EVALUAREA ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE

ENACHE MARIA, GRĂDINIȚA CU PN NR. 10 PLOIEȘTI

Traversăm o perioadă delicată care ne bulversează întregul stil de viață. Incertitudinea și veștile negative ne asaltează din toate părțile iar izolarea ne afectează resursele pe multiple paliere. Apare invariabil întrebarea: Ce se întâmplă cu copiii cu grădinițele/școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? Învățământul clasic, tradițional, „față în față” este suplinit treptat de învățământul on-line „la distanță” care deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate. Putem remarca multitudinea de soft-uri educaționale și de platforme on-line care abundă media în acest context special.
 Evaluarea copiilor este în responsabilitatea profesorilor și a întregului sistemul educațional care trebuie să asigure cele 3C caracteristici esențiale ale acesteia: să fie continuă, corectă și completă. În viziunea specialiștilor din educație structura procesului de evaluare cuprinde următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. Formele de evaluare sunt structurate în:

metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice;
metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea.

 Evaluarea poate fi realizată în cadrul fizic al orelor de curs sau pe calculator.„Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere.”
 Pentru probele orale se poate folosi comunicarea video-audio unu la unu (camerele web în grupurile de Skype sau Zoom), în care evaluatul poate expune răspunsul la o întrebare sau o temă dată. Pentru probele scrise ies din discuție instrumentele on-line. Probele practice se pot realiza doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. Referatele și proiectele pot fi trimise spre evaluare pe e-mail. Prezentările elevilor pot fi filmate și transmise online după aceea.
 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă și performantă de posibilități de evaluare:

Google Classroom permite interacțiunea cu elevii, iar prin intermediul Meet video chat pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback imediat fiecărui elev. Deasemenea, se poate crea o bancă de comentarii pe baza celor mai frecvente comentarii oferite elevilor.
Platforma Adservio – pune la dispoziție un cadrul virtual în care putem comunica cu copiii și cu părinții sub forma propunerilor de activități sau proiecte, având conținuturi adecvate programei și planificării didactice, cu posibilitatea de a oferi feedback-uri de modelare a evoluției copiilor.
Google Forms – cu ajutorul acestei platforme se pot concepe formulare pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, pentru obținerea feedbackului și crearea de teste scrise. Profesorului poate să includă imagini sau video pentru interpretare (sau ca material de reflecție pentru elev), întrebări deschise, închise, cu mai multe variante de răspuns etc. Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă au răspuns corect sau nu. Profesorului poate construi distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat la elevi), poate include explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. Elevii pot relua testul dacă au greșit inițial.
Kahoot – permite elevilor să devină „profesori”, construind ei înșiși itemi pentru propriile teste.
Wordwall – oferă mai multe tipuri de activități adecvate evaluării, mai ales pentru învățământul primar. Se pot crea diferite activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. Deasemenea putem aplica seturi de întrebări pe care să le folosim în cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste teste pot fi folosite ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook.
Google Jamboard – elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale (un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte).
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste de evaluare.
Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (exerciţii de împerechere sau de ordonare), JMix (exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și Jquiz (exerciţii bazate pe întrebări). The Masher poate compila toate exercițiile.
Programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări Prezi, Animaker etc. Copiii pot realiza filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât imaginea cât și vocea proprie.

Quizizz – aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, muzică, teme, tabele, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe orice dispozitiv: telefon, tabletă, laptop sau computer.
LearningApps – platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, teste, activități interactive etc.
Aplicația SKIPE se poate folosi pentru realizarea de conferințe video în care profesorul să desfășoare activitatea (inclusiv cea de evaluare) ca într-o sală de clasă.

 În absența relaționării față în față cu copiii, trecem printr-un proces de adaptare și flexibilizare a demersului educativ. În această perioadă „altfel”, modalitatea prin care transmitem elevilor noștri mesajul de normalitate și educație în orice condiții rămâne învățământul online. Exersăm alături de copiii noștri încercând să le fim modele, să fim alături de ei și să ne îmbunătățim acele laturi pe care le cere acest prezent dificil. Este de dorit ca instrumentele online să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă pentru că…„Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului”.
 
BIBLIOGRAFIE:

Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9
Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, ISBN 978-973-0-118346,

https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf

https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/
Webografie:quizizz.com/wordwall.net/ro/quizlet.com/learningapps.org/en.wikipedia.org/wiki/Hot Potatoes.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *