EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE O PROVOCARE ATÂT PENTRU PROFESOR CÂT ȘI PENTRU ELEVI

AUTOR: ING. MICLUȚA VIOLETA MARIA, PROF. GR.I – LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRĂTIANU TIMIŞOARA

Învățământul on-line deschide noi posibilități de învățare la distanță, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, tradițional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când aproape întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este în scenariul hibrid sau închis.
O mulțime de instrumente on-line vin în ajutorul profesorului în dificila misiune de predare și mai ales de evaluare. Printre acestea cele mai cunoscute și folosite sunt: aplicaţii pentru conferinţe Web, ce permit comunicarea sincronă a mai multor persoane folosind resursele Internet, instrumente pentru organizarea orarului personal, care permit organizarea optimă a activităţilor (ore, şedinţe, întîlniri) pentru o perioadă anumită (Google calendar), sisteme de gestionare a cursurilor, aplicaţii complexe care permit gestionarea integrală a procesului de e-learning în cadrul unei instituţii de învăţământ. (Moodle, Blackboard).
În condițiile de azi probabil că este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor on-line pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor.
Evaluarea joacă un rol esențial în procesul didactic – atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferă informaţii despre progresul de învățare şi ghidează profesorul în activitatea didactică. Evaluarea este esenţială pentru procesul instructiv – educativ iar rezultatele obținute de către elevi sunt o măsură a progresului elevilor și a eforturilor depuse de către cadrul didactic.
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient cerințelor din actuala perioadă, ce generează situații speciale din cauza apariției virusului SAR COV 2. Acest tip de evaluare este indicat a fi folosit cât mai des, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă.
Pentru evaluarea elevilor, la clasele unde predau eu utilizez testele grilă în Google forms, datorită avantajelor pe care acestea le oferă:

Nu necesită abilități digitale foarte ridicate din partea elevilor
Corectarea este extrem de rapidă
Se asigură un feedback imediat elevilor, prin afișarea automată a punctajului
Au un grad ridicat de atractivitate
Se pot aplica la toate disciplinele de învățământ
Asigură o învățare facilă
Există posibilitatea colectării datelor despre rezultatele elevilor în foi de calcul similare cu cele de Excel astfel încât să avem o evidență clară cu rezultatele evaluării
Formularul Google realizează interpretarea grafică a fiecărui item din test.

Însă orice metodă de evaluare are și dezavantaje. Printre acestea se numără și următoarele:

Nu toți elevi dispun de dispozitive electronice pentru evaluarea on-line
Chiar dacă majoritatea elevilor au smartphone, nu toți au date mobile activate sau acces la Internet
Există și posibilitatea fraudării rezultatelor testelor de evaluare
Lipsește ,,factorul uman”- empatia față de elev
Nu se pot concepe itemi de tip subiectivi și semi-obiectivi, ci doar de tip obiectivi

Ca o observație referitoare la tipurile de itemi ce se pot utiliza eficient în evaluarea on-line pot spune că eu folosesc itemi cu o singură variantă corectă de răspuns, deși există posibilitatea de a concepe itemi cu mai multe variante de răspuns corecte, în caz particular toate sau nici unul.
 Popularitatea evaluării on-line a crescut în ultimul timp foarte mult. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului cu întrebările cu alegere multiplă, probabil și din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online.
 
În concluzie:
Evaluarea on- line este o provocare atât pentru profesori, care sunt obligați să dezvolte noi instrumente de evaluare, cât și pentru elevi, care trebuie să-și asume responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online. Profesorul împreună cu elevii trebuie să discute opţiunile de evaluare, modul de prezentare, durata evaluării şi să ia decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *