METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICA

CADRU DIDACTIC: RABOLU ELIAN NARCIS UNITATEA DE ÎNVATAMANT :L.P.S. „VIITORUL”PITESTI

Considerat, pe bună dreptate, un element fundamental în orice activitate umană cu obiective bine definite, evaluarea este o componentă stabilă oricărui proces instructiv educativ şi se realizează cu rigurozitate în funcţie de obiectivele propuse ce se pot constitui în repere utile autoevaluării.
Schimbările actuale datorate pandemiei de Covid 19 și trecerea în învățământul online reprezintă o provocare pentru factorii implicați în procesul de predare –învățare în special pentru predarea lecțiilor de Educație Fizică. Apare astfel necesitatea schimbării programei școlare și adaptarea conținuturilor și activităților de învățare la particularitățile predării în mediul online. Cuvântul cheie folosit este Flexibilitate și adaptarea măsurilor pentru a oferii cât mai multe variante și oportunități de practicare a exercițiilor fizice în mediul online.
Apar câteva întrebări la care trebuie să găsim un răspuns bazat pe realitățile actuale:

Ce competențe trebuie și este posibil să formăm în viitor
Cum oferim motivație și suport psihologic beneficiarilor exercițiilor fizice
De ce condiții materiale și tehnice avem nevoie
Ce conținuturi și activități de învățare folosim și ce obiective ne propunem
Timpul alocat lecției de Educație fizică și frecvența săptămânală.
Ce instrumente de evaluare folosim și cum ne folosim de evaluare pentru creșterea calității predării

Odată fixate obiectivele de instruire, precum și competențele urmărite, trebuiesc abordate cele mai eficiente conținuturi și mijloace de evaluare. În viziune cibernetică, evaluarea, reprezintă un act prin care se realizează ameliorarea permanentă a fenomenului sau procesului respectiv, putând să devină un moment al fenomenului sau procesului ca atare, punctul de plecare în autoreglarea acestuia. În ultimă instanţă, evaluarea se constituie intr-o condiţie de desfăşurare a fenomenului sau procesului respectiv, cu repercursiuni privind schimbarea obiectivelor şi a strategiilor folosite.
Conținuturile abordate trebuie să urmărească în principal:

Dezvoltarea fizică armonioasă și a indicilor morfo funcționali.
Instrumentul de evaluare poate fi parcurgerea sau imaginarea de către elev unei fișe de lucru cu exerciții de prelucrare selectivă a aparatului locomotor, exerciții pentru prevenirea viciilor de postură în care să se aprecieze corectitudinea de execuție și alegerea exercițiilor.
Dezvoltarea calităților motrice si a capacității de efort și se pot folosi:
Testul de orientare spațio temporală Matorin
Testule de apreciere a distanței
Testul de echilibru Flamingo
Flotări cu braţele sau cu picioarele sprijinite de bancă
Abdomene și genoflexiuni pe 30″
Măsurarea mobilității coxofemurale și a coloanei vertebrale

Exersarea deprinderilor motrice specifice unor ramuri sportive

. Metode şi tehnici de apreciere şi notare;

Aprecierii verbale, atunci când aprecierea este însoţită permanent de acordarea unor calificative.
Aprecierea şi notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel naţional sau local. Se mai numeşte metoda absolută şi se aplică la unele probe pentru calităţile motrice.
Aprecierea şi notarea prin comparaţie (metoda relativă). Comparaţia se face la nivel de clasă; profesorul aşează în ordine rezultatele şi face scalarea acestora pe intervale corespunzătoare calificativelor. Este eficienţă dacă există doar un rând de clase.
Progresul individual se calculează indicele de progres calculat în funcţie de valoarea performanţională iniţială şi finală.
Nivelul de execuţie tehnică sau tactică a deprinderilor şi priceperilor motrice în condiţii de exersare parţială sau globală. Depinde de competenţa profesională a profesorului.
Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico-didactice, conducerea unor verigi din lecţie, arbitraj, conducerea gimnasticii zilnice, alcatuirea atelierelor de lucru.
Observarea curentă a elevilor şi înregistrarea datelor observaţiei (reacţie la efort, atitudini, comportamente în ansamblu şi în situaţii deosebite).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *