EVALUAREA ONLINE – O PROVOCARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE

GEORGETA RARINCA, PROFESOR DE ENGLEZĂ, LICEUL TEORETIC “NICOLAE BĂLCESCU”, CLUJ-NAPOCA

Evaluarea este un indicator al eficienței metodelor de predare și învățare și ne arată în ce măsură s-au atins obiectivele procesului educativ. Evaluarea poate fi inițială, formativă/continuă și sumativă/cumulativă și are mai multe funcții, de diagnostic, prognostică, de certificare, de selecție.
Cum evaluăm?
Pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar să ne orientăm reflecţia asupra metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ, astfel încât şi evaluarea, alături de actul predării şi al învăţării, să se poată caracteriza prin atributele: atractiv, incitant, stimulativ, eficient. Evaluarea online a devenit o provocare în contextual situației actuale și este cea mai dificilă etapă din procesul educativ. Învățământul online atrage după sine evaluarea exclusiv online a elevilor, deci profesorii își vor adapta metodele de până acum, și vor apela la evaluarea pe platforme de e-learning.
Evaluarea online economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor și schimbă însuşi raportul profesor-elev, prin creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. Mai mult, elevii se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante.
 Metoda care oferă un grad înalt de obiectivitate sunt testele de tip chestionar (răspunsuri adevărat/fals), răspunsuri multiple (multiple choice), teste propunând probleme spre soluționare, Aceste exerciții sunt foarte ușor de automatizat și de procesat, sunt rapide și disponibile pe diverse platforme create în acest scop (ex. exam. net, kahoot com). Le lipsește creativitatea, însă sunt aplicabile în orice domeniu, iar profesorilor li se oferă ocazia să elaboreze itemii doriți. Prezentarea imediată a rezultatelor și restricționarea automată a perioadei de timp alocată testului/examenului sunt alte avantaje deloc de neglijat.
În vederea evaluării orale, profesorii își pot evalua elevii direct online în timp real, adresându-le întrebări și acordându-le timpul necesar pregătirii răspunsului. Elevii pot, de asemenea, să se înregistreze ducând la îndeplinire sarcinile de lucru, încarcă înregistrarea pe platforma e-learning a instituției de învățământ, iar profesorii lor vor evalua performanța acestora. Este o strategie extrem de utilă în învățarea limbilor străine sau în prezentarea unor proiecte, venind în întâmpinarea elevilor mai timizi, care sunt încurajați astfel să se afirme.
Scrierea de eseuri, specifică disciplinelor umaniste, asigură verificarea modului în care a fost însuşit un anumit conţinut de către toţi elevii, permite verificarea unor capacităţi (de analiză, sinteză, rezolvarea problemelor), competenţe specifice ale învăţării (exprimarea în scris), oferă posibilitatea evaluatorului de a emite judecăţi de valoare întemeiate pe existenţa unor criterii de evaluare clar specificate şi prestabilite. Elaborarea de eseuri, de exemplu, este necesară atât pentru cultivarea creativității elevilor, cât și în vederea pregătirii examenelor naționale. Elevii își postează eseurile pe platforma educațională în vederea evaluării de către profesorii lor. Unul dintre dezavantaje ar fi dificultatea implementării într-un sistem online în vederea evaluării automate.
Autoevaluarea este o metodă alternativă de evaluare a elevilor care le permite acestora să devină din evaluați proprii lor evaluatori. Autoevaluarea este un demers care îndeplineşte o funcţie de reglare/autoreglare al oricărui proces educațional, elevii demonstrând că sunt maturi și că participă la evaluare și notare efectiv. Pentru cultivarea capacităţii autoevaluative se pot folosi mai multe metode cum ar fi notarea reciprocă, în sens de consultare a colegilor elevului evaluat, autonotarea controlată,-cel evaluat şi-a autoevaluat rezultatele, motivând, chestionarul sau scara de verificare.
 Este important ca elevii să înţeleagă criteriile de evaluare, procesul evaluativ, pentru a putea reflecta asupra performanţelor obţinute, a le explica şi a găsi modalităţi de progres. Elevii nu trebuie evaluați unii în raport cu ceilalti, scopul fiind de a vedea evoluția, progresul, achizițiile și nu de a stabili o ierarhie.
Abordarea integrată a învăţării şi utilizarea metodelor online de evaluare stimulează crearea unei relaţii de colaborare, de încredere şi respect reciproc între cadrul didactic şi elevi şi între elevi. Elevul nu se simte „pedepsit”, ci sprijinit. Profesorul trebuie să fie mai mult un organizator al situaţiilor de învăţare şi un element de legătură între elev şi societate, care mediază şi facilitează accesul la informaţie. Implicarea elevilor în procesului didactic trebuie realizată în toate laturile acestuia predare-învăţare-evaluare. În contextul actual, predarea online prin intermediul platformelor de e-learning implică o evaluare online pe care vom reuși să o facem eficientă, atractivă, incitantă, stimulativă.
 
 Voi încheia cu răspunsuri date de elevi din clasa a V-a la întrebarea: Ce vă place /ce nu vă place la evaluarea online? Ce sugestii ați avea?
“Îmi place ca evaluarea să fie orală când este posibil, deoarece la evaluarea scrisă majoritatea colegilor copiază. Platforma Kahoot face ca evaluarea să fie interesantă. Evaluările online sunt mai interesante decât testele cu care eram obișnuiți până acum. Îți ia mai mult timp să tastezi pe calculator, să faci captură de ecran, însă este o provocare pe care o acceptăm cu toții”.
 
BIBLIOGRAFIE:
* https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf
*https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/autoevaluarea-metoda-complementara-de-evaluare
*  http://www.asociatia-profesorilor.ro/evaluarea-scrisa.html

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *