MUZICA VOCALĂ – METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

CAMELIA BĂRBUȚĂ – LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” – TÂRGOVIȘTE

Muzica este arta sunetelor. Structura ei este bazată pe anumite legi. În cântul artistic (muzica vocală) intervin cuvintele, deci o nouă structură specifică cântului. În cânt, structura muzicală propriu-zisă se îmbină cu structura vocalică. Din moment ce muzica vocală are o asemenea structură, principala preocupare a cântărețului (profesor – elev) trebuie să fie munca asupra sunetului, lucru ce pare foarte evident. Educația vocală nu poate fi realizată complet numai prin simpla aplicare a principiilor tehnice, ci prin îmbinarea lor permanentă cu practica însăși a cântului.
Cîntul este o problemă neuro-musculară, fiind necesar ca elevul – cântăreț să fie susținut de profesorul său de cânt printr-o permanentă supraveghere și îndrumare. Producerea vocii este un act fiziologic, în care randamentul acustic primează, prin aceasta înțelegem că educația vocală se face în funcție de calitățile sunetului (timbru, înălțime, intensitate). Deci emisia unui sunet depinde de armonia funcțională, realizată între aparatul respirator, aparatul fonator și rezonatori. Despre lucrul muscular care stă la baza acestei armonii funcționale, vorbește, explică profesorul de cânt, clipă de clipă în predarea sa.
Profesorul poate descoperi cu ușurință, datorită auzului format, un defect de sonoritate oarecare, dar pentru a-l remedia el mai trebuie să cunoască perfect și cauzele care îl produc. Cântul, neputând fi apreciat prin văz, este reglat doar datorită calităților sonorității emise. Educația vocală poate fi corect realizată datorită capacității auditive a profesorului de cânt.
De regulă lecția de canto este lecția mixtă (combinată); ea cuprinde în anumite proporții toate etapele procesului de învățământ, sarcina didactică fundamentală rămânând: verificarea, comunicarea unor cunoștințe noi, fixarea, recapitularea cunoștințelor.
Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoștințelor sau ca mijloc de măsurare obiectivă ci ca o cale de perfecționare, ce presupune o strategie globală a formării. Astfel că în cadrul orelor de canto evaluarea este formativă (continuă). Verificarea orală reprezintă metoda de evaluare utilizată la ora de canto. Prin această metodă profesorul clarifică și corectează imediat eventualele erori sau neînțelegeri ale elevului în raport cu un conținut specific. Examinarea prin probe practice vizează identificarea capacităților de aplicare practică a cunoștințelor dobândite, a gradului de încorporare a unor priceperi și deprinderi concretizate în activități materiale. Ca probe practice elevii au de susținut în fiecare semestru o audiție muzicală, verificările semestriale, examenul de final de an, participarea la anumite evenimente culturale (concerte, recitaluri).
În contextul actual disciplina canto este practic aproape imposibil de realizat online. Dintre toate platformele educaționale, WhatsApp – ul este mai acceptabilă, dar și aici sunetul este decalat în timp, neputând astfel să ajuți elevul cu instrumentul, sunetul nu este redat în mod fidel, astfel că profesorul nu poate corecta defectele, nu poate îndruma elevul în actul educativ. Încercăm totuși să ne adaptăm situației create, astfel:

audițiile muzicale – fiecare elev se înregistrează acasă cu o piesă lucrată online cu profesorul și o trimite pe grupa clasei de canto, iar de acolo este ascultată de toți colegii și profesorii disciplinei.
verificările și examenele – elevul înregistrează fiecare piesă lucrată care se află în programa școlară pentru nivelul respectiv, se trimite pe adresa școlii, iar comisia pentru examen va audia lucrările care vor fi notate. Elevii de la canto interpretează piesele acompaniați de un profesor corepetitor, ceea ce face foarte greu de realizat acest lucru cu platformele actuale, din cauza decalajului sunetului. Astfel corepetitorul înregistrează acompaniamentul, îl trimite elevului și elevul singur (ceea ce este foarte greu pentru sincronizare), cîntă odată cu înregistrarea. Cît despre concerte și recitaluri nu poate fi vorba în contextul actual.

Se mai pot folosi și metode alternative de evaluare și anume: referatul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. Pentru învățământul online aceste metode sunt mai la îndemâna elevului și a profesorului.
 
BIBLIOGRAFIE:

Constantin Cucoș, Pedagogie, Editura Polirom, 2006
George Ionescu, Unele probleme de metodică a predării cântului, București, 1971
Liviu Câmpeanu, Elemente de estetică vocală, Editura Interferențe, București, 1975

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *