UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ONLINE

EDUCATOARE: DROZD NĂSTACA LICEUL TEHNOLOGIC RUSCOVA, GRADINIȚA CU PN RUSCOVA, MARAMUREȘ

 Procesul educativ din învățământul preșcolar a primit alte caracteristici pedagogice prin intermediul tehnologiilor digitale care au adus noi valori învățării și au permis păstrarea legăturilor între membrii unui grup în lipsa contactului direct.
 A realiza activități didactice on-line impune respectarea unor deziderate referitoare la modul de structurare a informațiilor, la selectarea conținuturilor adecvate formării și consolidării comportamentelor preșcolarilor, la planificarea activităților, la selectarea surselor informaționale (adrese url, soft educațional), la realizarea proiectării activităților on-line, la selectarea unor teme interesante, atractive pentru copii, care să îndemne la implicare, conectare și interes crescut din partea lor, la păstrarea legăturii cu preșcolarii și familiile lor, consilierea acestora, stabilirea unor modalități de a se asigura feed-back-ul de către toți cei implicați (educatoare-copii-familii), analiza activităților on-line.
 Cadrul didactic are elementele necesare construirii unui demers didactic personalizat, în funcţie de cerinţe şi condiţii concrete, în funcţie de experienţa sa şi de nivelul de achiziţii al clasei. Materialele educaționale în format digital nu au menirea de a le înlocui pe cele clasice, ci de a fi instrumente eficace la îndemâna profesorului.
 Elevii sunt atraşi de tot ceea ce apare în domeniul informaticii, una dintre cele mai noi materii studiate in mediul preuniversitar bucurându-se de o deosebită atenţie din partea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi autorităţilor competente şi responsabile ale statului.
 S-a dovedit de-a lungul timpului faptul că nu este nevoie să se predea integral anumite teme legate de unele instrumente informatice, alese la un moment dat. Nici încăpăţânarea de a preda mereu ultimele noutăţi nu se justifică în învăţământul preuniversitar. În actul de predare nu există şabloane sau reţete care să fie obligatorii, in schimb este nevoie de talent şi de dorinţa de descoperi chemarea, vocaţia, pentru meseria de profesor. Aceasta chemare trebuie adusa la suprafaţa, trebuie conştientizată.
 Printre disciplinele care ar putea să formeze şi să dezvolte capacitatea tinerilor de a gândi, informatica are un rol esenţial.
 Elevii au aflat care sunt acele funcţii care doar prin mijloacele tehnologiei informaţiei ne stau la dispoziţie; ce fel de instrumente există; la ce se folosesc acestea; cum se folosesc; cum trebuie să caute eficient în această lume foarte bogată a informaticii.
 Câteva principii care stau la baza predării ar fi:
– dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui sistem de calcul si a unor produse soft de largă răspandire;
– dezvoltarea gândirii algoritmice, a spiritului inventiv si creator;
– dezvoltarea deprinderilor necesare activitatilor individuale şi în echipă;
– conştientizarea conexiunilor dintre informatică şi societate;
– dezvoltarea deprinderilor de modelare, simulare şi control, necesare in proiectarea algoritmilor.
 Pentru a asigura impactul social cuvenit, interdisciplinaritatea informaticii nu trebuie privită simplist. Editorul de texte veghează asupra respectarii regulilor ortografice, tabelatorul înlatură o serie de dificultaţi şi o cantitate mare de efort când e nevoie de statistici, iar programele de instruire uşureaza munca profesorilor, reduc efortul elevilor, îmbunătaţesc procesul didactic. Internetul poate fi asimilat cu o biblioteca infinit de mare, este un adevărat tezaur care va trebui să ajungă un izvor de cunoştinţe, atent alese si fructificate sub îndrumarea profesorilor.
 Lecţiile sunt concepute astfel încât să fie utilizate de către profesor în procesul de predare la clasă, oferind elevilor posibilitatea să urmărească explicaţiile profesorului şi să interacţioneze direct cu materialul de studiu.
 Comunicarea educatoare-copil se realizează momentan în mediul on-line, nemaifiind limitată de spațiul fizic al sălii de grupă și nici de programul din grădiniță. Chiar dacă oferă mai multă libertate de accesare, în funcție de disponibilitatea părinților, presupune eforturi considerabile din partea tuturor celor implicați.
 BIBLIOGRAFIE:
 Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *