EVALUAREA INIȚIALĂ A PEȘCOLARILOR ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE

ED. ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT GRĂDINIȚA PP NR. 12, IAȘI

În contextul pandemiei care a cuprins întreaga lume în ultimul an, învățământul a fost nevoit să se adapteze. Această adaptare a însemnat pentru majoritatea statelor trecerea de la clasic la modern, de la tradițional la inovativ, de la lecții și activități desfășurate față în față, la întâlniri online. Odată cu învățământul online, procesul de predare-învățare-evaluare a cunoscut, în mod firesc, modificări dictate de schimbările produse în sistemul educațional.
 În cele ce urmează, ne vom opri asupra evaluării, în general, și a evaluării inițiale în ciclul preșcolar, în particular. După cum bine se știe, evaluarea poate fi inițială, continuă/ sumativă și finală. În funcție de ciclul de învățare și de particularitățile grupei/ clasei de elevi, cadrele didactice utilizează metodele, tehnicile și strategiile potrivite. Dacă ne referim la evaluarea inițială, prin aceasta se stabilește nivelul de cunoștințe pe care îl au preșcolarii/ elevii la începutul unui ciclu de învățământ. Așadar, evaluarea inițială este foarte importantă pentru cadrele didactice, care, ghidându-se după aceasta, își organizează actul educațional, lecțiile și activitățile viitoare.
 Metodele, tehnicile și strategiile pe care le poate utiliza un cadru didactic în realizarea evaluării inițiale la preșcolari trebuie, mai nou, adaptate învățământului online. Este de preferat ca sarcinile trasate de educatori să nu îi obosească pe copii și să nu presupună prea mult timp petrecut în fața calculatorului. Pentru copiii de vârstă mică, interacțiunea cu mediul online nu ar trebui să depășească o durată de aproximativ 15 minute. Așadar, sarcinile de lucru trasate de cadrele didactice care lucrează cu preșcolarii trebuie să fie creative și să poată fi rezolvate și offline. Întrucât vorbim despre copii cu vârste cuprinse între 3-6 ani care încă nu au deprins scrisul și/ sau cititul, este lesne de înțeles că cerințele pe care educatorii le pot da spre îndeplinire utilizând diverse platforme educaționale sunt reduse – puzzle, exerciții de genul ”găsește perechea”. Evaluarea unor astfel de sarcini se poate face luând în calcul timpul de care a avut nevoie fiecare copil pentru rezolvare.
 În afara exemplelor pe care tocmai le-am amintit mai sus, cadrele didactice pot utiliza platforme educaționale sau pagina grupei de grădiniță de pe diverse platforme de socializare pentru a transmite părinților modele de activități, exerciții și diferite cerințe prin care se poate realiza evaluarea inițială a preșcolarilor. Așadar, comunicarea educatori-părinți se va desfășura online, iar rezolvarea efectivă a sarcinilor va avea loc offline, sub îndrumarea și supravegherea părinților.
 Dacă facem referire la părinți, rolul și implicarea lor în tot ceea ce presupune învățământul online este cu atât mai mare cu cât vârsta copilului este mai mică. Dintre atribuțiile care revin acestora putem aminti: asigurarea participării copiilor la activități (realizarea conexiunii la platformele educaționale, listarea fișelor primite de la cadrele didactice, citirea/ explicarea instrucțiunnilor de lucru), crearea unui mediu fizic sigur, prietenos, protectiv, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea și încurajarea realizărilor preșcolarilor, motivarea și responsabilizarea celor mici. În relație cu educatorii, tot părinții sunt cei care mențin comunicarea continuă cu cadrele didactice, sprijină preșcolarii în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru până la termenul stabilit. Prin internediul tehnologiei pe care o au la dispoziție, părinții transmit feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea sarcinilor trasate de cadrele didactice.
 Așadar, evaluarea preșcolarilor se poate realiza prin intermediul mediului online, dar și offline, însă o condiție de bază este prezența permanentă a părinților. Astfel, parteneriatul educatori-copii-părinți este esențial pentru o bună desfășurare a tuturor activităților.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *