METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE -NIVEL PREȘCOLAR-

ED: AMĂRINEI ALISA-PETRONELA

Primii ani din viața copilului sunt despre atașament, afecțiune, dragoste necondiționată, siguranță și explorare. Știm deja că fiecare copil este unic în felul său și că el este cel care ne ghidează întotdeauna în procesul lui de învățare. Ținând cont că o parte considerabilă din viața copilului se va desfășura în grădiniță, esențială în dezvoltarea celui mic este armonia dintre cele două medii, familial și cel educațional.
 
În perioada pandemiei, „ȘCOALA ONLINE” a fost o provocare pentru toate cadrele didactice. Pe parcursul acestei perioade am încercat să am o relație cu părinții bazată pe comunicare. Am utilizat diverse aplicații pentru susținerea și evaluarea activităților. (Kinderpedia, Zoom, Facebook, WhatsApp)
 
JOCURI ONLINE –sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile online.
JINGSAWPLANET-este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită (de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de aici: www.jingsawplanet.com
 
Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea rezultatelor şi progreselor învăţării.
Metoda de evaluare orală. Este una din cele mai răspândite şi utilizate metode, realizându-se prin întrebări / răspunsuri. Este folosită, cu precădere, ca verificare curentă, parţială şi pe parcursul programului de instruire. Evaluarea orală se realizează în multiple forme, utilizându-se diferite tehnici, cum ar fi:
-conversaţia de verificare,
-interviul ( tehnica discuţiei),
-verificarea realizată pe baza unui suport vizual,
-verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire,
-redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral, în scris sau înregistrate fonic.
 Exemplu de conversaţie de verificare:Grupa: mare Activitatea: educarea limbajului
Tema: „Capra cu trei iezi, de Ion Creangă”. Mijloc de realizare: joc didactic La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele întrebări: -Cine a scris povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?
-Care sunt caracteristicile unei poveşti?
-Ce alte poveşti a mai scris I. Creangă?
-Care sunt personajele din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?
-Câte fete sunt în poveste?
-Cum era fata moşneagului? Dar a babei?
-Pe cine întâlnesc pe drum cele două fete?
Evaluarea prin probe mixte presupune utilizarea probelor orale şi scrise, orale şi practice, practice şi scrise sau a tuturor celor trei tipuri. Prin noţiunea de „scris“ pentru preşcolari, înţelegem exerciţiile grafice, scrierea de simboluri, de litere izolate, de silabe, de cuvinte cu litere de mână sau de tipar. În această formă de evaluare se pot încadra jocul didactic şi jocul spontan al copiilor. Avantajele lor sunt că reduc starea de încordare şi neîncredere resimţite de unii copii faţă de cerinţa de a rezolva sarcini şi trăirea subiectivă a efortului.
Împreună cu părinții preșcolarilor am avut o relație bazată pe comunicare, înțelegere, încredere. După fiecare temă propusă/abordată, părinții au trimis fotografii cu preșcolarii în timp ce lucrează. Evaluarea s-a realizat prin fișe, jocuri, puzzle-uri, cântece, filmulețe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *