METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ĂNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE

DEMETER GYÖNGYI ILEANA, PROF. ÎNV. PREŞCOLAR

Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat decât cu sine însuşi. În schimb, sunt câteva trăsături esenţiale în funcţie de care poate fi apreciat nivelul de dezvoltare anului copil în plan socio-emoţional, în planul limbajului şial cunoaşterii, precum şi în plan fizic. Cunoaşterea acestor trăsături va sprijini cadrelel didactice, care lucrează cu preşcolarii, în procesul de stabilire a obiectivelor educaţionale şi alcătuirea programului de activitate potrivit vârstei şi chiar fiecărui copil în parte, precum şi evaluarea rezultatelor obţinute.
Evaluarea progresului copiilor preşcolari se face pe baza standardelor naţionale specifice, respectiv a„Reperelor fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea copilului de la naştere la 7 ani” aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.
Nu este de ajuns doar să îngrjim copilul, cum nu este de ajuns doar sã-l hrănim sau sã-l învăţăm lucruri noi. Copilul are nevoie simultan şi de hrană sănătoasă, şi de îngrijire atentă, şi, şi de stimulare, şi de încredere, şi de răbdare, şi de un mediu prielnic în care să se dezvolte etc., fiecare la timpul potrivit. Lipsa vreuneia dintre aceste condiţii, în aceastã perioadă de viaţă, are consecinţe pe termen lung.
Programa şcolară pentru învăţământul preşcolar stabileşte orientarea generală în evaluarea nivelului atins de copii (evaluarea nu este cuantificată în note pentru acest nivel).
La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt dedicate colectării datelor despre copii – evaluare iniţială. Cadrele didactice observă copiii în timpul diverselor momente din programul zilnic şi discută cu ei şi cu părinţii lor pentru a construi o imagine cât mai corectă posibil asupra dezvoltării psiho-somatice, cunoştinţelor, înţelegerii şi deprinderilor fiecărui copil. Aceeaşi prevedere se aplică şi copiilor înmatriculaţi în timpul anului şcolar.
Evaluarea copiilor se realizează în mod continuu şi nu este determinată de structura anului şcolar. Evaluarea continuă este realizată de cadrul didactic prin diverse metode, incluzând observaţia, conversaţia, mici proiecte etc. şi vizează stabilirea progresului realizat de copii pe parcursul anului şcolar.
Măsurile corective, cum sunt activităţile diferenţiate, educaţia remedială etc., sunt aplicate liber de cadrul didactic.
Cadrul didactic informează părinţii asupra progresului copilului şi cooperează cu serviciile locale oferind sprijin în dezvoltarea copiilor (centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi centrele logopedice inter-şcolare).
Este recomandată o evaluare finală cu durata de două săptămâni (fără a fi obligatorie) cu scopul de a evalua progresul global realizat de fiecare copil pe durata anului şcolar sau pe întreaga durată a învăţământului preşcolar. Recomandările oficiale sunt de a utiliza o varietate de metode de evaluare pe parcursul acestei perioade, fără limitarea la fişele de evaluare. Pe baza rezultatelor obţinute în această evaluare, cadrele didactice stabilesc strategia educaţională de aplicat în anul şcolar următor şi/sau fac recomandări pentru copiii gata să se înscrie în învăţământul primar.
Conform curriculumului specific, evaluarea se realizează continuu pe baza observării şi datele culese sunt consemnate în portofoliul copiilor, alături de lucrările acestora.
La finalizarea grădiniţei, cadrul didactic completează o fişă psihopedagogică de caracterizare a dezvoltării copilului, cu care acesta se înscrie în clasa I. Această fişă psihopedagogică diferă la de judeţ la judeţ şi nu are valoarea de a recomanda sau nu înscrierea în clasa I. Copiii care înregistrează probleme de dezvoltare sunt îndrumaţi de către cadrul didactic, prin părinţii lor, la cabinete specializate pentru terapie sau consiliere sau spre servicii specializate de educaţie.
În grădiniţe nu este permisă testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul curriculum este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele proprii ale copiilor şi progresul individual în ritm propriu.
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.

Google Classroom: aici putem, să discutăm cu preşcolarii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc.
Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar, dar şi preşcolar

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.
 
BIBLIOGRAFIE
* (https://www.academia.edu/41866942/PORTOFOLIUL_EDUCATOAREI_GHID_METODI
*https://www.google.com/search?q=Repere+fundamentale+%C3%AEn+%C3%AEnv%C4%…
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *