PLATFORME DE E-LEARNING PENTRU ȘCOALA VIITORULUI

GLONȚ-DINU LAURENȚIA ȘCOALA GIMNAZIALA ”VLAICU VODA” SLATINA, OLT

Probleme și crize diverse pun la încercare societatea umană. În această situație, se impun schimbări în sistemul educațional pentru ca educabilii să devină mai bine pregătiți pentru viitor. Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea competențelor, s-a demonstrat că școala trebuie să fie pregătită să se adapteze la diverse contexte ale realității.
Internetul devine, pe zi ce trece, arbitrul accesului la educație și cultură, iar forma cea mai potrivită de a veni în întâmpinarea nevoilor de cunoaștere și formare continuă este eLearning.
În sens larg, prin eLearning (sau e-learning) se înțelege totalitatea situațiilor educaționale în care se utilizează mijloacele tehnologiei informației și comunicării.
Definit mai mult ca e-education, aria semantică a conceptului e-learning interferează și se suprapune pe o multitudine de termeni ce surprind varietatea experiențelor didactice ce pot beneficia de suport tehnologic: instruire asistată/ mediată de calculator, digital/ mobile/ online learning/ education, instruire prin multimedia etc.
Contextul actual a accelerat, fie că ne-am dorit sau nu, procesul de învățare online. Fiind o etapă nouă și specifică în organizarea procesului educațional, învățământul la distanță a devenit o alternativă importantă de reformare a sistemului educațional tradițional.
Se remarcă faptul că sistemul educațional actual realizează trecerea de la învățarea indusă sau receptată, la o învățare interactivă, bazată pe dialogul inteligent cu calculatorul, acesta amplificând capacitatea de prelucrare și asimilare a informațiilor, ce conduce la creșterea performanțelor intelectuale.
Clasa devine un mediu virtual de învățare, iar aceasta nu mai este determinată de timp și spațiu. Lecțiile on-line pot prezenta același conținut și pot fi dezbătute la fel ca și lecțiile convenționale. Avantajul constă în faptul ca aceste lecții pot fi accesate oricând și oriunde. În condițiile unei motivații suficiente, orice elev care are acces la un calculator poate obține o educație cel puțin egală cu unul care beneficiază de un program tradițional.
În situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid, Ministerul Educației și Cercetării a stabilit desfășurarea cursurilor la distanță prin intermediul diferitelor instrumente și platforme online și a permis evaluarea elevilor și înregistrarea rezultatelor în catalog.
De asemenea, sunt recomandate o serie de aplicații și platforme online, fără ca lista să fie exhaustivă: Google Classroom, Zoom, WhatsApp, Facebook etc.
Google Classroom este una dintre platformele recomandate de Ministerul Educației și Cercetării pentru lucrul online cu elevii. Din august 2014, a fost introdusă ca un serviciu al Google Apps for Education, destinat instituțiilor de învățământ, un serviciu ce reprezintă o alternativă în vederea simplificării procesului de predare-învățare-evaluare.
Aplicația are o interfață disponibilă și în limba română, poate fi utilizată atât de pe computer cât și de pe un dispozitiv mobil cu sistem Android sau iOS. Pot preda mai mulți profesori, se pot pregăti cursurile în avans și se comunică cu elevii în timp real. Pentru utilizarea Google Classroom este nevoie de conturi Google pentru toți utilizatorii, precum și de activarea licenței Google.
Platforma Google Classroom are rolul unei clase virtuale, prin intermediul căreia profesorii și studenții pot comunica si colabora eficient în mediul on-line. Aceasta oferă posibilitatea ca profesorii și elevii să încarce materiale, să posteze diverse anunțuri. De asemenea, profesorii pot să evalueze cu note/punctaje materialele lucrate de elevi și încărcate aici.
Avantajele utilizării platformei Google Classroom:
 administrarea cu ușurință;
 integrarea tuturor instrumentelor și aplicațiilor Google (Drive, G-mail, Calendar, YouTube, Maps, Search, Hangouts, Picasa etc.);
 stocarea în cloud (Drive) a tuturor materialelor utilizate/create atât de profesori cât și de elevi;
 utilizarea de resurse multi-media în realizarea materialelor/temelor de control;
 independența în raport cu programul întâlnirilor tutoriale, platforma putând fi accesibilă 24/24 ore, 7/7 zile.
 În clasele primare, de regulă, învățătorii încarcă zilnic materiale pe una din platformele selectate și cunoscute de elevi și părinți (înregistrări video sau audio, plus fișele de lucru aferente), iar obiectivul principal este realizarea sarcinilor cu ajutorul indicațiilor video.
În primăvara anului 2020, în perioada când școala s-a desfășurat doar on-line, am utilizat platforma Google Classroom pentru activitatea mea didactică. Tipurile de activități de învățare la distanță în care elevii s-au implicat au fost următoarele: sarcini individuale, teste, lecțiile on-line, lecturi ghidate, proiecte educaționale, discuții dirijate, minidezbateri, E-portofolii, precum și altele.
Se știe că, în clasele primare, elevii au nevoie sistematic de sprijinul învățătorilor și a părinților în realizarea sarcinilor. Conținutul sarcinilor au fost de a lectura texte scurte, de transcris sau de copiat câte un text, de răspuns la un set de întrebări în legătură cu textul. La matematică au avut de rezolvat exerciții și probleme în cantitate moderată.
La începutul fiecărei zilei am propus elevilor și părinților un orar de lucru, cu linkuri potrivite pentru fiecare disciplină sau cerință de lucru. Fiecare copil primește timp de lucru și este invitat să trimită sarcina realizată în mod individual. Învățătorul verifică și corectează lucrările, apoi expediază un feedback individual elevilor si părinților.
Aplicația Meet a platformei Google Classroom permite profesorilor si elevilor să interacționeze în timp real, în mod video. Având clasa pregătitoare, mă conectam video de două ori pe săptămâna cu toți elevii și desfășuram lecții online.
Multitudinea de aplicații disponibile online aduce varietate în actul didactic, crescând motivația elevilor și aducând beneficii pe multiple planuri. Experimentarea la clasă a anumitor aplicații, în cadrul diverselor activități didactice, m-a convins de beneficiile utilizării lor.
Fără a pretinde exclusivitate, învățământul virtual oferă noi oportunități de instruire și de comunicare, devenind din ce în ce mai popular. Platforma eLearning oferă un cadru pentru dezvoltarea și utilizarea de materiale și metode moderne de lucru la diverse discipline, dar și de adoptare a unei pedagogii care stimulează învățarea, elevul devenind un „căutător de cunoaștere, mai degrabă decât un depozit” (Freire, 1970).
 
BIBLIOGRAFIE:
**Istrate Olimpius, Educația la distanță. Proiectarea materialelor, Editura Agata, 2000.
**Dobrițoiu Maria, Corbu Corina, Guță Anca, Urdea Gheorghe, Bogdanffy Lorand, Instruire Asistată de Calculator și Platforme Educaționale On-Line, Editura Universitas Petroșani, 2019.
**www.elearning.ro.
**http://ipp.md/wp-content/uploads/2020/05/Studiu__Invatamantul_Online_202-04-29.pdf.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *