EVALUAREA ONLINE-TESTAREA COMPUTERIZATĂ

AUTORI: PROF. BADEA IRINA IONELA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOLINTIN VALE, JUD. GIURGIU

Testarea ca metodă de evaluare poate beneficia şi de aportul calculatorului şi ca urmare este denumită, testare computerizată. Acest tip de testare prezintă patru etape, cu grad tot mai ridicat de adaptare a posibilităţilor calculatorului la cerinţele didactice şi de exploatare a calităţilor acestuia ca mediu interactiv, capabil de dialog cu elevul; acestea sunt: testarea computerizată simplă, adaptivă, continuă şi inteligentă.
Testarea informatizată simplă reprezintă prima etapă, în care se realizează următoarele operaţii:
Ø elaborarea băncilor de itemi;
Ø asamblarea itemilor în seturi convenabile de teste;
Ø calcularea punctajelor şi prelucrarea rezultatelor.
Faţă de elaborarea obişnuită a testelor calculatorul permite:
· economisirea timpului de elaborare;
· prelucrarea şi interpretarea rezultatelor,
· stocarea şi actualizarea rapidă a unui număr mare de itemi;
· prelucrarea statistică complexă a rezultatelor;
Testarea adaptivă este mai complexă şi permite adaptarea testelor conform răspunsurilor date de cel verificat; aici unui răspuns corect îi urmează un item mai dificil, iar unui răspuns eronat sau incomplet i se asociază un item mai uşor decât cel precedent. Aceasta este de regulă o testare recapitulativă.
Testarea continuă se inspiră din tehnica instruirii programate şi implică o dotare corespunzătoare, fiecare elev dispunând în clasă de propriul său terminal de calculator, la care apelează în ritmul impus de profesorul ce coordonează instruirea, acesta intercalând secvenţele de instruire colectivă prin mijloace clasice, cu cele de instruire individuală, utilizând calculatorul. Calculatorul poate prelua tot mai multe sarcini ale profesorului, obţinând treptat rolul expertului uman, atât în prezentarea informaţiilor cât şi în conducerea învăţării şi în evaluarea rezultatelor acesteia. Cu o bază de date tot mai cuprinzătoare, calculatorul se apropie de performanţa de a putea conversa direct şi aproape liber cu elevul, putând răspunde la solicitările acestuia şi sporindu-i substanţial randamentul şcolar, prin orientarea convenabilă a învăţării, în concordanţă cu posibilităţile individuale ale elevului. În acest stadiu al comportării inteligente a calculatorului, testarea computerizată ar fi unul din elementele sistemului de instruire asistată de calculator.
Testarea computerizată inteligentă a ajuns o doleanţă în parte realizată, care măreşte considerabil obiectivele evaluării şi suprapune tot mai fidel aria conţinutului verificat peste cel necesar sistemului de cunoştinţe cu care trebuie să rămână elevul în urma şcolarizării.
Din punct de vedere pedagogic, verificarea şi notarea elevilor cu ajutorul calculatorului prezintă anumite avantaje, între care:
· posibilitatea de verificare a întregii clase de elevi la aceeaşi temă,
· respectarea sistemului propriu de muncă;
· posibilitatea de autoverificare după fiecare răspuns dat etc.
Între dezavantaje se menţionează:
· imposibilitatea argumentării şi aprofundării răspunsului ales sau formulat;
· imposibilitatea nuanţării răspunsurilor;
· alegerea uneori la întâmplare a răspunsului corect etc.
Introducerea tehnicii de calcul pentru verificare şi notare nu înlătură celelalte modalităţi, dimpotrivă, acţiunea lor trebuie îmbinată pentru a se obţine o imagine cât mai clară a rezultatelor. Profesorul nu poate lipsi din actul examinării şi evaluării elevilor datorită limitelor oricărei maşini în soluţionarea unor aspecte specifice proceselor umane. Procedeul computerizat nu poate fi folosit exclusiv şi pentru faptul că nota este prognostică şi nu numai diagnostică, funcţia ei neputând fi limitată la o simplă expresie sau indice, la un prezent rupt de viitor.
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *