PREDAREA SI EVALUAREA ON-LINE IN ORA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

AUTOR: PROF. LAZARIC ŞTEFAN ŞCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU, BISTRITA

Şcoala online este o provocare pentru elevi şi profesori deopotrivă, mai ales pentru ultimii, care învaţă cum să facă orele atractive. Adaptarea procesului instructiv-educativ, în mod special a evaluării, la mediul online este o provocare.
Pentru profesorii de educaţie fizică lucrurile sunt mai complicate decât pentru colegii care predau alte discipline prin specificul orei de educaţie fizică, prin simpla structură a orei şi prin conţinuturile acesteia. Dacă la majoritatea disciplinelor întâlnirea online pe platforme tip pe Zoom, Meet, Skype decurge fără probleme, pentru profesorii de educaţie fizică este o adevărată provocare să găsească acele modalităţi de a-i capta pe copii şi a răspunde şi cerinţelor programei.
În general, această disciplină lasă profesorilor posibilitatea să se adapteze. Când nu-i au însă pe elevi în faţa lor, demersul devine mult mai greu. Educaţia fizică este o disciplină unde profesorul trebuie să îl vadă pe elev exersând, să poată corecta, îndruma, executa ca şi model. Când vorbim de predarea disciplinei online, cel mai greu lucru este chiar acesta. Faptul că profesorul nu îi poate observa pe elevi exersând, pentru a-i putea corecta.
O altă problemă este absenţa spaţiului. Pentru a se desfăşura în condiţii optime, ora de educaţie fizică necesită un spaţiu destul de generos, o sală de sport echipată corespunzător, sau un teren exterior. Mutarea orei de sport în mediul online, înseamnă executarea exerciţiilor specifice de acasă. Acest lucru poate fi o reală problemă, luând în considerare faptul că nu toţi elevii ( sau profesorii) au la dispoziţie o casă cu camere suficient de mari, sau o curte în exterior. Acest lucru restrânge mult varietatea de exerciţii care pot fi propuse de către profesor.
Una dintre soluţiile propuse este apelarea la video-uri cu diferite tipuri de exerciţii fizice. Acestea pot fi cu uşurinţă descărcate de pe platforme online cum ar fi Youtube. Ele pot fi trimise pe diferite căi online spre elevi, dar şi proiectate direct în timpul orei online prin aplicaţii precum Zoom, Meet, Skype. O variantă a acestor video-uri create de specialişti, sunt videourile în care profesorul se filmează pe el însuşi executând exerciţiile, sau filmează alte persoane făcând acest lucru. Evaluarea, în aceste condiţii, poate fi tot prin filmuleţe în care copiii se filmează executând după modelul oferit de către profesor. Estede la sine înţeles că jocurile de echipă nu pot fi evaluate în mediul online. Acest tip de filmări pot evalua exerciţii de gimnastică, stretching, coordonare etc.
O altă modalitate de realizare a orelor de educaţie fizică online este modelul executat de către profesor în timp real. Odată cu acesta, elevii la rândul lor participă la lecţie executând ceea ce profesorul propune. Din nou, gama de exerciţii este restrânsă. Profesorul poate evalua în timp real elevul urărind execuţia fiecăruia. Se poate evalua îndemânarea cu care execută, corectitudinea, numărul execuţiilor, perseverenţa.
În ultimii ani, profesorul de educaţie fizică poate utilza în procesul de predare manualul aferent acestei discipline.Parcurgând acest manual, elevul poate înţelege şi îşi poate forma anumite deprinderi şi perceperi corecte despre viaţă, mişcare, alimentaţie corectă, sănătate. Acest manual poate fi folosit şi în predarea online, acest luru facilitând procesul de evaluare al elevului, recurgându-se la metode şi mijloace specifice celorlalte discipline. Spre exemplu, evaluare scrisă, orală, prin proiecte, prezentări, portofoliu, chiar autoevaluare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *