EVALUAREA ONLINE – METODE, TEHNICI, STRATEGII ȘI INSTRUMENTE

COLEȘ ELENA-RAMONA, INVAȚATOR LA ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 PERIȘORU, JUDEȚUL CALARAȘI

 
„Școala online” sau „școala de acasă cum mai este denumită, implică eforturi atât din partea profesorilor cât și din partea elevilor și în egală măsură a părinților, aceștia devenind mai mult decât indispensabili unii față de ceilalți. Tot efortul pot spune că se împarte în mod egal celor trei parteneri educaționali: profesor – elev – părinte. Este de la sine înțeles faptul că, elevii claselor primare, dar cu atât mai mult preșcolarii, au nevoie de ajutorul părinților pentru a se conecta la platforme educaționale, ori pentru a încărca temele, de exemplu. Astfel, întregul proces didactic, dar mai cu seamă feedback-ul, depinde pot spune de elevi și părinți.
În cele ce urmează voi trece succint prin ceea ce însemană evaluarea, dar mai cu seamă evaluarea în mediul online. Evaluarea reprezintă latura procesului de învățământ ce presupune colectarea, prelucrarea și interpretarea informațiilor despre randamentul școlar.
Evaluarea modernă prin medode și strategii interactive este o evaluare formativă, axată pe proces. Se poate spune că, toate principiile evaluării la clasă funcționează perfect și în mediul educațional online, însă folosind mijloace și instrumente diferite. Dacă la școală mulți înclină balanța către evaluarea scrisă, în mediul online este cu totul diferit.
Pentru evaluarea elevilor online putem utiliza Google Forms, instrument disponibil în cadrul Platformei G-suite, care ne permite realizarea unor teste de evaluare cu diverși itemi (cu alegere mutiplă, adevărat/fals, text lacunar, asociere, încărcare de documente). Utilizând acest instrument, putem programa ora publicării testului, trimiterea unui singur răspuns de către elev, stabilirea unui punctaj pentru fiecare răspuns corect, progresul de rezolvare în cadrul testului precum și rezultatul final(nota).
 În cadrul testelor construite în Google Forms putem introduce imagini, materiale audio-video, grafice și hărți.
 Deoarece aceste teste au în spate niște formulare, cadrul didactic primește, centralizat răspunsurile din partea elevilor și, grafice ale rezultatelor(atât individuale) cât și de grup, pentru total,pentru fiecare item în parte, pentru fiecare întrebare în parte.
 Marele avantaj al evaluării cu ajutorul Google Forms este că poate fi utilizată în cadrul platformelor școlilor iar rezultatele înregistrate în catalogul digital al acestora.
 O altă metodă de evaluare a actvității online a elevilor este prin intermediul temelor (assignements) disponibile în platforma Google Classroom. Aceste teme pot fi de mai multe tipuri și pot avea ca instrumente formulare, întrebări, eseuri, proiecte, capturi de ecran, tabele, imagini sau alte documente în format digital. Aceste teme pot fi programate în clasa virtuală, se pot stabili bareme de corectare precum și termeni limită de predare.
 Evaluarea prin intermediul fișelor de lucru pe site-ul Canva(https://www.canva.com/ ) unde cadrelor didactice le sunt puse la dispoziție modele de fișe predefinite, grupate pe domenii de învățare. Fișele realizate pe această platformă pot fi descărcate sau pot fi trimise elevilor sub formă de adresă (chiar incorporate pe platformele școlilor).
 Se recomandă realizarea unor fișe diferențiate de lucru, în funcție de capacitățile elevilor și de nivelul de cunoștințe al acestora.
 Astfel putem avea următoarea clasificare a fișelor de lucru digitale:
– cu sarcini simple (de nivel reproductiv) – Sarcini și întrebări de tipul: “Rezolvați”, “ Calculați”, “ Subliniați”, “Completați”, “Dați exemple”, “Numiți”(exemplu: https://forms.gle/k1EtTDP8kDrCjGQt8 );
– cu sarcini având un nivel mediu de dificultate, care vin în completarea sarcinilor de lucru și a exercițiilor din manual – Sarcini și întrebări de tipul: “Identificați relația dintre…”, “Pe baza următorului grafic/ următoarei hărți, calculați/ ierarhizați/ordonați”,
“Analizați textul și clasificați termenii”(exemplu: https://forms.gle/DYSfE553H2df1eqFA );
– cu sarcini având un nivel ridicat de dificultate, destinate elevilor capabili să identifice și discearnă informația cu ajutor minim din partea cadrului didactic (exemplu: https://forms.gle/DYSfE553H2df1eqFA ).
 Evaluarea cu ajutorul fișelor de lucru are avantajul de a fi una formativă și adaptată nivelului de cunoștințe/nevoilor fiecărui elev.
 Tot pentru a avea o evaluare progresivă și sumativă se poate propune elevilor rezolvări ale unor sarcini de lucru distractive(joculețe didactice) bazate pe conținuturile programei școlare și pe dezvoltarea competențelor specifice. În acest sens, una dintre cele mai potrivite platforme de realizare a joculețelor didactice este Learningapps (https://learningapps.org/). Aici avem posibilitatea să realizăm de la joculețe de recunoaștere a elementelor, rebusuri, text lacunar, itemi cu alegere multiplă până la concursuri între elevi. Pe platformă sunt încărcate o serie de activități, propuse de utilizatorii acesteia (gratuit) și care pot fi accesate nelimitat. Adresele acestora pot fi copiate și introduse în platforma școlii, în clasa virtuală, fie sub formă de temă, fie sub formă de test (prin solicitarea unei capturi de ecran cu rezultatul final obținut în urma terminării joculețului didactic).
 O platformă deosebită, în ceea ce privește evaluarea, este ASQ (https://app.asq.ro/) unde se pot realiza teste personalizate sau se pot prelua teste realizate de alte cadre didactice. Avantajul acestei platforme este că rezultatele elevilor sunt înregistrate în contul fiecăruia,împreună cu timpul de rezolvare și detalierea rezolvării fiecărui item.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *