UTILIZAREA APLICAȚIEI DIGITALE “KAHOOT” ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE

AUTOR: PROF. FLOREA ALIN – NICOLAE

Aplicaţia Kahoot constituie o metodă modernă de evaluare formativă şi chiar distractivă pentru elevi. Este una dintre aplicațiile pe care eu o utilizez cu success în activitatea cu elevii, în orice moment al activității: în recapitularea cunoștințelor, în fixarea cunoșințelor, în etapa de predare, ca evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă. Poate fi accesată de către aceștia de pe dispozitivul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi utilizat și calculatorul sau laptopul.
Importanța utilizării aplicației Kahoot:
■ Obiectivitatea evaluării rezultatelor
Elevul implicat în evaluare este, prin natura sa, subiectiv, de aceea și actul evaluativ poate fi influențat de subiectivism. Fiind o evaluare asistată de calculator elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul.
■ Feed-back imediat pentru elev și profesor
Utilizarea acestei aplicații asigură corectarea imediată și rapidă a răspunsurilor, elevul dându-și astfel seama ce parte a materiei este stăpânită mai puțin, iar profesorul își poate proiecta mult mai rapid activitățile de remediere.
■ Reducerea factorului de stres
Folosirea acestei aplicații în evaluare favorizează crearea unui climat de învăţare plăcut și relaxat.
■ Centralizarea și stocarea rezultatelor
Modul de stocare a rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite realizarea unei baze on-line cu informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul evaluărilor și oferă o imagine de ansamblu asupra activităţii elevilor pe o perioadă mai lungă de timp.
■ Diversificarea modalităților de evaluare
Utilizarea acestei aplicații îmbogățește practica evaluativă, putând fi evitată rutina şi monotonia.
■ Interactivitate
Modul de dezvoltare al perspicacității, atenţiei, distributivității şi creativității.
Avantajele utilizării aplicației Kahoot:
■ pentru profesori:
– Îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare;
– Ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale;
– Dezvoltarea creativității în proiectare;
■ pentru elevi:
– Îmbunătățirea abilităților digitale;
– Dezvoltarea auto–controlului;
– Înțelegerea reciprocă;
– Dezvoltarea încrederii de sine;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *