NOUĂ PROVOCARE - EVALUAREA ON-LINE

ANTAL GABRIELA LUCIANA GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 TARNANENI/ MUREȘ

„Copilul trebuie învăţat să-şi folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi pentru a privi; urechile, nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a asculta cu atenţie; mâinile, nu numai pentru a apuca obiectele, ci şi pentru a pipăi şi a le simţi”. Lonwenfeld
 
Procesul de învăţământ reprezintă un ansamblu de acţiuni exercitate în mod conştient şi sistematic de către educatori asupra educaţilor, într-un cadru instituţional, şi care are drept scop formarea personalităţii educaţilor, în concordanţă cu idealul educaţional. Reprezintă cea mai înaltă formă de organizare şi desfăşurare a instruirii şi educaţiei.
Noţiunea de proces de învăţământ este legată de cea de „ transformare” deoarece provoacă o schimbare în timp, spaţiu şi formă a experienţelor de cunoaştere, care, la rândul lor, trebuie să provoace schimbări în comportamentul individului ori în structura cunoştinţelor sau a deprinderilor sale mentale.
Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt : predarea, ca aspect logic, învăţarea, ca aspect psihologic şi evaluarea. O metodă autentică a învăţământului este centrată pe autonomia, inteligenţa, sensibilitatea şi creativitatea copilului. El trebuie “ascultat” cu răbdare, lăsat să se exprime, să se dezvăluie, să-şi manifeste opinia, să acţioneze. El trebuie acceptat aşa cum este, ajutat să fie el însuşi, să-şi manifeste personalitatea şi propria valoare, să-şi găsească propriul drum, dezvoltându-şi înclinaţiile, preocupările şi interesele. Un mod de a conferi deschidere şi viaţă muncii noastre este şi acesta al exerciţiului interdisciplinar prin folosirea proiectului ca metodă complementară sau alternativă de evaluare. Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea rezultatelor şi progreselor învăţării. Acesta oferă copiilor posibilitatea de a demonstra ce ştiu, dar, mai ales, ceea ce ştiu să facă, adică să le pună în valoare anumite capacităţi. Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă preşcolarii, îi ajută să conştientizeze propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi evaluează propria sa activitate, elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea activităților, reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate.
Deşi apare ca instrument de transformare a învăţării şi predării, evaluarea se modelează, la rândul său în raport cu cerinţele acestora.
Structura demersului de evaluare, ca şi eficienţa actului de evaluare depind de răspunsuri la un set de întrebări pe care le vom menţiona în continuare:
 Ce evaluăm?

sistemul ca întreg sau doar una din componentele sale, randamentul, rezultatele, niveluri de performanţă, competenţe, aptitudini, abilităţi, capacităţi, atitudini, etc.;

Cu ce scop evaluăm?

formativ, de plasament, de orientare;

 Cum evaluăm?

prin stabilirea clară a parcursului: scopuri – obiective – instrumente de evaluare – rezultate – interpretare – comunicare;

Când evaluăm?

la începutul unui proces, pe parcursul său sau la finalul acestuia;

Cu ce evaluăm?

cu instrumente de evaluare, prin folosirea unei diversităţi de metode şi tehnici de evaluare;

Cine beneficiază de rezultatele evaluării?

preşcolarii, educatorii, părinţii.

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă.Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă preșcolarii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.Consider că este ceea mai bună metodă de evaluare on-line la grădiniță și poate fi folosită aproape la toate activitățile. Tema sub forma de chestoinar poate fi cu un punctaj și astfel se pot verifica corectitudinea răspunsurilor.În orcice activitate desfășurată on-line trbuie să fie lângă preșcolar un adult. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Dar evaluarea e în responsabilitatea noastră, a educatoarelor. Trebuie să asigure cele 3C caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare.
Ca și o concluzie a experienței activităților on-line, oricât de performantă sau prietenosă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *