PROIECT DE LECŢIE

ÎNV. BARBU MARIA NICOLETA

Tema: Anul, luna, săptămâna
Clasa: a II-a
Scopul: consolidarea cunoştinţelor despre unităţile de măsură a timpului (anotimpuri, lunile anului, zilele săptămânii);
formarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele de matematică în rezolvarea problemelor pe care le pune viaţa de toate zilele;
Obiective operaționale:
Elevii vor fi capabili să:
O1- să recunoască lunile specifice fiecărui anotimp;
O2- să identifice instrumente pentru măsurarea timpului;
O3- să rezolve exerciţii şi probleme cu unităţi de măsurat timpul mai mici / mai mari decât ziua, folosind calendarul;
O4- să enumere lunile anului, zilele săptămânii.
Competențe vizate:

(1.6.) Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, , =, +, -, ·, 🙂 în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
(4.2.) Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple
(5.2.) Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a_b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice
(6.2.) Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea, compararea şi ordonarea duratelor unor evenimente variate

Scenariul lecției online:

Completare document Google Jamboard – Fișă de lucru “Întâlnirea de dimineață”

Tipul activității în Google Classroom: Temă
Activitate de spargere a gheții cu scopul de a realiza prezența și de a realiza un climat relaxant și
reconfortant.
Durată: 3 minute

Vizionare prezentare Google Slides cu titlul “Să ne amintim!” (www.mykoolio.com)

Tipul activității în Google Classroom: Material
Moment introductiv cu scopul de a reaminti cunoștințele anterior dobândite și de a evidenția pentru elevi ce vom face azi.
Durată: 7 minute

Vizionare clip YouTube cu numele “Ziua, noaptea, anotimpurile”(https://youtu.be/X22p7YK2-Co)

Tipul activității în Google Classroom: Întrebare- Cum se formează ziua și noaptea? Cum se formează
anotimpurile?
Elevii vor fi împărțiți în două grupe și se va realiza un brainstorming se vor completa răspunsurile la
întrebări, cu scopul de a conștientiza modul de formare a zilelor și nopților, a anotimpurilor.
Durată: 10 minute

Completare document Google Docs – Fișă de lucru cu numele “Anul, luna, săptămâna”

Tipul activității în Google Classroom: Temă
Fișa de lucru va fi completată de către elevi cu scopul de a utiliza unitățile de măsură potrivite pentru
determinarea, compararea și ordonarea duratelor unor evenimente variate.
Durată: 15 minute

Completare formular Google Forms cu numele Test cunoștințe “Unități de măsură pentru timp”

Tipul activității în Google Classroom: Temă cu chestionar
Elevii vor completa chestionarul cu scopul de a aplica cunoştinţele de matematică în rezolvarea
problemelor pe care le pune viaţa de toate zilele.
Durată: 10 minute

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *