ÎNVĂȚARE ON-LINE

GRĂDINIȚA NR 1 CU P.P. ORȘOVA PROF. CIONCA OANA

 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm.
Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ.
 Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ.
 Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim misiunea noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În astfel de circumstanțe (pandemia Corona virus 19), angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma unui plan de învățare la distanță, fie cӑ folosim Platforma Adservio pentru fișele de lucru.
Platforma zoom.us pentru ședințele cu cadrele didactice din fiecare dimineațӑ, Platforma Neolms pentru instruirea cadrelor didactice, tutorialele de pe canalul propriu Youtube sau rețeaua de comunicare Whatsapp cȃnd ne dorim sӑ îî vedem pe copii și sӑ îi simțim și mai aproape de Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, elevi Premium, o experimentează cu succes de aproape trei sӑptӑmȃni.
 În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑelevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online.
În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de adaptare, flexibilizare și meta-învățare.
Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru elevi pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cere viitorul care vine…astăzi.
Menționez un aspect important – Interacțiunea! Este, totodată, posibil să observăm în această perioadă de predare on-line, elemente de comunicare interumane care se pot pierde. Nu mai putem observa în întregime limbajul corpului celeilalte persoane şi trebuie, de exemplu, să fim un pic mai atenţi la reacţiile receptorului pentru a le interpreta corect.
Dar… când a fost inventat învățământul online, nimeni nu s-a gândit că va fi extrem de util omenirii în condițiile unei pandemii. Asta trăim astăzi și ne adaptăm!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *