METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ON-LINE

AUTOR: PROF. LUMINIȚA-FILOFTEIA GEORGESCU, LICEUL ”CHARLES LAUGIER” CRAIOVA

Evaluarea îndeplineşte o serie de funcţii care sunt activate prin diverse forme de evaluare şi prin diverse metode de examinare a elevilor care se realizează pe întreaga perioadă de desfăşurare a instruirii sau sau la finalul unei perioade de instruire.
 Având în vedere situația globală provocată de Coronavirusul Covid-9, Guvernul României a anunțat închiderea școlilor și, puși într-o situație de criză, profesorii au căutat diferite metode de e-learning pentru a își susține orele de predare și evaluare.
 Din ceea ce există gratuit la acest moment pe piață, după opinia mea, Google Classroom este cea mai rapidă soluție pentru a accede la managementul conținutului educațional. Fiecare profesor, folosind un Google Account poate să își creeze propria clasă virtuală în mod gratuit folosind tehnologiile web. Practic, profesorii pot posta diferite materiale după care pot adăuga teme, chestionare și subiecte de discuție. Aceste teme și întrebări nu se fac simplu și nici ușor, iar elevii au tendința de a face lucrurile simple prin copierea temelor de la unii la alții. Dacă ar fi posibil, s-ar recomanda doar postarea unor teme pe care elevii să le lucreze ca exercițiu, iar după ce se revine la școală să se realizeze evaluările concrete. Evitarea transmiterii rezolvării temelor între elevi se poate realiza prin solicitarea de către cadrele didactice a unor teme individuale de studiu spre rezolvare, iar la lucrările de laborator sau probleme, solicitarea, eventual, a unor valori numerice individuale, care să fie prelucrate de fiecare elev în parte în timpul temelor de casă, astfel încât să îşi exerseze fiecare cunoştinţele.
Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere.
Nici unul din instrumentele de evaluare on-line nu este dedicat metodelor complete de evaluare. Voi încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare:
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.
După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze scrise nu mai este aplicabilă iar probele practice sunt relevante doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic.
Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea.
Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator:
 În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, cămine, tabere, premii și altele. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri. Contul instituțional unic, care identifică un elev după matricolul său, permite gruparea acestora pe clase/grupe de cursuri, și de multe ori identificarea timpului de răspuns la un test grilă on-line. Mai mult de atât, o soluție on-premises poate monitoriza și înregistra IP-ul de pe care s-a conectat un elev, pentru a asigura faptul că elevii nu s-au unit în grupuri pentru a răspunde la chestionarele de evaluare.
 Pentru testarea computerizată itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile multimedia ale calculatorului, revenirii asupra răspunsurilor deja propuse, etc. După gradul de obiectivitate oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi:
Obiectivi – asigură un grad ridicat de obiectivitate în notare şi permit testarea unui număr mare de elemente de conţinut, într-un interval scurt de timp.
Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind posibilitatea utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru.
Subiectivi (cu răspuns deschis) – testează originalitatea, creativitatea, caracterul personal al răspunsului. Sunt relativ uşor de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de complexă şi greu de aplicat.
Colecţie de itemi: o listă de itemi referindu-se la o temă, la o materie sau de un anumit tip, grad de dificultate, etc.
În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii:

Doar o variantă dintre cele introduse în momentul formulării itemului va fi corectă.
Cu mai multe variante de răspuns corecte – pot exista mai multe variante de răspunsuri corecte, în caz particular toate sau nici unul.
Cu introducerea unui răspuns desfăşurat în formă liberă, cules–redactat de către cursant. Acest tip de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece astăzi un computer încă nu poate determina dacă răspunsul este corect sau nu.
Cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie.
Cu expresii de tip adevărat/fals – acest tip de întrebare va avea doar două răspunsuri posibile, şi anume, adevărat sau fals.
Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă.
Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă.
Cu variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, parţial corect sau incorect.
Cu ordonare de elemente – acest tip de problemă presupune aranjarea variantelor de răspuns într-o ordine corectă.
Cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor din coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga.

Fiecare test se va construi manual sau se va genera în mod automat din colecţiile / mulţimile de itemi/întrebări/sarcini/probleme de test, construite în prealabil. Colecţiile vor fi specializate, din diferite tipuri de itemi, cu grad diferit de dificultate etc. Alături de colecţiile de autor pot fi utilizate şi colecţii profesionale de itemi, ale unor centre de evaluare acreditate.
Variantele de test sincron pentru diferiţierea celor evaluati pot fi afişate prin două metode:

generarea automată / afişare pentru fiecare cursant a unui test diferenţiat;
afişarea diferenţiată a itemilor aceluiaşi test pentru diferiţi cursanţi.

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale:

Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ;
Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii;
Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test;
Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, răspunsuri scurte și multe alte variante;
Programarea testelor la anumite intervale orare;
Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de dificultate, validat în prealabil;
Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat;
Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare;
Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate;
Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat;
Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților);
Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la proces.

 
BIBLIOGRAFIE

Mihaela Brut, Instrumente pentru E-Learning. Ghidul informatic al profesorului modern, Polirom 2006.
Visan Roberto-Cristian, Sisteme multimedia de testare și evaluarea on-line a cunoștințelor, Pitești 2017.
Valy Greavu, Câteva aspecte despre evaluarea on-line, Live blog, 2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *