METODE MODERNE DE EVALUARE APLICATE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

AUTOR: OANA BEZNEA, LICEUL TEORETIC „ȘTEFAN ODOBLEJA”

În perioada în care școala se desfășoară online, metodele moderne de evaluare se pot adapta cu succes acestei perioade în care, de multe ori, elevul este asistat și de către părinte atunci când participă la activitățile școlare, mai ales la clasele mici. Prin urmare alegerea unei metode moderne de evaluare pare a fi varianta cea mai potrivită pentru a evalua, în mod real progresul copilului.
Metoda portofoliului este una dintre metodele destul de ușor de utlizat deoarece paginile acestuia pot fi încărcate cu ușurință pe internet, în locurile stabilite, iar cu ajutorul portofoliului se poate face o evaluare interdisciplinară și se poate aprecia progresul elevului din puctul de vedere al mai multor elemente, nu doar învățarea unui anumit domeniu sau capitol și presupune pregătirea acestuia pe o perioadă mai lungă, ceea ce necesită o anumită planificare din partea elevului și consecvență.
Metoda RAI este o metodă ce poate fi adaptată, chiar dacă prin denumire, această metodă presupune a arunca o minge, în situația școlii online mingea poate fi înlocuită cu o ruletă cu numele copiilor sau pur și simplu cu numirea după catalog de către profesor. Metoda este eficientă nu doar că trece întreaga clasă printr-o multitudine de situații așa încât să se fixeze informația foarte bine pentru toți elevii, dar reușește să creeze aceas problematizare deoarece elevii sunt obișnuiți cu a răspunde la întrebări dar mai puțin familiarizați cu a adresa întrebări. Metoda are limita faptului că acela care răspunde la început este posibil să își piardă interesul până la finalul orei, mai ales în contextul școlii online. Metoda se potrivește foarte bine la finalul studierii unui text literar, dar și altor materii.
Harta conceptuală este o altă meodă de evaluare, care presupune o rearanjare, o regândire a informațiilor deținute într-un nou mod, așa încât să se realizeze noi conexiuni între acestea. Realizarea acestei hărți este destul de ușoară în concextul utilizătii unui calculator pentru predare, deoarece este ușor de desenat, apoi se pornește de la o idee, de la un fenomen studiat, și se desfășoară mai multe informații din mai multe perspective despre acesta. De pildă la științe, discutându-se despre apă, se poate merge pe direcția stărilor de agregare, pe direcția utilizării acesteia, pe cea a compoziției sale și așa mai departe.
Explozia stelară funcționează foarte bine și online, anume adresarea de întrebări de către copii care să înceapă cu anumite cuvinte precum: Cine, Ce, Când, Unde, De ce? Se poate organiza, de exemplu pentru o oră de Științe ale naturii, sau lectură și poate fi folosită o ruletă virtuală în care să se utlizeze aceste cuvinte.
Metodele de evaluare, mai ales cele moderne, sunt extre de utile și în cazul evaluării online, iar acestea se pot adapta foarte bine acestui tip de învățămân care poate determina o mai rapidă scădere a interesului față de informațiile transmise, având în vedere prezența anumitor factor disturbatori sau pur și simplu a mediului, iar metodele moderne pot crește și menține o perioadă mai lungă, interesul.
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:

Explozia stelară

Explozia stelară

Metode alternative de evaluare


https://andreivocila.files.wordpress.com/2010/10/cap8.pdf
http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2016/07/29-30-METODE-CLASICE-DE-EVALUARE-VERSUS.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *