EVALUAREA ELEVILOR ȘCOLILOR POSTLICEALE ÎN SISTEM ON-LINE

AUTOR: PROF. ANDREEA-ROBERTA GEORGESCU, ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”SAN-ECO-MED” CRAIOVA

Evaluarea, componentă a procesului instructiv-educativ, este reprezentată de totalitatea activităţilor prin care: se colectează, organizează şi interpretează datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, în conformitate cu obiectivele urmărite, conţinut şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional.
 Pandemia COVID 19 este o realitate care a luat prin surprindere tot mapamondul, inclusiv mediul educațional. În calitate de cadru didactic, a trebuit să fac față provocarilor acestei situații noi și să mă adaptez mediului online.
 Desfășurarea activității didactice în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, a impus extinderea utilizării soluțiilor tehnice digitale care facilitează învățarea online, de tipul platformelor informatice integrate. Ministerul Educației și Cercetării a permis accesul pe platforme, precum și utilizarea aplicațiilor integrate acesteia, disponibile în regim de licențiere gratuit. Instituțiile de învătământ au înregistrat utilizatorii platformei, în conformitate cu legislalia GDPR și au permis implementarea și utilizarea platformei de către cadrele didactice care susțin cursuri on-line, folosind echipamentele digitale. Platforma dispune sau permite accesul la o gamă diversificată de resurse digitale deschise, precum și la documentație privind utilizarea de către profesori a aplicațiilor în predarea on-line; Aceștia își organizează activitatea didactică online, gestionând transmiterea de informații, distribuirea temelor, evaluarea cursanților cu informarea în timp real referitor la evoluția învățării, etc.
Avantaje întâlnite în procesul de evaluare a cunoştinţelor în sistem on-line:

promovarea de strategii de evaluare continuă, cu funcție formativă și formatoare, mediate optim de TIC, respectând principiile instruirii programate/instruirii asistată de calculator;
combinarea optimă a mijloacelor și procedeelor specifice metodelor de evaluare clasică – conversație, lucrări scrise, lucrări practice – cu cele alternative, complementare – autoevaluarea, investigația sau proiectul;
multiplicarea surselor de evaluare continuă, cu funcție formativă și formatoare și colectarea simultană a rezultatelor, cu consum minim de resurse;
încurajează elevii să aibă mai multă autonomie, folosindu-și la maxim creativitatea;
elevii timizi au avut un avantaj în a răspunde cerinţelor profesorilor;
metodă rapidă și eficientă de evaluare, cu feed-back rapid;
permite adaptarea cerințelor la nivelul elevilor;
se poate crea posibilitatea ca cerințele să fie lansate în orice ordine și să se poată reveni asupra lor de câte ori este nevoie, elevii fiind eventual limitați de rezolvarea integrală într-un anumit timp, nu și pentru fiecare item în parte;
accesul în orice moment și din orice locație cu condiția existenței logisticii (computer, o conexiune la internet și, în multe cazuri, software actualizat).

Riscuri şi dezavantaje întâlnite în procesul de evaluare a cunoştinţelor în sistem on-line:

evaluarea pe parcurs realizată on-line nu este adesea relevantă, astfel încât cadrul didactic riscă să ajungă la final de modul fără a avea o opinie care reflectă realitatea referitor la nivelul de înţelegere şi achiziţie a cunoştinţelor de către elevi; între rezulatele obţinute la evaluarea sumativă şi evaluarea pe parcurs riscă să existe decalaje. De aici rezultă necesitatea realizării unor teme individuale de studiu pe care cadrele didactice să le dea elevilor spre rezolvare (spre exemplu, în cazul lucrărilor de laborator tehnologic, realizate pe parcurs, ar fi indicat să existe valori numerice individuale care să fie prelucrate de fiecare elev în parte în timpul temelor de casă, astfel încât să îşi exerseze fiecare cunoştinţele, în caz contrar, riscul de a apare documente care ”circulă” în cadrul grupei este mai ridicat);
dificultatea de a realiza evaluări corecte şi transparente;
tentaţia şi posibilitatea crescută de fraudare a evaluărilor;
necesitatea unei pregătiri mai îndelungate a cadrului didactic și implicarea mai solicitantă în elaborarea itemilor de evaluare și în gestionarea testelor pe platformă;
elevii sunt nevoiți să îşi îmbunătăţească capacitatea de a lucra cu tehnologii noi si sunt dezavantajați cei care nu au acces rapid la internet;
posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a examinatului, însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare – argumentare – contraargumentare și accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea interumană (când nu este evaluare orală prin comunicarea video-audio unu la unu);
imposilitatea evaluării abilităților practice, a manualității și dexterității, absolut necesare domeniului de asistență medicală generală.

Observând că există avantaje și dezavantaje ale metodelor de evaluare on-line, putem spune că utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor eLearning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor.
 
BIBLIOGRAFIE

Mihaela Brut, Instrumente pentru E-Learning. Ghidul informatic al profesorului modern, Polirom 2006.
Visan Roberto-Cristian, Sisteme multimedia de testare și evaluarea on-line a cunoștințelor, Pitești 2017.
Valy Greavu, Câteva aspecte despre evaluarea on-line, Live blog, 2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *