EDUCAȚIA ȘI EVALUAREA ONLINE

IORDACHE ANAMARIA LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PALADE” CONSTANȚA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Când vorbim despre cursuri online, evaluări și examene online, deschidem ușa către o nouă lume a educației. În această perioadă în care educația și formarea sunt din ce în ce mai grele în condițiile actuale, ne folosim de acest sistem de educație modern și inovator. Spre deosebire de forma tradițională de educație în care elevii și profesorii se află în același mediu, educația online este un termen care descrie sistemul de educație în care profesorul și elevul nu se află în același loc. Educația online este un domeniu interdisciplinar în ceea ce privește științele educației, devenind o parte esențială a educației obișnuite, cu oportunitățile de învățare pe care le oferă.
Educația online este una rațională, contemporană, în care cursurile sunt predate prin tehnologii informatice, mediu virtual, video și audio, fără a fi necesară întâlnirea profesorilor și a elevilor în scoală. Este un sistem de educație inovator. În sistemul de educație online, lecțiile se desfășoară în sălile de clasă virtuale. Profesorii și elevii se pot conecta la sistem din orice mediu cu o conexiune la internet și pot participa la cursuri ca și cum ar fi fost în clasă. În lecțiile simultane care au loc în sala de clasă virtuală, profesorii pot preda lecția, pot folosi o tablă și pot împărtăși elevilor materialul înregistrat pe computer. De asemenea, elevii se pot conecta la lecție, pot pune întrebări despre ceea ce nu înțeleg sau gândesc în timpul lecției. Astfel, în acest mod se realizează evaluarea continuă a elevilor și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev.
În educația online, evaluările se pot face folosind metode diferite, multiple și orientate spre progres. Evaluările vor fi planificate, implementate, controlate într-o structură sistematică, iar profesorii vor lua separat pentru fiecare elev, măsurile remediale necesare.
Evaluarile online pot fi efectuate la o dată și un loc prestabilite si se desfășoară pe internet fără supraveghere, dar în conformitate cu principiile care vor permite o evaluare obiectivă și măsurabilă. Pe cât posibil, vor fi utilizate mai multe metode de evaluare (întrebări cu răspuns deschis clasic, alegere multiplă, teme, referate, proiecte, etc.) și siguranța testelor va fi asigurată cu instrumente de măsurare și evaluare. Va fi anunțat modul în care vor avea loc evaluările. Acestea se pot desfășura oral sau scris pe internet la datele specificate. Se pot adăuga imagini sau videoclipuri la fiecare întrebare sau activitate pentru temele create pe platforma folosită, iar elevii pot adăuga, de asemenea, imagini sau videoclipuri în răspunsul pe care trebuie să-l furnizeze. Ei pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori cât mai buni. Mai mult, se pot include explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul de la întrebarea sau momentul în care s-a întrerupt accesul online la test, din diferite motive dependente sau nu de platformă. Se poate limita timpul pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de dificultate. Notele unui test finalizat sunt transferate automat către elevi, prevenind eventuale erori de introducere a notelor.
De asemenea, elevii pot pregăti diferite sarcini de lucru pentru a transfera si valorifica ceea ce au învățat în cadrul cursurilor, pentru a fi evaluați.
 Pentru încheirea mediei, se poate stabili care este ponderea notelor obtinute la evaluările orale, cele scrise și notele obținute pe referate, portofolii, diferite teme sau fișe de lucru.
Există aplicații virtuale care permit profesorilor să aloce și să organizeze cu ușurință temele, să ofere feedback eficient și să comunice cu elevii cu ușurință. Temele și documentele sunt stocate în mod regulat în conturile utilizatorilor. Există o zonă de comentarii pentru ca elevii să creeze întrebări, comentarii la teme, sarcini de lucru sau teste, iar profesorul să răspundă la întrebări în aceste postări.
Avantajul sistemului de testare online este că elevul poate intra în sistem oriunde dorește cu numele de utilizator și parola furnizate și să participe la testul online.
 
BIBLIOGRAFIE:

Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010
Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului didactic, Editura ArsAcademica, 2010

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *