UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCATIONALE - EDITIA 2021

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. ANDREI ECATERINA ȘC. GIMNAZ. NR. 4 RÂMNICU VÂLCEA JUD. VÂLCEA

Metodele și tehnicile de evaluare online reprezintă o parte necesară în procesul de învățare la distanță. Este necesar ca profesorul să ia cunoștință de posibilele lacune acumulate de-a lungul timpului în procesul de învățare. Atunci se pot lua măsurile necesare pentru a remedia acest aspect.

Platformele și aplicațiile disponibile online ne oferă variate posibilități de aplica instrumentele online prin care să evaluăm procesul instructiv-educativ. Foarte important este modul în care profesorul reușeșete să aleagă tehnologia potrivită care să-l ajute în demersul său didactic, deoarece aceasta poate îmbunătăți procesul pedagogic.

Din scurta experiență online, profesorul înțelege deja că instrumentele pe care le alege trebuie selectate cu multă atenție și verificate dacă, într-adevăr, sunt potrivite pentru tipul de evaluare folosit.

Inițial, a fost o provocare pentru noi, profesorii, să renunțăm la forma de evaluare scrisă în format Word, adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic și să folosim tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.

Procesul de învățare și evaluarea bazat pe proiect, cu utilizare media, se dovedește a fi foarte apreciat de către elevi, deoarece le dă posibiliatatea de a a-și manifesta creativitatea, dar și afirmarea unor talente artistice.

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei pentru a facilita procesul instructiv-educativ au alegeri nelimitate. Utilizarea acestei metode stă la baza unei învăţări active, profesorul având rol de organizator şi îndrumător care îşi pune elevii în situaţii concrete de învăţare prin efort propriu.

În procesul de predare-evaluare am folosit Google Classroom unde pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le ofer elevilor.

De asemenea, folosesc Google Jamboard care mă ajută să vizualizez răspunsurile date la exercițiile de analiză gramaticală sau aprecierile critice asupra operelor literare studiate.

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi vine în ajutorul elevilor.

Am utilizat adeseori în procesul de predare-evaluare prezentări Power-Point cu biografiile scriitorilor, filme (de ex. Baltagul), piese de teatru (de ex. O scrisoare pierdută), dar şi evaluarea prin jocurile didactice propuse. Astfel, elevii au putut face compararea textului literar cu cel al scenariului de teatru sau reflectarea textului operei literare în scenariul şi regia de film.

Consider că folosirea metodelor și tehnicilor de evaluare online la orele de limba şi literatura română sporeşte calitatea învăţării, duce la formarea unei gândiri eficiente, selective, rapide, stimulează creativitatea şi gradul de cooperare a elevilor, dezvoltă interesul şi plăcerea pentru teatru, literatură, film.

 

BIBLIOGRAFIE

Secrieru, M., Didactica limbii române, Iaşi, 2004.