METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE ÎN CADRUL ÎNVĂȚĂRII LIMBILOR MODERNE

KOVACS MARTA

Indiferent de planurile de viitor, cunoașterea limbilor străine deschide perspective nemărginite. Învățarea lor presupune însușirea anumitor abilități, prin care se poate spori calitatea vieții personale și profesionale. Învățarea limbilor moderne în secolul XXI este primordială pentru formarea societății moderne a Uniunii Europene. Ca și profesor de limba germană doresc să-mi pregătesc elevii pentru statutul de cetățean european, care devine un candidat capabil de succes atât pe piața muncii, cât și la universitățile din statele membre ale Uniunii Europene.
 Schimbarea societății moderne, cotidiene înseamnă și schimbarea metodelor și tehnicilor utilizate în procesul de predare-învățare și evaluare. Se simte în mod accentuat nevoia de schimbare în aria curriculară Limbă și comunicare, deoarece limba se schimbă permanent, paralel cu societatea care o vorbește. Mijloacele audio-vizuale sunt utilizate de mult pentru formarea abilităților necesare în însușirea limbilor moderne, iar elevii sunt pregătiți de acest tip de evaluare la examenul de bacalaureat, la olimpiada de limba germană și la diferite concursuri tematice.
 Evaluările sumative și formative presupun totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare. Acestea sunt elaborate în conformitate cu obiectivele şi tipul evaluării, în cazul nostru pentru a atinge scopul învățării limbii germane ( sau a unei alte limbi moderne), ținând cont de grupul de lucru vizat și deciziile luate pe plan educațional.
 Pentru profesorii de astăzi este o mare provocare integrarea sau înlocuirea metodelor clasice, care în marea majoritate presupun interacțiunea profesor-elev în mediul fizic, cu metodele oferite de învățământul asistat de calculator. În învățământul asistat de calculator, în această interacțiune este integrat și un mijloc IT, care trebuie explorat și utilizat în favoarea procesului educațional.
 Testele cu multimple tipuri de itemi și eseurile sunt cele mai clasice metode de evaluare în învățământul online. De cele mai multe ori nu presupun prea mult efort nici din partea profesorului, nici din partea educabilului. Ele pot fi realizate cu ajutorul diferitelor platforme, precum Wordwall, Quizizz, Quizlet, LearningApps sau suita de aplicație Hot Potatoes.
 Wordwall este o aplicație ușor utilizabilă în evaluarea în scris a cunoștințelor de limba germană, deoarece permite o serie de activități interactive pentru elevi, în acest mod stimulează utilizarea limbii. Se pot crea în acest scop jocuri de cuvinte, potriviri, identificarea unor cuvinte lipsă, etc. Avantajul constă și în faptul, că întregistrarea se face prin cont Google sau Facebook, de care cu siguranță dispun și educabilii. Dezavantajul acestei aplicații- și a celor menționate mai sus- este, că permite doar evaluarea în scris. Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia.
Acest fapt este tolerabil de exemplu în cadrul evaluărilor disciplinelor de matematică și științele naturii, dar nu este tolerabil pentru a evalua cunoștințele legate de limba germană. Utilizarea unei limbi presupune atât capacități de exprimare în scris cât și oral, deci metodele menționate mai sus trebuie completate în cazul limbii germane cu metode care permit evaluarea orală.
 Modalități pentru evaluarea online în mod oral ne permit aplicațiile de tip conferință, precum sunt zoom, meet sau chiar messenger pentru un grup mai restrâns. Aceste clase vitruale online au avantajul comunicării directe profesor-elev sau elev-elev, ne permit corectarea exprimării în limba vorbită, și cu ajutorul lor menținem comunicarea orală în limba germană, utilizarea căreia nu este indispensabilă elevului în viața cotidiană. Dezavantajul acestor aplicații este, că necesită un dispozitiv destul de performant, care dispune de microfon și de cameră video precum și o conexiune de internet permanent și de bună calitate.
 În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, conceperea și scrierea mai multor versiune de soft educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv.
 Consider, că în situația actuală trebuie să explorăm cât mai multe metode și tehnici de evaluare online, care să vină în ajutorul nostru în activitatea instructiv-educativă. Acesta este o cale lungă, pe care trebuie să o parcurgem împreună cu elevii noștri, având drept scop formarea idealului educativ modern, vorbitor de limbi străine.
 ”Lectura te va face un om complet” afirma marele filosof, mentor umanist, Francis Bacon, iar capacitatea înțelegerii, comunicării și aplicării celor citite în diferite limbi te face cetățean multilateral dezvoltat al Uniunii Europene.
 
BIBLIOGRAFIE
*STOICA, ADRIAN, Evaluarea progresului şcolar: de la teorie la practică, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003
*Noveanu, Eugen şi Istrate, Olimpius, Proiectarea pedagogică a lecţiilor multimedia, Bucureşti, 2005
*https://www.isb.bayern.de/download/1477/leistungsbeurteilung.pdf
*https://www.lehrer-online.de/unterricht/?pk_campaign=lehrer-online&pk_ci…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *