TEMA: METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE EVALUAREA ÎN SCENARIUL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021

AUTOR: PROF. FRÎNCU-PREDICA IOANA MARILENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU ȘI ȘCOALA GIMNAZIALA ACADEMICIAN “MARIN VOICULESCU” GIURGIU

Anul școlar 2020-2021 ca si o parte din anul școlar anterior a fost desfățurat ținându-se cont de situația existent în societate dotorită virusului existent și a măsurilor care au fost luate pentru a limita raspândirea acestuia.
Educația în majoritatea zonelor, inclisiv la noi, a fost în scenariul galben apoi a trecut în scenariul roșu. Din acest motiv au trebuit căutate noi moduri de abordare a disciplinei iar predarea a trecut in sistem on-line. Se folosesc diferite aplicații sau programe pentru desfășurarea orelor față în față, în sistem informatic. Și în acest caz evaluarea trebuie sa aiba un loc important și trebuie să țină cont de componentele acesteia: măsurare, apreciere și notare.
Se va schimba și rolul profesorului care nu doar transmite informațiile ci devine moderator în activitatea didactică, încearcă să implice mult mai mult elevii pentru a susține interesul lor pentru această disciplină și pentru a-i determina să caute mai multe informații despre tema studiată.
Noile metode îi poate determină pe elevi să înteleagă mai bine faptele istorice, legătura dintre acestea, logica evenimentelor și să facă aprecieri și argumentări pe baza acestora, contribuind la formarea atitudinilor și a deprinderilor durabile.
După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii de evaluare, atât la disciplina Istorie cât și la celelalte discipline:
♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la care se situează elevii;
♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în rândul tuturor elevilor din toată materia;
♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire;
 
În funcție de aceste tipuri de evaluare avem și o gamă largă de modalități de realizare a lor:

Evaluarea iniţială:

-harta conceptuală;
-investigaţia;
-chestionarul;
-test inițial

Evaluarea formativă:

-observare sistematică a comportamentului şcolar al elevului prin fișă de observație curentă
-fişe de lucru/ evaluare
-examinări orale
-probe de autoevaluare

Evaluarea sumativă:

-examene (susţinute prin rezolvarea unor probe scrise, orale sau practice);
-portofoliul este un instrument de evaluare complex și urmărește progresul global al elevului.
-proiectul este o activitate mai complexă și nuanțată a învățării și ajută la identificarea unor calități individuale ale elevului.
Aceste tipuri de evaluare se pot aplica atât în învâțământul normal cât și în cel online iar modul de aplicare a evaluării este important atât pentru profesor cât și pentru elevi.
BIBLIOGRAFIE:
https://edict.ro/metode-traditionale-si-alternative-de-evaluare-la-disci…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *