METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE INSTRUMENTE WEB 2.0 UTILIZATE ÎN EVALUAREA ELEVILOR

HANDOCA ADELA – CLAUDIA PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEO BOGZA”, BĂLAN, JUDEȚUL HARGHITA

Adeseori am avut sentimentul că toate resursele oferite de internet nu se pot aplica la clasă atât de simplu, că va fi greu să lucrez cu diferite aplicațiile. Totuși, observând ritmul în care elevii și preșcolarii au reușit să învețe să utilizeze aparate ca laptopul, PC-ul, tableta, telefonul mobil smart, m-a făcut să îmi schimb părerea, să văd că nu este foarte dificil să folosești tehnologia IT la școală.
Preocupată mereu de formarea mea profesională, în vara anului 2018 am avut șansa să particip la un curs de formare Erasmus +. Acesta a avut ca tematică utilizarea tehnologiei în activitatea de predare-învățare-evaluare și mi-a oferit o varietate de modalități de adaptare a actului didactic la necesitățile cotidiene și oportunitățile actuale.
Pentru că elevii utilizează pe zi ce trece mai mult noua tehnologie, ca și cadru didactic, am dorit să îmi revizuiesc modul de lucru, să mă adaptez la nou și să încerc o abordare diferită a activităților desfășurate la clasă.
Am constat că aceste instrumente se pot folosi la clasă și în afara ei, dar uneori această sarcină nu este deloc ușoară, mai ales pentru că nu toți elevii dispun de aparatura necesară, conexiunea la internet nu este una de cea mai bună calitate, unele instrumente sunt costisitoare.
Am descoperit câteva instrumente WEB 2.0 care sunt gratuite și pot fi utilizate ușor de elevi și profesori, chiar dacă utilizarea acestora necesită o pregătire mai amplă.
SOCRATIVE, www.socrative.com, este unul dintre cele mai cunoscute instrumente de evaluare online. Se poate de utilizat la orice disciplină, la nivelul tuturor anilor de studiu. Se pot crea teste cu răspuns scurt, adevărat-fals, cu alegere multiplă, la care rezultatele sunt afișate imediat, în timp real. Acest instrument oferă posibilitatea ca testele să fie descărcate, se pot face rapoarte pe elev, exercițiu sau pe clasă. Are un număr limitat de instrumente, dar este ușor de utilizat.
KAHOOT, www.kahoot.it, este o platformă gratuită prin intermediul cărea se pot crea teste interactive. Testul conține întrebările la care pot fi adăugate videoclip-uri, imagini, diagrame. Acesta devine un joc atractiv și plăcut. Participanții vor primi codul de intrate în joc și pot fi în aceeași încăpere sau în locuri diferite. Răspunsurile sunt afișate pe un ecran comun. Platforma oferă posibilitatea ca participanții să creeze un kahoot sau să se joace cu cele existente, numărul acestora fiind foarte mare.
PLICKERS, www.plickers.com este un instrument interactiv cu ajutorul căruia pot fi create teste de tip grilă și adevărat-fals. Cadrul didactic crează o clasă, introduce în aplicație numele elevilor, și un test. Testul va conține întrebări cu variante de răspuns. Elevii citesc întrebarea cu răspunsurile date, care pot fi proiectate cu ajutorul unui videoproiector, aleg răspunsul corect, apoi răspund ridicând un card unic și personalizat. Cardurile sunt oferite de aplicație, gratuit.
Clasa, mediul școlar, lecția, activitățile la care participă elevii trebuie să stimuleze motivația acestora, să le stârnească curiozitatea, să fie cât mai atractive. Îmbinarea noilor tehnologii cu instruirea tradițională sau cea centrată pe elev, va aduce o plus valoare activității școlare.
Consider că utilizarea instrumentelor oferite de internet vor contribui la realizarea unor activități reușite.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *