EVALUAREA INIȚIALĂ ȘI EVALUREA PE PARCURS

BUDA CLAUDIA, COLEGIUL NAȚIONAL MIHA EMINECU, BAIA MARE

Evaluarea inițială se realizează de către profesor la începutul anului școlar. Evaluarea inițială are un scop precis: acela de a stabili cât mai exact cu putinţă câteva lucruri absolut necesare fiecărui profesor pentru a-şi elabora strategia didactică la o anumită clasă anume. Care sunt aceste lucruri atât de necesare cadrelor didactice?
Primul, trebuie să răspundă la întrebarea următoare: au elevii cunoştinţele anterioare necesare învăţării care urmează? Şi dacă da, în ce măsură stăpânesc ei aceste cunoştinţe (ca volum, dar şi ca posibilitate de a opera cu ele)? Ne interesează nivelul de pregătire al elevilor la un moment dat?
Al doilea, este răspunsul la întrebarea: cât poate să înveţe fiecare copil și câți dintre ei sunt interesați de filosofie? Pentru că e absurd să crezi că un copil poate învăţa la fel la toate domeniile din planul de învăţământ! Capacitatea de învăţare este şi ea foarte importantă pentru strategia didactică ce va fi implementată de cadrul didactic.
Al treilea, se află punându-se întrebarea: Cât este dispus să înveţe fiecare dintre elevii la filosofie ? Cu alte cuvinte, cum poate profesorul să-i motiveze? Evaluarea iniţială are, deci, o funcţie diagnostică şi se realizează ori de câte ori un profesorul preia pentru prima dată o clasă de copii. Cea mai simplă modalitate de a o realiza este testul. După ce profesorul consultă programa grupei (claselor) anterioare şi o compară cu programa clasei curente, stabileşte lista problemelor esenţiale din materia parcursă, fără de care el nu-şi poate realiza sarcinile de predare în bune condiţii. Pe baza acestei liste se formulează itemii testului de evaluare iniţială care trebuie să determine dacă elevii săi și-au însușit sau nu anumite cunoştinţe şi deprinderi strict necesare continuării instruirii.
 Evaluarea pe parcurs este esențială și se mai numește evaluare formativă sau de progres, este un fel de barometru pentru profesor şi pentru elevi, deoarece arată, pe tot parcursul instruirii, în ce stadiu se află rezultatele parţiale faţă de cele finale proiectate şi le permite să-şi amelioreze activitatea (profesorul, strategia de predare şi copiii, pe cea de învăţare). Ea are o funcţie de reglare şi de ameliorare a activităţii comune, a cadrului didactic şi copiilor:
a.unele discipline sunt prevăzute cu un număr mai mare de ore în planul de învăţământ, altele cu un număr mai mic de ore;
b.unii profesori au, deci, un contact mai îndelungat cu clasa de elevi, iar alţii mai redus;
c.unele domenii sunt mai greu de înțeles pentru elevi, altele mai accesibile;
d.unele părţi din materie sunt mai simple, altele mai complexe;
e.există clase mai bune şi clase mai slabe pregătite
Este clar că nu toţi profesorii au aceleaşi modalități de evaluare şi că ritmicitatea notării este diferit. Evaluarea pe parcurs se realizează în timpul anului școlar, pentru a determina progresul realizat de profesor.
 De cele mai multe ori trebuie să avem grijă cum evaluăm elevii și să nu se realizeze prea des deoarece aceştia s-ar putea demotiva şi chiar stresa. Optimul în evaluările pe parcurs este realizat doar de profesor, ţinând cont de:

efectivele de copii,
 timpul disponibil,
situaţia particulară a fiecărei clase şi a fiecărui elev (dacă copiii sunt capabili, conştiincioşi şi motivaţi să înveţe, este inutil să-i evaluăm prea des; nu însă şi în caz contrar – copiii delăsători sau care au o capacitate redusă de învăţare).

 În funcţie de toţi aceşti factori, profesorul va decide şi asupra metodelor de evaluare. Acest subiect va fi prezentat în paragraful următor.
Un exemplu de test de evaluare a cunoștințelor la clasă ar putea fi acesta dacă profesorul începe cu capitolul Ce este filosofia?
1.Filosofia este:
a)iubire de oameni
b) iubire de înțelepciune
c)iubire de frumos
2. În greaca veche sophia înseamnă
a) iubire
b) înțelepciune
c) prietenie
3.În Mitul peșterii, Platon afirmă că filosofia este:
a) suișul trupului către locul inteligibilului
b) suișul sufletului către locul inteligibilului
c) urcușul trupului către soare
4. În gândirea greacă, filosofia se naște din:
a) din moartea credinței
b) din dispariția miturilor
c)din uimire și contemplarea realității
5.Thales a identificat principiul lumii ca:
a)Apa
b)Aerul
c)Pământul
6.Metafizica este:
a) o disciplină subordonată fizicii
b)o ramură a științei care cercetează temeiurile de dincolo
c)o ramură a filosofiei care cercetează principiile existenței
7.Filosofia este act de trăire :
a) D.D.Roșca
b)Spinoza
c)N. Ionescu
8.Ontologia reprezintă teoria despre:
a) cunoaștere
b)existență
c)morală
9. Orașul în care a înflorit filosofia antică a fost:
a)Milet
b)Samos
c)Athena
Se acordă 1 punct din oficiu
Barem:
1p pentru fiecare răspuns corect
1px9=9 puncte
1.b, 2.b, 3.b, 4.c, 5.a, 6.c, 7.c, 8.b, 9.c
1 punct din oficiu
Total : 10 puncte

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *