METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII ONLINE LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA

ANCA-GIORGIANA PANDURU, PROFESOR LIMBA ROMÂNĂ, LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER

1. În secolul XXI, pentru ca elevii să fie capabili să rezolve cu succes sarcini în mediul lor de viaţă, şcoala trebuie să le furnizeze mai mult decât deprinderile şi capacităţile de bază. Trebuie să le dezvolte competenţe specifice secolului în care trăiesc, cum ar fi: gândire critică, rezolvare de probleme, colaborare, folosirea tehnologiei, autonomie în învăţare şi comunicare. Puterea tehnologiei informaţiei vine să stimuleze imaginaţia elevilor şi să le faciliteze transferul achiziţiilor învăţării în viaţa de zi cu zi. Profesorii devin mai mult decât simpli instructori, ei facilitează procesul de învăţare, proiectează, implementează și evaluează lecţiile pe care le susţin, realizând designul instruirii. În prezent, profesorii utilizează la clasă, în procesul de predare, tot mai des tehnologia, astfel că, videoproiectorul, calculatorul, tableta sau telefonul mobil și Internetul nu mai reprezintă pentru mulți dintre ei elemente de noutate. Cu toate acestea, tehnologia se folosește mai puțin atunci când vine vorba despre evaluarea elevilor sau autoevaluare. Ioan Nicola vorbea încă din 1980 despre posibilitatea evaluării cu ajutorul „mașinilor”, „dispozitive mecanice, electromagnetice sau electronice cu ajutorul cărora se administrează programul de verificare și se înregistrează răspunsurile date de către elevi”. „Mașinile” despre care se vorbea, cu patru decenii în urmă, sunt astăzi la îndemâna tuturor – computere, tablete, telefoane, conectate sau nu la Internet, iar evaluarea cu sprijinul acestor tehnologii reprezintă direcția de modernizare spre care se îndreaptă învățământul. Aplicațiile on-line devin tot mai populare, fiind favorizate de accesul facil la Internet al școlilor, al cadrelor didactice și al elevilor. Divese aplicații on-line, concepute pentru a ușura activitatea profesională în diferite domenii, pentru socializare sau petrecerea timpului liber, se pot dovedi instrumente utile pentru profesorii de toate specialitățile.
2. Pentru testarea computerizată itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile multimedia ale calculatorului, revenirii asupra răspunsurilor deja propuse etc. După gradul de obiectivitate oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi:
a) obiectivi – asigură un grad ridicat de obiectivitate în notare şi permit testarea unui număr mare de elemente de conţinut, într-un interval scurt de timp.
b) semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind posibilitatea utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru.
c) subiectivi (cu răspuns deschis) – testează originalitatea, creativitatea, caracterul personal al răspunsului. Sunt relativ uşor de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de complexă şi greu de aplicat.
Colecţie de itemi: o listă de itemi referindu-se la o temă, la o materie sau de un anumit tip, grad de dificultate etc.
În testarea online la limba și literatura română, tipul itemului poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii: doar o variantă dintre cele introduse în momentul formulării itemului va fi corectă; cu mai multe variante de răspuns corecte – pot exista mai multe variante de răspunsuri corecte, în caz particular toate sau nici unul; cu introducerea unui răspuns desfăşurat în formă liberă, cules–redactat de către elev; cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie; cu expresii de tip adevărat/fals – acest tip de întrebare va avea doar două răspunsuri posibile, şi anume, adevărat sau fals; cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare; răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă; cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare; răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă; cu variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, parţial corect sau incorect; cu ordonare de elemente – acest tip de problemă presupune aranjarea variantelor de răspuns într-o ordine corectă; cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor din coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga.
Fiecare test se va construi manual sau se va genera în mod automat din colecţiile / mulţimile de itemi/întrebări/sarcini/probleme de test, construite în prealabil.
Variantele de test sincron pentru diferiţierea celor evaluați pot fi afişate prin două metode: generarea automată / afişare pentru fiecare elev a unui test diferenţiat; afişarea diferenţiată a itemilor aceluiaşi test pentru diferiţi elevi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *