TEHNICI DE EVALUARE DIDACTICA IN MEDIUL ONLINE LA LECTURILE SUPLIMENTARE

LASZLO ILDIKO

Orice activitate profesională presupune o activitate de verificare, măsurare sau examinare, în scopul atingerii unui obiectiv predefinit. Prin această activitate urmărim o cuantificare a acestui obiectiv, fie ea cantitativă sau calitativă. Într-un sens mai larg activitatea de măsurare/verificare/cuantificare ne permite să surprindem o evoluție lineară unei activități. În primul rând vom vedea o evoluție a activității raportat la sine însuși, iar pe planul secund o evoluție văzut la scară macrosocială, față de alte sisteme, procese în conexiune cu sistemul pe care o investigăm.
În abordarea clasică evaluarea era prin definiție parte a procesului de învățare, conform unei abordării actualizate evaluarea a devenit o parte fundamentală a activității de didactico-educative.
În lucrarea de mai jos vom prezenta metode practice de evaluare aplicabile preponderent în mediul online, dezvoltate într-un mediu profesional-educativ afectat de măsurile de combatere a pandemiei Covid-19 din anul 2020. În acest mediu lucrătorii din domeniul educativ, ca profesori, învățători, educatori au fost nevoiți să își desfățoare activitățile de predare în mediul online.
Fiindcă procesul educativ se desfășoară în mediul online, trebuie adusă o schimbare și în procesul de evaluare. La predarea online profesorii și copii nu sunt față în față, astfel tehnicile de evaluare pe care le cunoaștem drept clasice, își pierd utilitatea în aceste condiții, pentru că profesorul nu are posibilitatea să controleze în cadrul unui examinări în formă scrisă dacă elevul folosește surse de inspirație.
În acest sens am decis să fac un experiment pentru a determina care sunt metodele propice de evaluare în mediul online. Elevii din două clase, clasa a VI-a, trebuiau să citească o lectură suplimentară. Pentru cele două clase am dezvoltat două formulare de evaluare diferite folosind platforma online Google Forms. Una dintre clase a primit un formular de evaluare cu aceleași întrebări ca și cele folosite în predarea față în față. Iar pentru cealaltă clasă am realizat un formular diferit. Acest formular prezenta următorele particularități:

Elevul era nevoit să formuleze răspunsuri subiective, pentru că a primit întrebări care au necesitat o abordare creativă a lucrării
Întrebările vizau nu numai o cunoaștere a textului citit, ci o aprofundare, o înțelegere a celor citite.
Prin întrebările puse urmăream să aflu opinii, trăiri interioare și înțelegerea moralei lucrării, nu redarea unor informații din text.

 
Prin cele două formulare am constatat următoarele: dacă la evaluările în mediul online folosim tehnici învechite de evaluare, bazate pe redarea unor informații care se găsesc în texte, elevii depun efort minim și rămân la un nivel de aprofundare superficială a celor citite. În schimb, o evaluare modernă, realizată în spiritul creativității devine parte a procesului de învățare, care apoate ajuta elevul să atingă un nivel de aprofundare superior al lecturii. Acest rezultat poate fi interpretat pe plan general în procesul educativ, nu se referă doar la lecturile suplimentare. Putem afirma că o abordare creativă a procesului de evaluare are un impact pozitiv asupra aprofundării informațiilor primite indiferent de materia vizată. Ca și efect secundar am constatat că evaluarea creativă conferă un nivel de satisfacție mai ridicat la elevii participanți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *