O PRIVIRE ASUPRA METODELOR SI TEHNICILOR DE EVALUARE ONLINE

INSTITUTOR DOROFTEI CRISTINA MIHAELA ȘCOALA GIMNAZIALA SFERA BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD

’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’ sustinea D. Ausbel. Pornind de la aceasta premiza, se poate afirma cu certitudine că evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţământ, ce permite luarea, în cunoştinţă de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare şi perfecţionare a activităţii şcolarului.
Astăzi, demersul didactic se axează pe formarea la elevi a unor competente, care sunt ansambluri structurate pe cunostinte si deprinderi dobândite prin învãtare. Acestea permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu al cunoasterii. Directiile actuale de restructurare a procesului evaluativ promoveazã nu doar aspectul informativ/instructiv a eficientei procesului didactic ci si pe cel formativ-educativ.
În contextul actual al mutării şcolii în mediul online trebuie adaptate şi ameliorate metodele, tehnicile, instrumentele evaluarii. Daca din punct de vedere tehnic exista si sunt în continua dezvoltare si perfectionare diferite platforme si aplicatii, ceea ce trebuie facut este adaptarea si integrarea acestora in procesul de invatare, respectiv in evaluare.
O mare provocare pe care majoritatea cadrelor didactice o întâmpină este trecerea de la noţiunea de evaluare asociata cu un document Word – respectiv inlocuirea fisei tiparite pe hartie cu un fisier electronic si folosirea noilor tehnologii pentru a ajuta elevii sa devina autonomi in procesul de invatare.
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online.
Ceea ce am observat este anume faptul că, la clasele mai mari unde citirea şi scrierea sunt competente formate, iar gradul de independenţă al elevilor este mai mare, de asemenea şi evaluarea poate fi organizata sub forme mai variate. În schimb, la clasele mici unde aceste competenţe sunt abia în curs de formare evaluarea online poate fi o adevarată provocare atât pentru cadre didactice cât şi pentru elevi.
S-a încercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite.
Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni, şi din ce am observat până acum, le place foarte mult acest lucru. Creativitatea manifestată este uimitoare. Dar nu trebuie pierdută din vedere valenţa educativă a misiunii – ce anume dorim să arate elevii că stiu, ce anume au învăţat să facă, ce competenţă au dobândit?
Există diverse aplicatii si platforme oferite gratuit ce pot fi folosite cu succes atat in procesul de predare-invatare, cat si cel de evaluare. Printre ele putem aminti Zoom prin intermediul careia pot avea loc întâlniri virtuale unde evaluarea se poate face oral. De asemena oferă şi o tabla virtuală pe care pot transmite informaţii atât profesorul cât şi elevii.
O alta platforma este Google Classroom – aici puteți discuta cu elevii prin Meet, video chat-ul e inclus gratuit acum. Pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc.
 Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.
 Kahoot – aici şi elevii pot deveni “profesori”, astfel construind ei înşişi itemi şi teste tip quiz.
 Canvas – cu ajutorul acestei aplicatii se pot crea si personaliza mult mai rapid teste sau prezentari, chiar si videoclipuri cu ajutorul tiparelor preexistente.
 Wordwall – diverse modalitati de evaluare, tipare gamificate potrivite in special învăţământului primar.
 Cu siguranta ca exista multe alte platforme si aplicatii, tendinta actuala fiind una in care tehnologia vine in sprijinul procesului instructiv- educativ. În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *