EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ON-LINE

AUTOR – GÁSPÁR EDIT

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.
 
 Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie?
 Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate?
 O facem pentru a avea un scop
 Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea
 
 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în perioada suspendării cursurilor. În marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și energie, captân du-se usor atentia prescolarilor. În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul înv ăţării de acasă) Un aspect motivant pentru cadrele didactice î l reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. Conferințele on-line facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc.
 Activitatea online are avantaje evidente, reliefate, limite în relaționarea educator– copil, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual.În mediul online, fiecare copil poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă educatorul își cunoaște bine grupa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală.
 Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un copil anume în contextul în care contactul nu este direct, educatorul este urmărit online de o grupă întreagă și fiecare copil îi solicită atenția.Un element interesant reliefat este acela că educatorii apreciază monitorizarea învățării în mediul online ca fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu grupa, imposibilitatea urmăririi elevilor, dificila administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online. Fișele de lucru online, testele sunt făcute de copii dar împreună cu părinții, astfel educatorii nu pot monitoriza corect evoluția copilului. Pentru a susține activități de învățare, evaluare la distanță, educatorii folosesc mai multe mijloace specifice, dintre care cel mai frecvent:

aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Facebook messenger etc.
 apeluri telefonice/ SMS/ .utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps
platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass .
aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe
jocurile online – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line .
aplicații feed-back- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter e

 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Copii din grupelel de grădinițe sunt evaluați după portofoliul lor, pe care le-au adunat în urma temelor efectuate acasă împreună cu părinții, pe baza unor fotografii, filmulețe puse în grupe închise pe facebook, pe baza unor teste făcute de educatori pe diferite platforme educaționale. Testarea electronică poate fi efectuată și la cerer, de către părinte, educator,încurajând învățarea. Permite monitorizarea rapidă a progresului întregii grupe, include un număr mai mare de tipuri de întrebări, exerciții, acoperind mai bine materia pe care vrem să o evaluăm.
Trebuie să fim conștienți de faptul că progresul copilului trebuie monitorizat în continuu, comunicat și discutat cu familiile. Imlicarea părinților ca sursă de informații și evaluatori direcți se poate realiza prin activități comune, activități de consiliere online prin discuții individuale, periodice sau zilnice prin scrisori tematice, prin analiza portofoliului individual.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *