UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCATIONALE - EDITIA 2021

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROFESOR: CĂTĂLINA ANDRIESEI COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI

 Dezvoltarea Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, prin apariția a noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor.

Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat adoptarea unor noi metode de predare, învăţare, dar şi de evaluare în diverse instituţii educaţionale.

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi sumativă.

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele de tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare. Astfel, evaluarea prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.

 Evaluarea făcută pe calculator este instantanee, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă niciun indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere.

 Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată si care au o variantă gratuită ce permite prezența simultană a până la 100 de participanți.

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer.

Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor sau clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. Pentru gestionarea claselor, foarte utile sunt Classroom și Microsoft Team.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERINȚE:

 Daniela Grecu, Instrumente online pentru evaluarea elevilor, Edict, Revista Educației / ISSN: 1582-909X, 2020

Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, ISBN 978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf