ÎN CE ANOTIMP SE ÎNTÂMPLĂ? - PROBA DE EVALUARE ONLINE

CIOANCĂ RAMONA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA

Este binecunoscut faptul că evaluarea inițială constituie un punct-cheie, un reper esential în construirea întregului demers ulterior de învățare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la obiectivele propuse.
În situația în care activitatea de evaluare este necesar să se desfășoare online, ea devine o mare provocare pentru copii, părinți și educatori deopotrivă. Sarcina dificilă constă în găsirea și alegerea celor mai potrivite instrumente, metode și tehnici, care să stârnească interesul copiilor, să ofere indicii părinților în observarea, susținerea și participarea la întregul proces și, mai ales, să ofere un feed-back consistent și eficient cadrelor didactice. De asemenea, trebuie avute ȋn vedere și limitele pe care le presupun activitățile online, inclusiv când este vorba despre evaluarea inițială a copiilor.
Pentru nivelul II de vârstă, grupa mare, împreună cu colega mea, am organizat activitatea online, plecând de la premisa că preșcolarii au multe deprinderi formate și că, pe lângă latura educativă a activităților, trebuie să mizăm pe activități interactive, antrenante, ludice, care să îi ajute pe copii să păstreze legăturile cu colegii de grupă și cu mediul grădiniței.
Evaluarea inițială pe care am realizat-o, a avut drept scop stabilirea nivelului dezvoltării psiho-fizice, a cunoştinţelor, priceperilor şi abilităţilor copiilor la ȋnceput de an şcolar. Am aplicat probe de evaluare care să permită preşcolarilor să se manifeste liber și creativ.
 În cadrul domeniului DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII, pentru Cunoașterea mediului, am propus realizarea unui joc didactic, intitulat: În ce anotimp se întâmplă?
 Scopul: cunoașterea unor caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare legate de anotimpuri: caracteristicilor acestora, schimbările climatice din mediul apropiat, activitățile specifice.
 
Dimensiuni ale dezvoltării si comportamente vizate:
 
1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat.
1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat (Brainstorming: Semne ale toamnei)
1.2. Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat
1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii – problemă şi provocări din viaţa proprie şi a grupului de colegi (ex. Ce faci când plouă…?)
1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi metode specifice.
3. Caracteristici structural și funcționale ale lumii înconjurătoare.
3.2.Identifică și descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului.
 
 
Descrierea jocului:
Copiii vor realiza dintr-o coală de hârtie patru jetoane reprezentând prin desen câte un simbol caracteristic fiecărui anotimp. Apoi, vor observa cu atenție imaginile PPT derulate de educatoare, vor descrie imaginile și vor stabili în ce anotimp se încadrează imaginea respectivă, ridicând jetonul potrivit. Se pot adresa întrebări suplimentare legate de activitățile sau fenomenele prezentate.
Itemi de evaluare:

Identifică cele patru anotimpuri și simboluri pentru acestea. -2p
Descrie caracteristici ale anotimpurilor și activități specifice ființelor vii. -4p
Indică în ce anotimp se petrece o activitate/un fenomen, arătând jetonul corespunzător anotimpului. -2p.

Punctaj obţinut:

A – 6- 8p.
D – 4- 6p.
S – 1-4 p.

 
Deoarece experiența vie, legată de mediul apropiat este esențială pentru fixarea cunoștințelor, educatoarea poate folosi în cadrul variantei de joc utilizarea unor materiale din natură sau obiecte specifice fiecărui anotimp (ex. frunze, castane, nuci, ghinde, frunze verzi, flori sau obiecte: ochelari de soare, umbrelă, fular, mănuși, etc.) sau poate prezenta imagini cu activități desfășurate de copii la grădiniță în anul școlar precedent, în diferite anotimpuri.
De asemenea, educatoarea poate lansa pentru copii provocarea de a aduna cât mai multe materiale din natură specifice anotimpului toamna, pe care le vor putea apoi prezenta și valorifica în cadrul altor activități.
 
 
BIBLIOGRAFIE:

 ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2019;
*** Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea curriculumului național
Oprea, C., Pedagogie. Alternative metodologice interactive. Editura Universitatii, Bucuresti, 2003;
 Radu, I.,T., Evaluarea in procesul didactic, Bucuresti, Editura didactica si Pedagogica, 2000;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *