ROLUL PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE ÎN FORMAREA ELEVILOR

ÎNVAȚATOR: SANDU ANA-MARIA, ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ANTON PANN,, RM. VALCEA, JUD. VALCEA

Pornind de la definiția educației din punctul de vedere al lui G. de Landsheere „…educaţia trebuie să prevină utilizările oarbe ale noilor tehnologii informatice în comunicare, să împiedice înstrăinarea omului, să lupte contra dorinţei de divertisment permanent, contra fricii nejustificate faţă de noile tehnologii informatice în comunicare, să prevină diminuarea spiritului creativ.”, putem spune ca în ultimii ani educația a evoluat prin intermediul calculatorului. Pe fondul schimbării tehnologiei și al paradigmei învățării, precum şi pe fondul tendinţei de globalizare a educaţiei preuniversitare şi de eliminare a graniţelor dintre elevi, noi perspective s-au deschis pentru procesul educaţional preuniversitar. Astfel, acesta va fi completat cu produse și procese specifice societății cunoașterii bazate pe elemente inovative tehnologice (cloud computing, aplicații și baze de date distribuite, tehnologiile mobile) la fel ca și pe elemente inovative conceptuale, aplicabile (analiză și diseminare, platforme colaborative, web 2.0, web 3.0 și derivate ale noțiunii). Modelul comunicării unidirecţionale, în care profesorul transmitea informaţie în cea mai mare parte a timpului, iar elevul participa pasiv la propria-i formare, nu mai reprezintă cheia de succes a unui învățământ de calitate. În mediul educaţional 2.0, elevul este încurajat să participe şi să comunice cu cel care îl învaţă. Mai mult decât atât, utilizarea tehnologiilor web 2.0 face posibilă personalizarea procesului didactic. Educaţia este livrată în funcţie de interesele specifice ale fiecărui elev, fapt ce conduce automat la eficientizarea învăţării şi, implicit, la prevenirea abandonului şcolar prin creşterea interesului elevilor faţă de actul educaţional. Disciplinele de tehnologia informației și a comunicațiilor vin în sprijinul celorlalte discipline, ele fiind cele dezvoltă competențele digitale ale elevilor, competențe atât de necesare în digitalizarea procesului de învățământ, precum și în formarea personală și profesională a elevilor. În sprijinul acestei afirmații, voi prezenta câteva platforme utilă în activitatea de predare – învățare – evaluare: Un exemplu de platformă web 2.0 ce permite utilizatorilor să încarce cu uşurinţă fotografii, clipuri video, texte, audio, oferind posibilitatea creării unui mediu unic online, interactiv îl reprezintă platforma Glogster. Aceasta poate fi accesată http://edu.glogster.com/ și reprezintă:

Un mediu digital creativ pentru profesori și elevi, cu scopul de a-i ajuta pe elevi în procesul învăţării şi de a face acest lucru într-un mod mai distractiv;
 O interfaţă simplă şi uşor de conceput pentru a introduce elevilor conceptele de bază;
 O serie de mecanisme de lucru în echipă pentru a permite utilizatorilor să publice şi să le împărtăşească altora propriile creaţi;
 Un valoros instrument de învăţare în care pot fi integrate mai multe discipline de bază, inclusiv matematica, ştiinţă, istorie, tehnologie, artă, fotografie, muzică etc.;
 Un instrument care favorizează dezvoltarea abilităţilor elevilor, înregistrând progrese la diferite niveluri;
 O platformă de învățare virtuală, digitală adresată tuturor indiferent de vârstă, sex, nivel de pregătire, tip al școlii, locație etc Kahoot! este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională, accesibilă la adresa https://kahoot.com/. Lansat în martie 2013 în Norvegia, Kahoot! este acum folosită de peste 50 milioane de oameni din 180 de țări. A fost proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii de învățământ din întreaga lume. Platforma este utilă pentru a implica elevii în concursuri pe diferite teme, la orice disciplină sau pentru a consolida/evalua noțiunile dobândite la clasă. Pentru aceasta se pot folosi testele existente pe platformă sau fiecare utilizator are posibilitatea să își creeze propriile teste. Participarea elevilor se face cu ajutorul unui dispozitiv conectat la Internet: computer, telefon, tabletă etc. necesar pentru a selecta răspunsul/răspunsurile corecte. Conectarea la test se face prin introducerea de către elevi a codului PIN furnizat profesorul care l-a propus. În stabilirea câștigătorului contează corectitudinea răspunsului și rapiditatea cu care s-a răspuns. Expeditions: aplicația pentru excursii virtuale la clasă Google Expeditions este o platformă dezvoltată de Google care oferă profesorilor posibilitatea să ducă elevii și studenții în excursii virtuale în diverse locuri din lume, de la muzee, excursii subacvatice și chiar explorări în spațiu, totul prin integrarea de conținut de tip VR (realitate virtuală) în curricula existentă pentru diverse discipline (de ex. științe, istorie, artă, literatură și limbi străine și multe altele). Peste 1 milion de elevi și studenți din 11 țări folosesc Google Expeditions în timp ce 83% dintre profesori consideră că realitatea virtuală poate avea un efect pozitiv asupra elevilor.

 
 
BIBLIOGRAFIE:
1. http://edu.glogster.com/
2. https://kahoot.com/
3. https://www.eduapps.ro/resurse-educationale/
4. https://www.mykoolio.com/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *