STRATEGII DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA CLASELE PRIMARE

AUTOR: CRISTESCU–POPESCU ECATERINA

 Evaluarea reprezintă un moment esenţial în demersul didactic, de ea fiind interesaţi deopotrivă profesorii, elevii, dar şi societatea în ansamblul ei.
 În funcție de perspectiva din care este abordată, în pedagogie evaluarea are mai multe sensuri, fiind înțeleasă: ,, ca instrument sau modalitate de reglare a proceselor de predare – învățare ; ca judecată de valoare asupra rezultatelor procesului de învățământ prin raportare la obiective ; ca mijloc de comunicare a rezultatelor obținute de elevi în activitatea de învățare ; ca proces prin care se stabilește dacă sistemul educațional își îndeplinește funcțiile pe care le are ; ca activitate prin care sunt colectate, asamblate și interpretate informații despre starea, funcționarea și/ sau evoluția viitoare probabilă a unui sistem : elev, profesor, unitate școlară, sistem de învățământ .’’
 În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice și metode complementare (moderne): observarea șistematică a comportamentului, referatul /eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea.
 Pentru probele orale am folosit fără nicio problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype, Zoom sau Google Meet. Elevul a avut posibilitatea să expună răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. Acest lucru a fost realizabil . În privința probelor scrise ies din discuție instrumentele online. Inclusiv partea de teste de evaluare nu mai este aplicabilă . Elevii mei sunt la vârsta micii școlarități, sunt sprijiniți de părinți la tot pasul și acest lucru conduce spre o evaluare mai puțin obiectivă. Probele practice pot exista doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic.
 Legat de metodele moderne, nu am o opinie cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul online . Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Mai putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta online .Dar, și în acest caz, vor avea nevoie de ajutorul părinților . Foarte puțini elevi având dispozitive personale, lucrează mai mult pe telefonul părinților și sub supravegherea acestora.
 Instrumentele de evaluare online ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Online-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator.
Evaluarea trebuie să fie totuși corectă.
 Pentru a crește gradul de corectitudine al unui test online, în formatul grilă, o soluție de e-learning trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale :definirea și gruparea întrebărilor pe categorii, alocarea dinamică în teste a întrebărilor pe diferite categorii, dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test, definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, răspunsuri scurte și multe alte variante, programarea testelor la anumite intervale orare, limitarea timpului, închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat, limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare, punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate, posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul online la test, din motive dependente sau nu de platformă sau evaluat, protejarea accesului în teste cu o parolă, limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la proces.
 Zilele acestea am analizat comparativ platformele gratuite: Google Forms și Microsoft Teams cu Microsoft Forms . Ele permit o gamă variată de întrebări, punctaje diferite și temporizare .
 După părerea mea, oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării. Așadar, facem evaluare, în aceste momente grele, pentru continuitate, pentru a oferi elevului un mod obiectiv de evaluare din partea profesorului . Cu toate acestea, menirea profesorului este și va rămâne aceea de a șlefui elevul astfel încât acesta să strălucească indiferent de împrejurările în care se desfășoară educația.
 
 
BIBLIOGRAFIE:
*Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9

*https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-es…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *