EVALUAREA DIGITALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR EDIȚIA 2020

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FRAȚII GRIMM”, SIBIU PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR: CUCER ANIȚA

Situația globală actuală a impus noi tendințe în sistemul de învățământ, prin mutarea conținutului și a interacțiunii în mediul online. Nimeni nu prevăzuse o astfel de schimbare, dar contextul actual a făcut în așa fel încât educatorii au găsit soluțiile potrivite pentru a continua procesul de învățare.
Scrisoarea metodică adresată cadrelor didactice din învățământul preșcolar descrie acest an școlar ,,Un an școlar altfel ,,. Declararea pandemiei de COVID-19 și măsurile impuse în acest context, a determinat sistemul de învățământ românesc să se adapteze noilor provocări generate de pandemia de COVID-19. Dacă într-o primă fază atenția s-a axat pe organizarea clasei virtuale, pe sincronizarea conținutului și instruirea preșcolarilor, urmează momentul evaluării conținutului parcurs.
Socializarea este foarte importantă la vârstele mici, cu atât mai mult, acum, în contextul situației pandemice care impune reguli de distanțare fizică, rolul adultului de referință din viața copilului (educatoare, personal de sprijin, părinte) este acela de a minimiza efectele negative ale acestor reguli.
Evaluarea didactică modernă este o evaluare formativă, axată pe proces. Ea este dinamică, flexibilă și asigură reglarea din mers a activității educaționale. Toate aceste principii simple funcționează perfect în mediul educațional din cadrul unei clase fizice. Dar ce se întâmplă, dacă suntem nevoiți să realizăm o evaluare în mediul digital.
 Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepții, principii și tehnici referitoare la măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare și a procesului didactic.
 In învățămăntul preșcolar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activității didactice, având drept scop măsurarea și aprecierea cunoștințelor, priceperilor si deprinderilor, dobândite de copii în cadrul actului educațional. In același timp, evaluarea urmărește și aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în atitudinile și comportamentele dobândite de copilul preșcolar prin procesul de învățământ.
În marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se ușor atenția preșcolarilor și cuprinde următoarele acțiuni:
– proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică;
– utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale;
– organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul online;
– utilizarea diverselor instrumente de evaluare online;
– realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui preșcolar;
În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă). Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe viitor, aceste tipuri de evaluare pot fi menținute ca modalități curente de evaluare. Astfel, percepția părinților față de școală și relația lor cu școala vor deveni mult mai bune, deoarece vor fi implicați continuu în acest proces.
Indiferent de formarea inițială și de câtă experiență avem în domeniul educației, nu am anticipat și nu ne-am pregătit pentru așa ceva. Citim, experimentăm, improvizăm, greșim, selectăm timid metodele pe care să le folosim și nu dezbatem suficient. Acum când școala nu mai e la fel, realizăm că nu s-a gândit nimeni la planurile de continuitate a procesului educațional. Hai să facem evaluare cu un scop, să oferim feed-back copiilor, să-i încurajăm și să-i lăudăm, să nu ne izolăm de educație și de educabili!
 
 
REFERINȚE:

Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9
https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-in-invatamantul-prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf
Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019, CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *