METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE APLICAȚIILE MENTIMETER, JAMBOARD ȘI CHATTER PIX. MODALITĂȚI DE UTILIZARE ȘI EVALUARE LE CLASĂ LA CLASĂ

DURDUN MAGDALENA

Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare-învăţare-evaluare, a devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate meridianele lumii întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoaşterii.
Tehnologiile multimedia (MM) îi oferă utilizatorului diferite combinaţii, imagine, sunet, voce, animaţie, video, pe când, tehnologiile hipermedia (HM) combină multimedia cu hypertextul, facilitând navigarea fără obstacole între diferite tipuri de date: texte, sunete, imagini fixe, imagini animate. Rolul cadrului didactic din învăţământului tradiţional, de transmiţător al informaţiei, se poate transforma în cel de facilitator al învăţării prin regândirea propriei misiuni: crearea unui ambient (scop, informaţii, resurse, strategie) care să-i permită elevului să-şi construiască/ dezvolte cunoaşterea, cu ajutorul TIC.
Pentru a înţelege specificitatea procesului de instruire online, pentru a-l putea organiza, conduce şi controla este importantă cunoaşterea unor termeni specifici care vor fi definiţi în cele ce urmează, conform resurselor bibliografice.
 „Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ, conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a educaţiei.”
Instruirea online se referă la instruirea care se desfăşoară prin intermediul unui calculator conectat la o reţea, conţinutul educaţional putând fi sub forma unei lecţii tradiţionale sau a unei sesiuni de lucru colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de comunicaţie.
Materialele educaţionale pot fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio, video. Termenul de sistem de instruire online desemnează un ansamblu de tehnologii, proceduri, mijloace, participanţi care conlucrează pntru atingerea obiectivelor procesului de instruire.
Proiectul Şcoala Online: http://www.e-scoala.ro/ Proiectul Şcoala Online oferă resurse gratuite utile elevilor, studenţilor, profesorilor, persoanelor dornice de instruire şi informare: dicţionare, biblioteci, eseuri, referate, cursuri, consiliere pentru e-learning şi altele.
 Acest site este conceput pentru a fi o platformă deschisă, oricine putând să contribuie la dezvoltarea şi la distribuirea lui pe Internet. A fost realizat prin colaborarea unei echipe formate din elevi, studenţi şi profesori .
Scopul Şcolii Online este sporirea eficienţei procesului de învăţare în şcoli prin oferirea de informaţii ce vin în sprijinul sau completarea celor predate la clase, punerea la dispoziţia profesorilor a unor modalităţi moderne de predare şi evaluare, încurajarea comunicării pe teme didactice prin intermediul forumului.
Printre cele mai importante şi utile secţiuni amintim: lecţii virtuale, referate online, jocuri, download gratuit a unor prezentări didactice multimedia şi programe, forum sau ajutor în utilizarea sitului.
Având un aspect clar şi atractiv, conţinutul sitului se îmbogăţeşte permanent cu ajutorul numeroşilor colaboratori, oricine putând să adauge noi referate sau programe cu caracter cultural sau educaţional.
Trebuie subliniat, însă, că realizatorii sitului nu garantează corectitudinea tuturor informaţiilor. De asemenea, ar fi de dorit un design uniform al lecţiilor din diverse domenii, precum şi îmbunăţăţirea designului paginii principale.
Ce este Mentimeter?
Mentimeter este o aplicație de prezentare interactivă cu sediul în Stockholm, Suedia. Aplicația permite utilizatorilor să creeze prezentări și să primească contribuții din partea publicului prin sondaje, diagrame, teste și alte funcții interactive. Mentimeter servește cursuri, întâlniri, conferințe și alte activități de grup.
 
 
Cum să încorporați videoclipuri într-o prezentare mentalimetrică?
Acum, lucrați la prezentarea dvs. despre Mentimeter. Există un singur videoclip YouTube care este indispensabil pentru diapozitivul tău perfect altfel. Cu toate acestea, din anumite motive, nu puteți încorpora videoclipul. Acest videoclip YouTube este totul în prezentarea dvs.
Am vești proaste pentru tine. Din păcate, tu nu poți încorpora un videoclip pe Mentimeter. Este doar indisponibil. Deși utilizatorii Mentimeter au solicitat această funcție de mai mulți ani, din cauza unui motiv misterios, încă nu a fost făcută.
Dar … înainte de a deveni disperat, există și vești bune. AhaSlides ar veni să salvez ziua (bine, a ta, cel puțin)!
 AhaSlides este un software de prezentare complet integrat, oferind utilizatorilor săi toate instrumentele necesare pentru a crea o experiență dinamică și incluzivă pentru publicul tău. În afară de opțiunile de întrebări și răspunsuri și de sondare, puteți configura joc de diapozitive de conținut și de testare, încorporați fotografii și videoclipuri pentru a adăuga mai multă profunzime.
Cu Mentimeter se pot crea suporturi vizuale interactive, în care profesorul integrează instrumente pentru feedback sincron: sondaje și întrebări deschise. Fiecare elev se conectează pe menti.com utilizând un computer, tabletă sau telefonul mobil și „participă”, în același timp contribuind la redimensionarea sau personalizarea experienței de învățare care se construiește în clasă.
 Aplicația Google Jamboard este o tablă vituală unde poți să-ți pregătești lecțiile dinainte, apoi poți lucra cu elevii in direct ei având posibilitatea de a scrie pe tablă( în cazul in care profesorul îi dă acceptul) sau poate doar să vadă ceea ce s-a scris. Pe tablă pot fi atașate poze din calculatorul personal sau direct de pe google.
Cu această aplicație asociată Jamboard, puteți răsfoi, vedea și trimite articole Jam create de dvs. și de colegii de echipă. Jamboard este o tablă digitală cu ajutorul căreia până și echipele aflate la distanță pot să schițeze idei și să le salveze în cloud, astfel încât acestea să poată fi accesate de pe orice dispozitiv.
Aplicația se adresează clienților G Suite .
 
Folosirea aplicației „Jamboard”
Jamboard este o tablă online care vă permite să colaborați în timp real.
1. Creați un Jamboard nou accesând jamboard.google.com
2. Adăugați conținut, cum ar fi imagini sau documente
 3. Partajați tabla (Jam) cu elevii dvs. prin intermediul Google Classroom
Chatter Pix Kids –este o aplicatie pentru telefon care se descarcă din Magazin Play sau App Store. Acestă aplicație este usor de folosit și este amuzantă și captivantă pentru elevii. Se face o poză( a unui desen sau a unui personaj care are legătură cu lecția predată), i se desenează o guriță, apoi se inregistrează un text de 30 secunde care reprezintă ideea de bază a lecției, se salvează apoi se prezintă clasei cu ajutorul telefonului sau a tablei interactive.
Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare-învăţare-evaluare, a devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate meridianele lumii întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoaşterii.
 
 
 
BIBIOGRAFIE:
 http://www.e-scoala.ro/ Proiectul Şcoala Online
www.edu.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *