DESPRE EVALUARE ÎN EDUCAȚIA ONLINE

CUMPĂNAȘU ALINA MARIA GPP OSTROVENI 1, RM VÂLCEA

 Deși în ultimii ani evaluarea procesul de evaluare în învățământul preșcolar a suferit o serie de schimbări și îmbunătățiri prin adaptarea la nevoile reale ale copilului și prin adoptarea unor strategii moderne de evaluare, situația actuală în contextul pandemiei ne forțează să pășim pe teritorii noi și să găsim soluții și mai moderne de evaluare. Așa cum evaluarea în mediul fizic din grădiniță are rolul de a identifica efectele activităților de predare-învățare-evaluare și de a ghida pașii educatorului în proiectarea și organizarea activităților instructiv-educative ulterioare, așa și în contextul actual, al grădiniței online, cadrul didactic are nevoie de indicatori ce vor permite proiectarea noilor activități, indicatori ce rezultă ca urmare a activităților de evaluare.
 Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea rezultatelor şi progreselor învăţării. Prin urmare, predarea se justifică numai dacă generează învăţare, dacă îi motivează pe elevi şi îi implică în efortul de învăţare, obiectivele acesteia şi modul de realizare fiind deduse din obiectivele învăţării. A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor de predare – învăţare; pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată la timp.
 Evaluarea poate fi: evaluare initială ce stabilește nivelul de pregătire al elevului la începutul unui nou proiect sau o nouă treaptă; evaluare formative, de progress, ce se realizează pe parcursul activității sau la finalul acesteia, o formă de evaluare continua, folosită cu precădere în învățământul preșcolar; evaluare sumativă, de bilanț, ce se realizează la finalul unui proiect sau a unei etape de învățare.
 Pentru mediul educational din grădinițe, care este bazat pe joc și joacă, evaluarea din mediul online pune ceva limite, fiind o provocare atât pentru educatoare cât și pentru copii și bineînțeles, pentru părinți, care s-au trezit peste noapte educatori. O particularitate a preșcolarului este acela că ei învață prin joacă, prin activități practice, prin discuții constructive sau prin observații directe. Prin joacă, într-un mediu eficient aranjat, copiii dezvoltă aptitudini și abilități sociale, emoționale și cognitive.
 Deși grădinițele și-au închis porțile și toți actorii implicați au trecut în mediul virtual este important ca modul ludic de învățare al copiilor să rămână activitatea principal a procesului de învățământ. Cu ajutorul părinților, cu care trebuie să stabilim o relație de comunicare și parteneriat, copiii trebuie să continue activitățile de învățare într-un mediu bazat pe joacă și centrare pe copil.
 Activitățile de evaluare a preșcolarilor în mediul online sunt numeroase și variate, de la tradiționalele fișe de lucru ce pot fi rezolvate în mod traditional, scriptic, sau transformate în fise de lucru interactive prin intermediul unor aplicații cum ar fi www.liveworksheet.com până la jocuri de atenție, de memorie cum ar fi cele realizate prin www.wordwall.net sau chiar activități similar metodei Turul galeriei prin realizarea unor cărți virtuale cu lucrările copiilor prin intermediul unor aplicații specifice precum www.storyjumper.ro Important este să corelăm tema activității cu specificul de vârstă și cu interesele copiilor pentru a colecta date corecte privind însușirea informațiilor transmise către copii.
 Desi evaluarea tradițională are avantajele ei și nu va putea fi înlocuită de o evaluare strict online, este bine de știut și de acceptat că tehnologia va afce parte din viața noastră și că trebuie să ținem pasul cu tehnologia pentru a nu menține interesul noii generații pentru actul instructive educativ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *