PRESCOLAR SANDU ROXANA

 

În secolul XXI, pentru ca elevii să fie capabili să rezolve cu succes sarcini în mediul lor de viaţă, şcoala trebuie să le furnizeze mai mult decât deprinderile şi capacităţile de bază. Trebuie să le dezvolte competenţe specifice secolului în care trăiesc, cum ar fi: gândire critică, rezolvare de probleme, colaborare, folosirea tehnologiei, autonomie în învăţare şi comunicare.

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE

Autor: 
Prof STAVARACHE GINA Scoala Gimnaziala nr 1 Gaiseni

Reforma sistemului educativ românesc nu poate fi concepută fără o regândire la nivelul tuturor celor trei componente ale spiralei educaţiei:predare-învăţare- evaluare, recunoscut fiind unanim faptul că între acestea există o relaţie de intercondiţionare reciprocă, fiecare realizându-se prin raportare la celelalte.

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON-LINE

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON-LINE

Autor: 
SANDU ROXANA

Ȋn viziune clasică, procesul de învăţământ prezintă cele trei elemente: predarea, învăţarea si evaluarea ca fiind componentele interacţionale fundamentale. Spre deosebire de trecut, unde se punea accentul pe predare-învăţare, prezentul acordă evaluării o importantă valoare care a fost discutată şi analizată de cei mai mulţi specialişti în domeniu. Acţiunea didactică fiind centrată pe atingerea anumitor scopuri, este normal să ne intereseze partea evaluativă, adică să observăm daca ceea ce trebuia făcut a fost făcut şi în ce măsură.

Pages