EVALUAREA IN SECOLUL XXI

IULIANA-FLORINA PANDELICA, LICEUL « VOLTAIRE » CRAIOVA, JUD. DOLJ

Evaluarea este cu certitudine o componentă esențială a procesului de învăţare. În ultimele decenii, în urma numeroaselor cercetări, studii și lucrări elaborate pe această temă, statutul evaluării s-a schimbat, evaluarea şcolară fiind în prezent organic integrată în procesul de învăţământ, cu un foarte important rol, respectiv rolul de reglare, de optimizare și de eficientizare a activităţilor de predare-învăţare.
Evaluarea modernă este asociată cu masurarea și aprecierea rezultatelor, ea nefiind un scop în sine, ci o etapă necesară în vederea adoptării unor decizii si măsuri ameliorative, acolo unde este cazul.
Un alt aspect important al evaluării moderne este acela că funcția educativă a acesteia este cea mai importantă, care vizează atât aspectele cognitive, cât și pe cele afective și psihomotorii ale învățării școlare (de exemplu, competente relaționale, comunicare profesor-elev, disponibilități de integrare socială etc.). Pentru a reuși, evaluarea se ocupă în același timp de rezultatele școlare ale elevilor și de procesele de predare și învățare implicate. Astfel, evaluarea este parte integrantă a procesului didactic, cu dublu rol:

oferă feed-back elevului, aceștia fiind evaluați în raport cu criterii prestabilite, sunt cunoscute și de evaluator și de evaluat;
informează cadrul didactic asupra punctelor tari și punctelor slabe ale demersului didactic, ale eforturilor depuse, asupra eficientei activitatii didactice, fiind în acest mod un mijloc de comunicare de informații asupra stadiului invățării, în vederea ameliorării sau reorganizarii acesteia.

Evaluarea are și rolul de interventie formativă, transformând continuu procesele de predare-învățare. Pentru a fi eficientă, tehnicile de evaluare, metodele adecvarea acestora la situații didactice concrete trebuie să fie diversifícate.
De câteva luni, având în vedere desfășurarea orelor în mediul online și trecerea rapidă de la evaluarea clasică la evaluarea prin intermediul platformelor de e-learning, ne-am trezit cu toții, profesori și elevi, în fața unei mari provocări: platformele de e-learning conțin un set integrat de servicii interactive online, care oferă tuturor persoanelor implicate în educație (profesori, elevi, părinți și un numai) informații, instrumente și resurse pentru a sprijini și a crește eficiența procesului educațional. Pe scurt, predarea – învățarea – evaluarea s-au aflat la un click distanță. Având tehnologia, fiecare profesor a trebuit să se concentreze pe pedagogie. Fie că alegem Meet video chat, Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte, Google Forms, LearningApps, Quizlet, Kahoot sau Wordwall, programe de animație sau orice altă aplicație, important este ca:

evaluarea să fie centrată pe rezultatele pozitive, fără a sancționa în permanență pe cele negative;
elevul să devină partener, prin construirea unei relații educaționale la baza căreia stă un contract pedagogic;
să ofere transparență si rigoare metodologică;
să aprecieze, pe cât posibil, în aceeași măsură, eficacitatea ansamblului de procese care trebuie să conducă la învățare;
să vizeze creativitatea şi competenţele în domeniul informaţiilor la unitatea de învățare şi competenţele secolului XXI.

De exemplu, putem apela la jurnale ale învăţării, care îi ajută pe elevi să reflecteze asupra activității proprii. Putem include în evaluare și activităţi în care elevii folosesc grile de evaluare criterială şi liste de verificare pentru a se autoevalua şi a-şi evalua colegii, după un model ca în imaginea alăturată.
Evaluarea online este bazată pe principiile de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă. Aceasta folosește multe strategii utilizate în predarea şi evaluarea faţă în faţă, iar diferenţa rezidă în contextul în care este făcută, în interacţiunile dintre profesor şi elevii evaluaţi, dar şi în procesele de colectare şi administrare a rezultatelor evaluării.
 

BIBLIOGRAFIE:
*Bocoş, Muşata, 2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană, Cluj
*Cerghit, Ioan, 2002, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Aramis, București
*Cucoş, Constantin, 2008, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi
*Ilie, Vali, 2007, Pedagogie. Perspective teoretice şi aplicative, Editura Universitaria, Craiova
*Crenguţa, Oprea, 2009, Strategii didactice interactive, EDP, București
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *