PROIECT EDUCAȚIONAL: METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE CUM SE REALIZEAZĂ EVALUAREA ÎN ONLINE?

AUTOR: PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR – BUTE MIHAELA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SUCEVENI, JUDEȚUL GALAȚI

Cum lucrurile s-au schimbat radical în sistemul de învățământ pe timpul pandemiei, cadrele didactice au fost puse în fața unui mod de lucru, de realizare a actului educațional nu prea practicat la noi în țară. Am fost nevoiți să ne realizăm toată munca de dascăl, exclusiv online. Fie că predăm, sistematizăm cunoștințe sau evaluăm, toate le-am realizat într-un mod indirect, prin intermediul tehnologiei moderne.
 Tehnologia este doar pârghia, instrumentul de legătură dintre educator și educabili, de aceea, tactul pedagogic rămâne în continuare cel mai important. De asemenea, pregătirea cadrelor didactice pentru susținerea activităților online joacă un rol extrem de important. Tehnologia trebuie să vină în ajutorul cadrului didactic și să completeze armonios un act didactic perfect. Este important să primeze pedagogia și nu tehnologia. Provocarea zilelor noastre în evaluarea elevilor este aceea de a exila noțiunea de evaluare de foaia de hărtie, de documentul word tehnoredactat și mai apoi printat și predat elevilor, astfel spus evaluarea tradițională.
 Instrumentele pe care tehnologia le pune la dispoziție în evaluare este uluitoare, oferind multe posibilități. Dar, nu trebuie să pierdem din vedere misiunea evaluării, mai exact ce anume se dorește ca elevii să arate că știu sau au învățat să facă.
 Evaluarea online poate fi aplicată fără rezerve pe oricare dintre cele trei forme de evaluare tradițională: inițială, continuă și cumulativă. Se practică evaluarea prin testele de tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.
 De asemenea, putem enumera și diverse aplicații pentru evaluarea online:

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer.
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook.
Quizlet
LearningApps
Hot Potatoes, etc.

 
Evaluarea online pentru învățământul preșcolar este o provocare din toate punctele de vedere. Capacitatea de utilizare a tehnologiei pentru copiii preșcolari este foarte scăzută, iar toate activitățile realizate au nevoie de un însoțitor, mai exact fiecare copil va avea nevoie maximă de prezența unui adult pentru a participa la grădinița online, ca mai apoi și la toate activitățile care se vor realizate acasă, pe baza cerințelor educatoarei.
Evaluarea în acest context va îmbrăca de multe ori forma jocului, sau de realizare a unei lucrări așa cum concepe copilul o anumită noțiune, sau pur și simplu evaluarea poate fi realizată prin discuții libere, realizate între educatoare și copil, mijlocită pe tehnologia modernă.
Așadar, evaluarea online trebuie să se realizeze în concordanță cu posibilitățile tehnologice ale elevilor, ținând cont de vârsta și particularitățile intelectuale, cât și fizice ale acestora.
 
 
BIBLIOGRAFIE:
Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis
Cartea educatoarei, (2000), Ghid practic-alpicativ, Târgu Mureş
 
WEBOGRAFIE:
quizizz.com/
wordwall.net/ro
quizlet.com/
learningapps.org/
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *