KAHOOT LA ORELE DE CHIMIE - KAHOOT.COM

GABOR ANNA MARIA

Varietatea mare a instrumentelor moderne de IT și telecomunicații prezintă o oportunitate pentru profesorul de chimie de a aplica diverse metode de evaluare atât în predarea la clasă cât și în mediu online. Lucrarea de față vizează prezentarea aplicației Kahoot!, respectiv experiențele acumulate în aplicarea programului.
Aplicația Kahoot! a fost dezvoltat în Norvegia în anul 2013, care într-un interval scurt de timp a devenit popular în educație. Nu întâmplător, deoarece crearea întrebărilor, sarcinilor este simplă, utilizarea sa este agreată atât de profesori cât ți de elevi. Totodată rezultatetele testelor sunt immediate.
Există mai multe opțiuni pentru aplicarea Kahoot în procesul de evaluare ca parte integrantă al orelor de chimie.
La aplicarea unui Kahoot! la începutul orei, se poate realiza o secvență de sarcini care conține întrebări din lecția anterioară combinată cu întrebări care introduc noțiunile lecției actuale. Astfel atenția elevilor va fi orientate asupra noțiunilor noi din lecția de zi. La întocmirea întrebărilor, putem încărca imagini și videoclipuri, respectiv putem regla limita de timp pentru răspunsuri.
La predarea unei lecții cu dificultate ridicată se poate utiliza Kahoot! la testarea gradului de înțelegere a temei prelucrate. În acest caz profesorul va primi un feedback imediat, aplicând un șir rapid de întrebări Kahoot! referitor la tema studiată. Dacă rezultatul testului nu este satisfăcător, profesorul va avea la îndemână o situație clară, în urma căruia poate să revină asupra problemelor detectate.
Cea mai eficientă modalitate de aplicare a unui test Kahoot!, este evaluarea rapidă a lecției de zi la sfârșitul orei. Dacă profesorul aplică regulat acest tip de evaluare, elevii vor fi derterminați să fie atenți permanent în timpul orei, pentru a putea răspunde la întrebările din test. Totodată profesorul va fi nevoit să-și programeze materia predate astfel încât să nu rămână în urmă pentru că noțiunile din lecție apar în testul aplicat elevilor..
O metodă eficientă în procesul de învățământ ar fi testul Kahoot! creat de elevi către elevi. Aceste teste trebuie să fie verificate de către profesor pentru că elevii interpretează altfel testele.
Cum creăm un test Kahoot!?
Pentru crearea unui cont, se accesează pagina www.kahoot.com, opțiunea Sign up for free ! unde se vor înregistra datele personale.

După logare, se deschide pagina https://create.kahoot.it unde se găsesc teste deja create pe diferite domenii sau puteți crea propriul test, apăsând butonul Create.

După apăsarea butonului Create, se deschide pagina https://create.kahoot.it/create#/new unde din nou se alege opțiunea Create.

 
Apare interfața în care poți crea testul și apăsând Add question puteți alege tipul întrebării Quiz sau True or False sunt gratuite, celelalte tipuri sunt contra cost.

 
Spre exemplu, pentru a crea un Quiz, alegem opțiunea Quiz. Va trebui să dați un titlu testului, să faceți o descriere a testului, să vă alegeți limba, puteți să-i atașați o imagine sau un clip video.

Se trece la scrierea întrebărilor, apăsând pentru fiecare întrebare nouă opțiunea Add question.
Se formulează întrebarea, se stabilește timpul limită de răspuns, se dau variantele de răspuns, varianta corectă fiind marcată cu bifa. Pot fi atașate imagini sau filmulețe video, dacă răspunsurile sunt date după imagine sau filmuleț.

 
La terminarea testului apăsăm butonul Done din partea stângă al ecranului. Apar trei opțiuni:

Test this kahoot – testarea Kahoot-ului creat
Play now – pornirea jocului
Share it with others

Test this kahoot – testarea Kahoot-ului creat
 
Dacă se allege această opțiune putem verifica funcționalitatea testului. Pe ecranul din stânga apare codul de acces al testului, care trebuie transcris în partea dreaptă și se trece numele jucătorului, după care e pornește jocul cu butonul Start din stânga.

 
După testare se poate trece la joc, prin alegerea opțiunii Play now.
 
Play now – pornirea jocului
Putem alege opțiunea Teach, adică pornirea imediată a jocului în sala de clasă sau Assign adică rezolvarea testului de la distanță.
 

 
Opțiunea Teach
Pe prima pagina se găsesc opțiunile de joc pe care le puteți alege, așa cum se poate observa în imaginea următoare: Classic (fiecare elev va răspunde individual) sau Team mode (pentru crearea de echipe, generate de calculator).

După încărcarea testului, se va genera un cod (pin) format din 6 – 7 cifre. Pentru accesarea testului de către elevi, aceștia trebuie să caute pe Google, aplicația Kahoot, să acceseze Enter kahoot game code. Vor tasta codul primit, apoi Enter game, după care își completează numele în caseta Nickname, iar după opțiunea Ok,go!, fiecare elev va fi înregistrat în joc și își va vedea numele la videoproiector. Cadrul didactic verifică dacă toți elevii sunt înscriși și porneste testul prin opțiunea Start.

Apare întrebarea și apoi variantele de răspuns cărora le sunt atribuite forme geometrice colorate. Aceleași forme geometrice apar și pe dispozitivele elevilor, de unde vor alege varianta corectă. După terminarea timpului sau după ce fiecare elev a răspuns va apărea situația cu răspunsurile tuturor. Prin comanda Next se va trece la întrebarea următoare. Pe dispozitivele copiilor va apărea în timp real, culoarea verde, dacă răspunsul a fost corect, sau culoarea roșie, dacă răspunsul a fost incorect.

 

La sfârșitul jocului, apare podiumul:

Prin opțiunea View report se pot accesa punctajele tuturor elevilor. Rezultatele pot fi salvate în calculator prin opțiunea Save Results, unde se va vedea statistica întrebărilor și răspunsurilor.

 
Se pot aduce modificări testului, pe pagina de început, unde apar toate testele, (My kahoots), cu ajutorul opțiunii Edit ca în imaginile de mai jos.
 

Importanța utilizării aplicației Kahoot!:
 
1. Obiectivitatea evaluării rezultatelor: Factorul uman implicat în evaluare este prin natura sa subiectiv, de aceea și actul evaluativ este influențat de subiectivism. Printr-o evaluare asistată de calculator, elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul.
2. Feed-back imediat pentru elev și profesor: Folosirea acestei aplicații asigură corelarea imediată a răspunsurilor, elevul dându-și astfel seama ce parte a materiei stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate proiecta mult mai rapid activitățile de reglare.
3. Reducerea factorului stres: utilizarea acestei aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat de învățare plăcut, relaxant. Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt ca sunt evaluați, sunt relaxați și dornici de competiție.
4. Centralizarea și stocarea rezultatelor: Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite crearea unei baze on-line cu informații referitoare la nivelul de cunoștinte al elevilor și oferă o perspectivă de ansamblu asupra activității acestora pe o perioadă mai lungă de timp.
5. Diversificarea modalităților de evaluare: Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina și monotonia, îmbunătățind calitatea actului de predare-învățare-evaluare.
 
 
BIBLIOGRAFIE:

Sanda Fătu: Didactica Chimiei, Ed. Corint 2008
https://tovabbkepzes.itk.ppke.hu

Numere revistă


https://kahoot.it

 
 
 
 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *