METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

BOKOR ILDIKÓ GRADINIȚA „ALBA CA ZAPADA” CLUJ-NAPOCA

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul anului şcolar Are ca scop observarea capacităţii de cunoaştere şi stabilirea nivelului de dezvoltare intelectuală, fizică, socio-emoţională şi artistică al preşcolarilor. Oferă cadrului didactic posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui copil.
 În urma rezultatelor evaluării iniţiale putem stabili modul adecvat de predare a noului conţinut; aplicăm unele măsuri ameliorative unde este cazul, fie de recuperare, fie activitate suplimentară. Am folosit următoarele modalităţi de evaluare :

Observarea directă
Conversaţia
Discuţii individuale cu copiii
Examinarea prin probe scrise – fișe de lucru – domeniul DŞ
Examinarea prin lucrări practice – domeniul DOS

 Trebuie să alegem adecvat conţinuturile, strategiile didactice, şi itemii de evaluare, pe domenii de dezvoltare, ţinând cont de particularităţile de vârstă ale copiilor.
 Pentru o evaluare eficientă, folosim metode şi procedee, de la cele tradiţionale, la cele moderne, activ- participative, şi materiale intuitive estetice, care permit alternarea situaţiilor de joc şi de învăţare, diferite tipuri, forme de activităţi, frontale, pe grupe, în perechi, individual. În cadrul acestor activităţi, cea mai eficientă metodă este cea orală, în care performanţa trebuie exprimată prin comunicare orală.
 Prin metoda observării se evaluează comportamentul copiilor, cât de bine comunică, cantitatea şi calitatea cunoştinţelor dobândite anterior, priceperile şi deprinderile acumulate, sau ce lipsuri au, dacă necesită activităţi ameliorative. Pentru observarea copiilor se asigură variate situaţii de joc – joc de rol, de construcţii, de masă, jocuri de construcţii, de mişcare şi de învăţare/pe domenii experienţiale, deoarece sunt acele activităţi în care copiii comunică verbal şi nonverbal.
 O altă metodă utilizată este proba practică prin care se poate verifica capacităţile şi abilităţile copiilor.
 La grupa mijlocie şi mare utilizăm fişe de lucru prin care se verifică cunoştinţele din domeniul ştiinţei și al limbajului. Evaluarea prin fişe de lucru sunt probe mixte, deoarece presupun utilizarea probelor orale, scrise, practice, adică copiii rezolvă sarcini, verbalizează rezultatele, scriu elemente grafice.
 În evaluare, jocurile didactice, dramatizările, teatrul de păpuşi cu roluri interpretate de copii, întrecerile sportive, concursurile de recitare, jocurile creative-drama, oferă un real succes prin care se reuşește abordarea mai multor comportamente.
 Evaluarea, indiferent de itemii stabiliţi, metodele, tehnicile selectate și utilizate, trebuie  să respecte anumite norme pedagogice: să fie motivantă, să utilizeze mijloace adecvate,
Exemplu de scenariu didactic pentru evaluare inițială nivel II
Tipul activității: verificare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
Scopul activității: verificarea cunoștințelor legate de corpul uman, organele senzoriale;
Obiective operaționale: să denumească părțile corpului, organele senzoriale, să identifice organele senzoriale care lipsesc, să precizeze rolul și funcțiile organelor senzoriale, să enumere acțiuni corespunzătoare organelor senzoriale, să aplice în variate situații cunoștințele însușite, să utilizeze formule de politețe, să interpreteze roluri, acțiuni sugerate, indicate de educatoare
Sarcina didactică: recunoașterea unor sentimente, emoții în diferite situații, respectarea regulilor jocurilor, implicarea maximă în jocuri
Regulile jocului: să arunce cu zarul, să denumească organul senzorial și să specifice funcția lui, să recunoască și să denumească obiecte ( prin pipăit), să se deplaseze spre un sunet cu ochii închiși
Elemente de joc: surpriza, aplauze, sunetul clopoțelului
Metode și procedee: conversația, jocul, demonstrația, explicația, problematizarea
Mijloace de învățământ: siluete (mărimea unui copil), siluete cu fețe, zar cu organale senzoriale, eșarfă, clopoțel, coș, jucării
Metode de evaluare: aprecieri verbale, individuale și de grup, aplauze
 Introducere: Copiii stau în cerc, și se salută, printr-un joc, care are ca scop, facilitarea interacțiunii, dezvoltarea comunicării nonverbale .Joc: ,,Te rog dă mai departe zâmbetul!”
 Anunțarea temei: Printr-o conversație: cum am putea recunoaște un coleg, după ( voce, semne particulare, pipăit)
Dirijarea învățării: copiii închid ochii, așez cele două siluete în fața lor și îi rog să le observe. Copiii verbalizează ce văd, identifică elementele lipsă, și le completează cu elementele corespunzătoare.
Anunț copiii, că azi ne vom juca cu aceste siluete.
Varianta I. ,,Spune ce facem cu…?” zar cu organe senzoriale
Varianta II. ,,Spune cum este Dan, Dana”/ zar, cu fețe diferite / stări emoționale. Pentru a motiva copiii, se pot imita fețele de pe zar,
Obținerea performanței:
Varianta III ,, Eu văd cu mâna, cu urechea!” identificarea unui obiect.
Jocul se complică, copiii legați la ochi se vor deplasa în sală urmărind un sunet.
Pe parcursul activității evaluez copiii, îi apreciez verbal, îi aplaudăm.
Feed-back :După ce am evaluat activitatea copiilor, drept recompensă vom juca, jocuri creative-drama. Aceste jocuri ne ajută să vedem unde sunt probleme, pe ce trebuie să ne axăm în activitățile, jocurile următoare.
Jocuri creative- drama: ,,Mașina și șoferul, Siamezii. De-a nevăzătorii“ simțul tactil
 ,,Roboții” cooperare, încredere, coordonarea mișcărilor
 ,,Siamezii” coordonarea mișcării, cooperare, imaginație
 ,,Printre obstacole” cooperare, recunoașterea direcțiilor spațiale, comunicarea verbală, receptarea și înțelegerea indicațiilor.
Încheierea activității se realizează cu jocul liniștitor: ,, Te rog, dă mai departe zâmbetul!”
 
BIBLIOGRAFIE:
*Curriculum pentru educaţia timpurie, 2019
*Mayer, G- ,,De ce şi cum evaluăm?”, Iaşi, Ed. Polirom, 2000
*Kiss, S., László, S., Mihály, E., M. Pál, A., Simon, E.,, Jocuri creative „creativ drama” Feliceni, Ed. Novum Impex, 2009

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *