METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE METODE DE TESTARE ON-LINE

ÎNVAȚATOR, OLARU FLORENTINA

 Într-o lume în care utilizarea device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete etc.) a devenit indispensabilă; lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de care nu se pot despărți nici atunci când sunt în clasă, lume în care părinții și profesorii reclamă utilizarea acestora în mod intensiv de către cei mici, tot nouă, adulților, ne revine misiunea de a-i deprinde pe elevi să folosească eficient aceste mijloace, să ne apropiem mai mult de lumea lor și să adaptăm aplicarea multiplă a noilor realități tehnologice ale zilelor noastre. În acest sens, instrumentele Web devin, deopotrivă, un adevărat aliat al cadrelor didactice și al părinților.
 Softurile disponibile online permit utilizatorilor:
a) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice;
b) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date;
c) să editeze fotografii și materiale video;
d) să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare.
 Există numeroase aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea demersului nostru, apropierea elevilor de materiile pe care le predăm, asimilarea rapidă a conținuturilor predate într-o manieră plăcută și crearea de competențe reale, atât la nivelul disciplinei, cât și la nivel interdisciplinar.

Evaluare cuantifică măsura în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au fost eficiente metodele de predare/învăţare. Prin cele trei forme ale evaluării (iniţială, formativă/continuă, sumativă/cumulativă) aceasta are ca scop auto-evaluarea cunoștințelor, devenind o metodă automată de examinare.
Metode de evaluare

Eseurile ce presupun:

–Utilizarea creativităţii;
–Dificil de evaluat cu obiectivitate;
–Potrivite pentru discipline umaniste;
–Greu de implementat într-un sistem online în vederea evaluării automate

Teste de tip chestionar

Tipuri: – Răspunsuri “da/nu” (true/false)

– Răspunsuri multiple (multiple choice)
– Nu se pune accent pe creativitate;
– Evaluare cu un nivel înalt de obiectivitate;
– Efort în pregătirea întrebărilor/răspunsurilor;
– Aplicabile în orice domeniu;

Cerinţele unui sistem de evaluare on-line sunt:

•Susţinerea simultană de examene multiple;
• Prezentarea imediată a rezultatelor;
• Identificarea studenţilor;
• Evaluarea exclusiv electronică, fără a implica utilizarea de hârtie;
• Alegerea aleatoare a întrebărilor de test;
• Restricţionarea automată a perioadei de timp disponibile pentru examen;
• Rularea în cadrul intranet-ului universităţii;
• Securizarea aplicaţiei;

Probleme de securitate

Elevii nu trebuie să aibă acces la bazele de date cu întrebările/răspunsurile la teste ;
Aplicaţia de evaluare trebuie să fie folosită doar de studenţii care au un examen de susţinut;
Elevii nu trebuie să susţină un test de mai multe ori, fără acordul explicit al profesorului

 

Unelte de evaluare

Crearea testului – specificarea întrebărilor şi răspunsurilor
Încărcarea testului pe server (upload)
Accesarea testului de către elevi
Susţinerea testului
Vizualizarea punctajului
Memorarea punctajelor pe server

Platforme

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Să enumerăm câteva:

Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc.
Kinderpedia – aici avem Zoom integrat direct cu orarul clasei, catalog de note și calificative, elevii pot încărca tema direct de pe mobil, corectarea acestora se fpoate face direct în Kinderpedia, rapoartele de activitate sunt în format XLS.
 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale.
Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise.
Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste.
Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar.

 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, Animaker,etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.
 
Concluzii
 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv.
 Și totuși, oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. Așadar, în aceste momente grele facem evaluare pentru continuitate. O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *