EVALUAREA ONLINE: METODE APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII

AUTOR: AVRAM CARINA-ANDREEA

Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a procesului de învăţământ. În perspectiva corelaţiilor sistemice dintre predare-învăţare-evaluare, evaluarea ne informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor, de predare-învăţare dar în acelaşi timp asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor operaţionale şi a măsurii în care acestea se regăsesc în rezultatele şcolare (1).
Noile tehnologii au făcut posibile evaluări frecvente și variate în mediul online, comparativ cu mediul tradițional de învățare. Cu toate acestea este important ca evaluarea online să urmărească în continuare, însușirea de către elevi a obiectivelor și competențelor propuse.
Voi prezenta câteva metode de evaluare pretabile în cadrul învățământului online pentru elevii de școală gimnazială sau liceu.
Evaluarea pe bază de proiecte se pretează la educația online deoarece necesită realizarea unei anchete independente pe o anumită temă și permite evaluarea mai multor competențe.
Un proiect poate porni de la o cercetare pe un anumit subiect, o activitate de rezolvare a unor probleme sau o activitate creativă. De exemplu, elevii vor primi ca sarcină să cereceteze o problemă din viața de zi cu zi care se leagă de conținuturile studiate anterior, mai apoi vor avea de găsit o soluție creativă pe baza celor învățate.
Pentru un proiect reușit este necesar un time-line care oferă un model clar cu fiecare sarcină de lucru (brainstorming, cerectare, creare, termene limită de finalizare a proiectului și check-in-uri pe parcursul acestuia etc.). De asemenea, proiectele oferă profesorilor oportunitatea de a-i învăța pe elevi să folosească surse și referințe credibile de pe internet.
Evaluarea pe baza unui jurnal este o sursă constantă de evaluare formativă. Tehnica presupune crearea unui jurnal în care elevii scriu despre propria lor învățare. De asemenea, tehnica construiește abilități metacognitive ale elevilor-abilitatea de a „gândi la gândire”(„think about thinking”). Jurnalele de învățare pot fi simple documente Word sau pot fi utilizate platforme gratuite de blogging (ex. SimpleSite) sau înregistrări vocale pentru o mai mare interactivitate.
Pe baza jurnalelor elevii sunt încurajați să își pună întrebări de tipul „Ce m-a interesat cel mai mult?, Ce a fost cel mai greu?, Ce aș vrea să îmbunătățesc” etc.
Jurnalul poate avea formă liberă sau poate fi structurat:
Jurnalul de provocări: conține reflecții asupra oricăror provocări întâmpinate în timpul învățării. După notarea reflecțiilor este încurajată planificarea de către elev a unei strategii de îmbunătățire a parcursului învățării.
 
Jurnalul de succes: conține reflecții asupra momentelor de tipul „aha” avute pe parcursul unei săptămâni. Poate conține concepte noi înțelese de către elev, cunoștințe interesante dobândite și probleme depășite.
Jurnalul vizual: permite elevilor folosirea unui program de ilustrare (paint, photoshop, gimp) pentru a reprezenta grafic ceea ce au învățat pe parcursul unei săptămâni. De asemenea, pot fi folosite și ilustrații sugestive descărcate de pe internet.
Evaluarea folosind referatele, ar putea fi înlocuită cu realizarea unui scurt filmuleț în care elevii să prezinte o temă dată. Podcasturile pot fi un substitut pentru prezentările orale standard. Pe lângă dobândirea de cunoștințe despre tema prezentată elevii vor dobândi și cunoștințe tehice despre utilizarea unor software-uri de editare sau folosirea unui microfon.
Discuțiile online pot fi incluse într-o evaluare sumativă, dacă sunt specificate clar criteriile urmărite și tematica abordată. Discuțiile pot fi utilizate pentru evaluarea conținuturilor studiate, comunicarea orală, colaborarea cu ceilalți membri sau abilitatea de a realiza conexiuni.
Pentru situațiile în care dorim să realizăm sarcini de lucru scurte, care vizează doar anumite elemente de conținut putem folosi diverse resurse online cum ar fi:
-Crearea de teste grilă și nu numai folosind Google forms, Classkick, Gimkit, Kahoot, Mentimeter sau Wordwall
-Adăugarea de întrebări la care elevii pot răspunde în timp ce vizionează un clip deja existent pe platforma YouTube folosind Edpuzzle
-Crearea de prezentări folosind Paddlet, Whiteboard
-Crearea unei hărți mentale folosind Mindmup
Orice metode de evaluare am alege este important să ne rezumăm la 3-4 cu care elevii să fie familiarizați. Când folosim tehnicile de evaluare online nu ar trebui să pierdem din vedere faptul că ordinea de desfășurare a „operațiilor” în predare ar trebui să fie: crearea relației cu elevii, învățarea iar mai apoi evaluarea.
 
BIBLIOGRAFIE:

Tănase Mihai – Evaluarea – componentă esenţială a procesului instructiv-educativ, Brașov 2011, ISBN 978-973-0-11834-6

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *